Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / 120 години катедра „Икономика“ – онлайн семинар за структурните промени и възможностите за интелигентна специализация в условия на Covid-19

   

10.01.2022

 

На 20 януари 2022 г. от 18:30 часа ще се проведе онлайн семинар с дискусия относно икономическите и социалните ограничения в условията на Covid-19 с поглед върху трансформационните процеси, които ще оформят бъдещия обществен модел на развитие.

Дискусията ще се фокусира около успешно реализирания изследователски проект „Българската икономика през първата година на пандемията Covid-19 – секторни анализи и непосредствени макроикономически ефекти“ от екип към катедра „Икономика“ на Стопанския факултет. Основни резултати ще бъдат представени от доц. д-р Милен Велушев и гл. ас. д-р Стоян Шаламанов. Модератор на дискусията е доц. д-р Мариела Ненова-Амар.

 

Темите, които ще се засегнат, включват:

  • очакваните траектории за развитие на пандемията и ограниченията, които те налагат;
  • структурните промени в областта на макроикономическата политика и новите перспективи за догонващо икономическо развитие;
  • социалните предизвикателства и техният икономически отпечатък в национален и глобален план;
  • перспективите пред дигиталната трансформация и катализиращият ефект от Covid-19.

 

За участие в семинара е необходимо предварително да се регистрирате на следния линк: https://bit.ly/3JIVUaJ

След регистрация, ще получите имейл с потвърждение и линк към семинара, както и опция да добавите събитието към Вашия Gmail календар.

Website

__________________________

Катедра "Икономика" на Стопанския факултет е приемник на катедра "Политическа икономия", създадена с решение на Академичния съвет на СУ "Св. Климент Охридски" на 21 октомври 1902 г. С Постановление на Министерския съвет от 1951 г. Стопанският факултет е отделен от Софийския университет. Само катедра "Политическа икономия" остава в рамките на Университета и през 1953 г. е обособена като самостоятелно звено, пряко подчинено на Ректората. Стопанският факултет на Софийския университет е възстановен с решение на Академичния съвет от 16 май 1990 г., с което катедра "Икономика" продължава своята дейност и развитие. През 2022 г. катедрата ще отбележи 120-годишен юбилей със серия от събития, насочени към студентите и докторантите на Стопанския факултет и академичната общност в страната и чужбина.