Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Статистика и иконометрия / Преподаватели - Катедра Статистика и иконометрия / Доц. д-р Ралица Симеонова-Ганева

   

 

image

доц. д-р Ралица Симеонова-Ганева

 • Доктор по Статистика/Икономика, СУ „Св. Кл. Охридски” (2007). Дисертация на тема: “Влиянието на човешкия капитал върху икономическия растеж: България, 1949-2005”
 • MBA по Стратегическо управление, СУ „Св. Кл. Охридски” (2014)
 • Магистър по Статистика и иконометрия, СУ „Св. Кл. Охридски” (1999)
 • Бакалавър по Икономика, СУ „Св. Кл. Охридски” (1997)

 

Курсове:

Labour Economics (Икономика на труда), Economics of Human capital (Икономика на човешкия капитал), Microeconomic Modelling (Микроикономическо моделиране)

Economic Statistics (Икономическа статистика), Data Analysis with SPSS/PSPP (Анализ на данни с SPSS/PSPP), Applied Econometrics (Приложна иконометрия), Cross Section and Panel Data Analysis (Анализ на пространствени и панелни данни), Skills for Applied Research (Умения за приложни изследвания) и др.

 

Изследователски интереси:

 • Икономическо моделиране и прогнозиране, икономически растеж, оценка на въздействието
 • Икономика на труда и човешки капитал, икономика на образованието, дисбаланси в търсенето и предлагането на умения, икономика на здравеопазването, социално-икономически проблеми на хората с увреждания, икономика на културата, икономика на спорта, икономика на щастието
 • Малък и среден бизнес, предприемачество, конкурентоспособност
 • Стратегическо управление
 • Стопанска история и клиометрия
 • Приложна статистика и иконометрия

 

Кратко представяне:

 • Преподавател в Стопанския факултет от 1999 г.
 • Ръководител на магистърска програма по Приложна иконометрия и икономическо моделиране, реализирана с подкрепата на Experian

MSc in Applied Econometrics and Economic Modelling

 

Над 20 години опит в изготвянето на социално-икономически анализи, разработването на стратегически документи и икономическото моделиране и прогнозиране за различни държавни институции и компании от частния сектор, сред които:

 

Публикации:

ResearchGate: Ralitsa Simeonova-Ganeva

Google Scholar: Ralitsa Simeonova-Ganeva

Scopus: Simeonova-Ganeva, Ralitsa

Web of Science: Ralitsa Simeonova-Ganeva

RePEc: Ралица Симеонова-Ганева

Списък на публикациите - Авторите

 

Контакти:

Стопански факултет, Кабинет 414

e-mail: R_Ganeva@feb.uni-sofia.bg

 

CV