Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Статистика и иконометрия / Преподаватели - Катедра Статистика и иконометрия / Доц. д-р Ралица Симеонова-Ганева

   

 

image

доц. д-р Ралица Симеонова-Ганева

  • Доктор по Статистика/Икономика, СУ „Св. Кл. Охридски” (2007)
  • MBA по Стратегическо управление, СУ „Св. Кл. Охридски” (2014)
  • Магистър по Статистика и иконометрия, СУ „Св. Кл. Охридски” (1999)
  • Бакалавър по Икономика, СУ „Св. Кл. Охридски” (1997)

 

Курсове

Economic Statistics (Икономическа статистика, на англ. ез.), Анализ на данни с SPSS/PSPP, Applied Econometrics (Приложна иконометрия, на англ. ез.), Cross Section and Panel Data Analysis (Анализ на пространствени и панелни данни, на англ. ез.), Microeconomic Modelling (Микроикономическо моделиране, на англ. ез.), Economics of Human capital (Икономика на човешкия капитал, на англ. ез.), Skills for Applied Research (Умения за приложни изследвания, на англ. ез.) и др.

 

Изследователски интереси

Икономическо моделиране и прогнозиране, икономически растеж, стопанска история, икономика на труда, икономика на образованието, икономика на здравеопазването, формиране на човешкия капитал, дисбаланси в търсенето и предлагането на умения, социално-икономически проблеми на хората с увреждания, икономика на културата, икономика на спорта, приложна статистика и иконометрия.

 

Кратко представяне

  • Преподавател в Стопанския факултет от 1999 г.
  • Ръководител на магистърска програма по Приложна иконометрия и икономическо моделиране, реализирана с подкрепата на Experian

MSc in Applied Econometrics and Economic Modelling

  • Ръководител изследвания, БАРДА (2001 – 2003)
  • Управляващ партньор в Сигма Хет ООД – консултантска компания за анализ на данни, прогнозиране и аналитични решения от 2011 г.

Над 20 години опит в изготвянето на социално-икономически анализи, разработването на стратегически документи и икономическото моделиране и прогнозиране за различни държавни институции и компании от частния сектор, сред които:

 

Публикации

ResearchGate: Ralitsa Simeonova-Ganeva

Google Scholar: Ralitsa Simeonova-Ganeva

Scopus: Simeonova-Ganeva, Ralitsa

Web of Science: Ralitsa Simeonova-Ganeva

RePEc: Ралица Симеонова-Ганева

Списък на публикациите - Авторите

 

Контакти:

Стопански факултет, Кабинет 414

e-mail: R_Ganeva@feb.uni-sofia.bg

 

CV (one page) , CV (Europass)