Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Архив / Архив "Магистърски програми" / Разпис на лекциите в магистърските програми през зимния семестър на уч. 2013-2014 г.

   

26.09.2013

 

РАЗПИС НА ЛЕКЦИИТЕ В МАГИСТЪРСКИТЕ ПРОГРАМИ В СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ,
ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА УЧ. 2013-2014 Г.

 

Възможни са промени в разписа на учебните занятия за зимния семестър, които своевременно ще бъдат отразявани на сайта на факултета.

Моля, следете информацията на сайта.

Инспектор „Учебна дейност”

 

С решение на Факултетен съвет от 14.04.2009 г. студентите магистранти в Стопански факултет могат да посочват като изборни дисциплини всички предмети, предлагани в магистърските програми на факултета (изборни или задължителни за останалите специалности).

 

Магистърски програми по Икономика за ИКОНОМИСТИ

Приложна икономика
Директор: доц. д-р Тодор Попов

Финанси и банково дело
Директор: проф. д-р Мария Видолова

Счетоводство и контрол
Директор: проф. д.ик.н. Георги Чобанов

Статистика, иконометрия и актюерство
Директор: гл. ас. д-р Боян Ломев

Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги
Директор: проф. д.ик.н. Георги Чобанов, Николай Минков

 

 

Магистърски програми по Икономика за НЕИКОНОМИСТИ

ПОДГОТВИТЕЛНА ГОДИНА ЗА ВСИЧКИ ПРОГРАМИ ПО ИКОНОМИКА - I СЕМЕСТЪР

Приложна икономика - III семестър

Статистика, иконометрия и актюерство - III семестър

Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги - III семестър

Актюерство и управление на риска - V семестър

 

Магистърски програми по Икономика за професионални бакалаври по икономика

ПОДГОТВИТЕЛНА ГОДИНА ЗА ВСИЧКИ ПРОГРАМИ ПО ИКОНОМИКА - I СЕМЕСТЪР

 

СПЕЦИАЛНОСТ „СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ”

 

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ ЗА СПЕЦИАЛИСТИ

 

Бизнес администрация – Стратегическо управление
Директор: доц. д-р Мирослава Христова

Бизнес администрация – Развитие на човешките ресурси
Директор: проф. д.ик.н. Желю Владимиров

Икономика и управление на туризма
Директор: доц. д-р Соня Милева

Икономика и управление на иновациите в публичния сектор
Директор: доц. д-р Александър Николов

Управленски информационни системи
Директор: доц. д-р Красимира Швертнер

 

 

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ ЗА НЕСПЕЦИАЛИСТИ:

ПОДГОТВИТЕЛНА ГОДИНА ЗА ПРОГРАМИТЕ ПО СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ - I СЕМЕСТЪР

 

III СЕМЕСТЪР:

БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ – СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ
БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ – РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ТУРИЗМА

Икономика и управление на публичния сектор
Директор: доц. д-р Ал. Николов

Управленски информационни системи
Директор: доц. д-р Красимира Швертнер

 

 

Магистърски програми по Стопанско управление за професионални бакалаври

ПОДГОТВИТЕЛНА ГОДИНА ЗА ВСИЧКИ ПРОГРАМИ ПО СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ - I СЕМЕСТЪР