Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Статистика и иконометрия / Преподаватели - Катедра Статистика и иконометрия / Доц. д-р Ралица Симеонова-Ганева

   
download (1)

 

Contact information

Office 414

E: R_Ganeva@feb.uni-sofia.bg

 

Publications

ResearchGate: Ралица Симеонова-Ганева

RePEc: Ралица Симеонова-Ганева

Списък на публикациите - Авторите

 

Director of MSc in Applied Econometrics and Economic Modelling

www.AEEM-FEBA.info

 

Courses

Economic Statistics, Data Analysis with SPSS, Econometric Methods and Models, Advanced

Estimation Techniques, Microeconometrics, Microeconomic Modelling, Economics of Human capital

 

CV (one page) , CV (Europass)