Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Архив / Архив "Магистърски програми" / Разпис на лекциите в магистърските програми през летния семестър на уч. 2013-2014 г.

   

19.02.2014

 

РАЗПИС НА ЛЕКЦИИТЕ В МАГИСТЪРСКИТЕ ПРОГРАМИ В СТОПАНСКИЯ ФАКУЛТЕТ,
ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧ. 2013-2014 Г.

 

Възможни са промени в разписа на учебните занятия за летния семестър , които своевременно ще бъдат отразявани на сайта на факултета.

Моля, следете информацията на сайта.

Инспектор „Учебна дейност”

 

С решение на Факултетен съвет от 14.04.2009 г. студентите магистранти в Стопански факултет могат да посочват като изборни дисциплини всички предмети, предлагани в магистърските програми на факултета (изборни или задължителни за останалите специалности).

 

Магистърски програми по Икономика за ИКОНОМИСТИ

 

Финансов мениджмънт на английски език
Директор: доц. д-р Марселен Йовоган

 

Счетоводство и контрол
Директор: проф. д.ик.н. Георги Чобанов

 

Финанси и банково дело
Директор: проф. д-р Мария Видолова

 

Приложна икономика:
Директор: доц. д-р Тодор Попов

Специализация Макроикономика

Специализация Икономика на фирмата

 

Статистика, иконометрия и актюерство:
Директор: доц. д-р Боян Ломев

Специализация Статистика и финансова иконометрия

Специализация Актюерство и управление на риска

 

Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги:
Директор: проф. д.ик.н. Г. Чобанов, Николай Минков

Специализация Енергийни пазари и услуги

Специализация Фасилити мениджмънт

Специализация Логистика и вериги за доставка

 

 

Магистърски програми по Икономика за НЕИКОНОМИСТИ

 

Приложна икономика - II семестър

Статистика, иконометрия и актюерство - II семестър

Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги - II семестър

 

IV СЕМЕСТЪР:

Статистика, иконометрия и актюерство:

Специализация Статистика и финансова иконометрия

Специализация Актюерство и управление на риска

Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги:

Специализация Енергийни пазари и услуги

Специализация Фасилити мениджмънт

Специализация Логистика и вериги за доставка

 

СПЕЦИАЛНОСТ „СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ”

 

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ ЗА СПЕЦИАЛИСТИ

 

БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ - МОДУЛИ:

Бизнес администрация – Модул Стратегическо развитие
Директор: доц. д-р Мирослава Христова

Бизнес администрация – Модул Развитие на човешкия капитал
Директор: проф. д.ик.н Желю Владимиров

Бизнес администрация – Модул Маркетинг
Директор: проф. д-р Невяна Кръстева

 

Икономика и управление на туризма:
Директор: доц. д-р Соня Милева

Специализация Икономика и управление на туризма

 

Управление на иновациите в публичния сектор:

Директор: доц. д-р Александър Николов

Специализация Управление на иновациите в държавното и общинско управление

Специализация Управление на иновациите в здравеопазването, социалната медицина и здравния мениджмънт

Специализация Икономика и управление на иновациите, изследванията и висшето образование

 

Управленски информационни системи
Директор: доц. д-р Красимира Швертнер

 

 

 

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ ЗА НЕСПЕЦИАЛИСТИ ПО:

(II СЕМЕСТЪР)

„БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ – СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ”
„БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ – РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
„ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ТУРИЗМА”
„УПРАВЛЕНИЕ НА ИНОВАЦИИТЕ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР”
"УПРАВЛЕНСКИ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ"

 

(IV СЕМЕСТЪР)

БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ - МОДУЛИ:

Бизнес администрация – Модул Стратегическо развитие

Бизнес администрация – Модул Развитие на човешкия капитал

Бизнес администрация – Модул Маркетинг

 

ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ТУРИЗМА

Специализация Икономика и управление на туризма

 

Икономика и управление на публичния сектор

Специализация Управление на иновациите в държавното и общинско управление

Специализация Управление на иновациите в здравеопазването, социалната медицина и здравния мениджмънт

Специализация Икономика и управление на иновациите, изследванията и висшето образование

 

Управленски информационни системи
Директор: доц. д-р Красимира Швертнер