Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Икономика / Публикации / Излезе от печат книгата "Институционални аспекти на пазара" на доц. д-р Теодор Седларски

   

24.06.2013

 

 

С подкрепата на Центъра за икономически теории и стопански политики към СУ "Св. Климент Охридски" излезе от печат книгата "Институционални аспекти на пазара" (ISBN 978-954-07-3224-4) на доц. д-р Теодор Седларски.

 

Монографията „Институционални аспекти на пазара“ е опит за цялостно изследване на феномена на пазара в институционална светлина, обединяващ модерните достижения на новите институционалисти с принципни въпроси от миналото на икономическите учения, които добиват нова актуалност в началото на 21-вото столетие. Новоинституционалната перспектива към пазара е допълнена с аспекта на зараждането и развитието му в контекста на обществените отношения в стопанскоисторическата традиция на Карл Полани. На основата на представените икономически подходи са откроени социалнопсихологически проблеми на човешките взаимоотношения, опосредствани от пазарната размяна.