Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Научна дейност / Конференции, семинари и специализации / СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ - ПЛОВДИВ: научна сесия „Дни на науката 2017” на СУБ-Пловдив - 2 и 3 ноември 2017 год.

   

27.09.2017

 

sub

 

СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ - ПЛОВДИВ

ул. Митрополит Паисий, № 6
Пловдив 4000, България Tel.: +359/32/628654;

e-mail: sub_plov@mail.bg;www.subplovdiv.comв

 

 

ПОКАНА

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Каним Ви да участвате в традиционната ежегодна научна сесия „Дни на науката 2017” на СУБ-Пловдив, която ще се проведе на 2 и 3 ноември 2017 год., четвъртък и петък в залите на Дома на учените, ул. „Митрополит Паисий” 6, Пловдив по следните научни направления:

  • ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
  • ЕСТЕСТВЕНИ И АГРАРНИ НАУКИ
  • ХУМАНИТАРНИ И ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ
  • МЕДИЦИНА, ФАРМАЦИЯ, И ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА.

Материалите могат да бъдат представени с постери или устна презентация.

  • Постерите трябва да се поместят в поле с размери 30 х 40 см. Устната презентация на докладите е до 10 мин.
  • Заявки за участие ще се приемат до 27 октомври 2017 год. в канцеларията на Съюза, по пощата или на e-mail: sub_plov@mail.bg. Представените заявки след този срок се допускат до участие, но е възможно да не бъдат включени в предварително изготвената програма.
  • Такса за правоучастие

За редовно отчетени членове на СУБ - Пловдив – 60 лв.;

За останалите участници – 80 лв.;

Таксата за правоучастие се внася по банков път ( банкова сметка- СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ – ПЛОВДИВ; БАНКА „ДСК-ЕАД”; ФЦ „ПЪЛДИН”;

IBAN: BG88STSA93000002615178; BIC: STSABGSF) или в касата на СУБ- Пловдив, включително и в деня на откриване на конференцията.

  • При желание на участниците докладвания материал, оформен като статия, ще бъдат отпечатан в индексираното, рецензирано и реферирано научно списание “Научни трудове на СУБ – Пловдив”.

В таксата за правоучастие е включен печат на статия до 4 стр. За всяка допълнителна страница се плаща по 10 лв.;

  • Готовите за отпечатване доклади (съгласно указанията на СУБ) трябва да се предават на електронен и хартиен носител до 25 ноември 2017 год.
  • Изискванията за печат може да намерите на нашия сайт: www.subplovdiv.com

 

На 2 ноември 2017 год. – четвъртък, от 17 ч. в Синия салон на Дома на учените.ще бъде отбелязан Деня на народните будители.

 

 

 

От ръководството на СУБ-Пловдив