Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / "По следите на една добра идея" - статия във в-к Капитал за Харвардските курсове към Стопанския факултет

   

18.11.2012

 

 

В-к Капитал (Кариери)

По следите на една добра идея

Автор: Асен Георгиев
16 Ноември 2012, 15:10

 

HardvarskiKursove1

Фотограф: Цветелина Белутова

 

Николай Ангов наскоро завършва Техническия университет в София със специалност "Индустриално инженерство". Вместо да започне работа по специалността си, той решава да създаде организация, чрез която ще помага на други студенти в инженерни курсове да придобият по-добро разбиране за икономиката и предприемачеството.

Проектът, който се казва Business Booster Sofia, вече работи в рамките на Техническия университет. Около месец след официалния му старт около 20 студенти от различни випуски и специалности го посещават редовно.

Този проект едва ли щеше да се случи, ако основателите му Николай Ангов и Кръстина Атанасова не бяха посещавали т.нар. "Харвардски курсове" в Софийския университет (виж карето). Това е инициатива на няколко българи, сред които са Асен Василев и Кирил Петков. Завършили образованието си в Harvard, те решават, че могат да предадат своите знания на студенти в България.

На доброволни начала водят два курса (Raising a Nation и Microeconomics of Competitiveness) и преподават в тях по модела, по който са учили самите те (включително този на световноизвестния икономист и преподавател в Harvard Майкъл Портър). Студентите, които се записват за обучение, не плащат нищо. Това е една от съществените разлики между тази програма и другите съвместни инициативи на български и чуждестранни университети.

 

Предай нататък

 

След като завършва двата курса, Николай Ангов решава, че има желание да предаде знанията, които е получил. "Лекциите в "Харвардските курсове" са насочени към това какво трябва да направи една икономика, за да порасне на теория. Книгите казват, че тази икономика трябва да има по-добри технологии", разказва Николай Ангов.

"Затова реших, че трябва да създам среда, в която студентите в инженерните специалности да придобият по-икономическо мислене, което ще им помогне да говорят на един и същ език с предприемачите и икономистите", добавя Ангов. Според него в момента именно липсата на такъв общ език е сериозен проблем. Към идеята му се оказва отворен професор Любомир Димитров, декан на машиностроителния факултет в ТУ, който спомага за осъществяването й в рамките на университета.

В рамките на един месец студентите, които посещават Business Booster Sofia, вече са се разделили на екипи и работят по два различни проекта. Единият е свързан със състезание, организирано от Siemens. То е за прилагане на технологии на компанията в градска среда. Другият проект е за създаване на суперефективен градски транспорт.

За да успее да постигне целта си, Николай Ангов използва не само модела за водене на дискусионни лекции, които е видял и харесал по време на "Харвардските курсове", но и част от материала, който се преподава в тях. "Партнираме си с Кирил Петков и Асен Василев (двама от създателите на CESC - организацията, която стои зад "Харвардските курсове") и използваме техни лекции, които са адаптирани", казва Ангов.

 

Помогни на приятел

 

Новият проект намира подкрепа и в лицето на асистентите, които помагат при провеждането на Raising a Nation и Microeconomics of Competitiveness. Това са Антон Герунов, Волен Вашев, Ивелина Христова, Георги Момчилов, Никола Алексиев. Всеки от тях има различна професионална кариера и помага в тези проекти на доброволни начала, както и самите основатели на курсовете в СУ.

Ивелина Христова например е икономически анализатор в администрацията на президента. След като завършва двата лекционни курса, тя се ангажира с координирането на другите завършили в различни инициативи. Прави това, защото намира хората и средата за мотивиращи. Казва, че от курсовете е получила "много по-силно развито критично мислене, по-широка представа за икономика и политика и за връзката между тях".
Препоръчва ги горещо на всички: "Това е място, където можеш да научиш много. И да водиш много дискусии. Учебна зала, където можеш да обсъдиш темите, които за теб самия са интересни. Като някакъв център за идеи е. Средата, материята, хората, енергията - всичко това в едно е нещо много зареждащо и ценно."

