Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Представяне на проекта Crocodile пред студенти в Стопанския факултет

   

30.11.2022

 

На 29 ноември 2022 г. пред студенти от специалност „Икономика и финанси“ и „Стопанско управление“, I курс, беше представен проектът Crocodile, който се реализира съвместно от Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и няколко други университета в рамките на алианса Transform4Europe.

imgonline-com-ua-CompressToSize-ds7oH5ShJs

Доц. д-р Анета Антонова, зам.-ректор на СУ „Св. Климент Охридски“, доц. д-р Биляна Борисова, зам.-декан на Геолого-географския факултет, и доц. д-р Димитър Златинов, зам.-декан на Стопанския факултет, представиха възможностите, които заедно със своите колеги от Силезийския университет в Катовице (Полша), Университета в Аликанте (Испания) и Университета „Витаутас Магнус“ (Литва), ще имат и студентите на СУ „Св. Климент Охридски“. Студентката Милена Точева от Геолого-географския факултет представи по достъпен за своите колеги начин основните преимущества от реализирането на проекта, осъществяван в рамките на програма „Еразъм“.

imgonline-com-ua-CompressToSize-BstlTpS6zr

Проектът Crocodile има за цел да подготви организационни, съдържателни и методологически решения, които да позволят въвеждането на международна и интердисциплинарна академична среда, осигуряваща модерно и ефективно образование за студентите.

Целите на проекта са:

  • разработване на обща рамка за структуриране на интердисциплинарни курсове, които да се провеждат в университети от различни страни;
  • насърчаване и обмен на ефективни практики в областта на глобалното, мултикултурно и онлайн достъпно образование чрез провеждане на летни училища;
  • насърчаване на сътрудничеството между институциите, работещи по проекта, и мобилността на студентите.
imgonline-com-ua-CompressToSize-btLxIdkBRUotRH