 

HardvarskiKursove2

Фотограф: Цветелина Белутова

 

За всеки по нещо

 

Курсовете като цяло не те форматират по един определен начин. От тях излизат хора, които се впускат във всички сфери на икономиката и обществото. Теодор Станилов изкарва лекциите през последната година. Наскоро завършва и специалността си в Техническия университет. Сега работи като инженер "Производствено планиране, прогнозиране и развитие" в LIEBHERR. За него курсът е едно от най-ползотворните неща, "в които съм имал привилегията да участвам по време на следването си".

"Постоянно говоря за него и не съм спирал да го препоръчвам горещо на хората около мен. Всичко, свързано с него, е на ниво, многократно надвишаващо това, с което някога съм се сблъсквал в образователната система на България - лекциите, лекторите (бих ги нарекъл ментори) и най-вече другите участници", казва Теодор.

На подобно мнение е и друг студент, завършил курса. Пламен Петров има диплома за бакалавър по стопанско управление в СУ. Сега учи приложна математика отново там, а в момента е на обмен по програма "Еразъм". За него "Харвардските курсове" "са изключително практически ориентирани. На почти всяка лекция развитието на България се обсъжда в контекста на преподаваното. Това те вдъхновява да обмислиш какви конкретни стъпки можеш да предприемеш и да допринесеш и за развитието на страната". Същевременно обсъждането на конкретни казуси (case studies) дава възможност наученото моментално да се обсъди в контекста на реална ситуация, добавя Пламен. И така университетът среща живота.

 

* "Харвардски курс" – така са известни сред студентите двата курса Raising a Nation и Microeconomics of Competitiveness, които се организират от CESC и се провеждат в Софийския университет.

 

"Харвардските курсове"

 

Двата курса Raising a Nation и Microeconomics of Competitiveness се провеждат приблизително успоредно на академичните семестри в СУ. За тях могат да кандидатстват завършили наскоро студенти, бакалаври от горните курсове или магистри. Няма строго фиксирани критерии, но организаторите на курсовете търсят хора, които са взели поне микро- и макроикономика на средно ниво, статистика и математика.
Това е необходимият минумим, за да могат да се справят с материята, която се преподава. От голямо значение е и есето, което всеки кандидатстващ трябва да напише, а също така извънкласната дейност, с която се занимава. Повече информация за курсовете можете да получите на сайта http://economicstrategy.org/program/ran/. Цялата програма, както и самото обучение, е на английски език.

 

Източник: Karieri.Bg

 

 

В-к Капитал (Кариери)

Всеки студент може да промени българската икономика

Автор: Асен Георгиев

16 Ноемри 2012, 15:20

 

AsenVasilev

Асен Василев
Фотограф: Цветелина Белутова

 

Асен Василев и Кирил Петков са основатели на двата лекционни курса, които се провеждат в партньорство между Софийския университет и The Institute for Strategy and Competitiveness, ръководен от Майкъл Портър. Курсовете по двете дисциплини - Raising a Nation и Microeconomics of Competitiveness, са с продължителност 1 семестър всеки.

 

Какви са критериите за участие в курсовете Raising a Nation и Microeconomics of Competitiveness?

Асен Василев: Курсовете са безплатни и отворени за студенти 4-5 курс бакалаври и магистри, които са учили достатъчно икономика и достатъчно математика, за да могат да се справят с материала, защото той е доста тежък. Това може би е технически една от най-сложните области в икономиката – растеж и развитие, и съответно хората трябва да са подготвени, за да могат да се справят с изискванията. Това е единственото условие.

 

Кое има по-голяма тежест?

Кирил Петков: Едното е филтър, който показва "да" или "не", и след това вече оценяваме. Но със сигурност за много егоистично настроени хора с много добри оценки е по-трудно да влязат в курса ни, отколкото за тези, които са готови да направят нещо повече не само за собствената си кариера.

Асен Василев: Ние преподаваме нещо, което е директно приложимо, ако си централен банкер, главен икономист, министър-председател или президент на държава. Тоест преподаваме как една бедна държава може да стане богата.Този дял на икономиката е силно специализиран, доста сложен и много непрактичен за повечето хора.

И затова повечето хора са тук, защото им е интересно, а не с идеята, че след като завършат курса, веднага ще успеят да си намерят по-добра работа или ще могат директно да приложат наученото в работата, която имат.

Кирил Петков: Интересното е, че въпреки сравнително теоретичната база последните уроци на двата курса заедно могат да дадат много добра практична идея, когато човек решава да се развива не само в икономиката, но и дори в създаване на собствен бизнес.

Двамата с Асен сме донякъде модели как, използвайки тези теории, студентите могат да създадат реален бизнес, който да бъде успешен на глобално ниво. Така че да, теорията е основа и може би в първия момент нещата изглеждат не толкова практично. Но ако човек се замисли, може след това директно да използва тези принципи, поне за да не направи големи грешки, особено ако стартира собствен бизнес.

 

KirilPetkov

Кирил Петков
Фотограф: Цветелина Белутова

 

Бихте ли споделили и други примери?

Кирил Петков: Да, имаме и други - за обработка на зеленчуци и плодове и ИТ клъстър, за който имаме страхотна стратегия, която влезе в практиката. А също и за логистика и за лекарства. Вече сме натрупали голяма база данни от стратегии, които не са чисто академични, а вече се прилагат. Всъщност всеки студент има възможността направи реална промяна в българската икономика, което е нашата цел.

 

Хора, които не са студенти в момента, могат ли да се включат в курса?

Асен Василев: Може, да. Процедурата в общи линии е същата, само че ние даваме преимущество на студентите и след това допълваме с хора, които не са. Имаме такива, които наскоро са завършили или са учили в чужбина и са се върнали, и сега са решили да се включат в курса.

Кирил Петков: Нещо по-различно от други курсове е, че държим много стриктно на дисциплината. Ако повече от два пъти отсъстват от лекции, независимо по каква причина, третият път им се казва, че ако има четвърти, няма да могат да присъстват повече. Същото е и ако повече от два пъти ги хванем неподготвени за лекцията, защото тук е въпрос на участие на всеки един от студентите. И приблизително само 2/3 завършват нашия курс въпреки големия ентусиазъм в началото.

 

Имате ли планове за разширяване на курсовете в други университети?

Асен Василев: Ние преподаваме в свободното си време с желанието да предадем на студентите това, което сме научили. И всеки от нас си има работа, която не е от 9 до 5, а си е сериозна. Имам усещането, че за момента сме си уцелили лимита, освен ако някой от нас не му се освободи малко време. Що се отнася до част от асистентите, тези неща дори започват да се случват. В Техническия университет вече се прави една не техническа, а по-предприемачески насочена версия на курса.Ще видим как ще се получи.

Има интерес нещата да се развиват и в още няколко други насоки. Ние помагаме с каквото и колкото можем. Много се радваме, когато се случват такива неща. Но за момента не сме мислили да разширяваме програмата. По-точно мислили сме, но няма как, защото просто физически нямаме времето да го направим.

Кирил Петков: Докато не можем да поддържаме това ниво на по-голяма база, няма да го направим. С други думи – качеството преди количеството.

 

Как ще изглежда курсът след пет години?

Асен Василев: Истината е, че той се променя през годините. Еволюира малко по-малко. Начинът, по който ние преподаваме, също се променя. Това е жив курс. След пет години силно се надявам, ако имаме времето, да успеем да донадградим част от нещата. Да добавим малко по-практически умения от типа водене на преговори.

Кирил Петков: Надяваме се, че самите завършващи ще подемат инициативи като тази в Техническия университет, те ще се увеличават като бройка и ще са се координирали с центъра тук. Така нетното влияние ще се увеличи.

 

Източник: Karieri.Bg