Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Архив / Архив "Магистърски програми" / На вниманието на колегите магистранти от магистърската програма "Икономика и управление на туризма": избор на специализация

   

16.01.2015

НА ВНИМАНИЕТО НА КОЛЕГИТЕ МАГИСТРАНТИ ОТ МАГИСТЪРСКАТА ПРОГРАМА „ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ТУРИЗМА”

 

Уважаеми колеги,

Съгласно учебните планове на Вашата магистърска програма в рамките на втория семестър трябва да преминете през ПРОФИЛИРАЩО ОБУЧЕНИЕ в различни специализации.

 

За целта е нужно да попълните до 15 февруари 2015 г. заявка (doc), в която следва да посочите реда на желанията си за специализация и да я изпратите по email на адрес: smileva@feb.uni-sofia.bg.

 

Можете да изберете измежду следните специализации:

1. Специализация “Туризъм”

2. Специализация “Туризъм на историческото наследство”

 

Информацията относно профилиращите специализациии можете да намерите в учебния план на специалността.

 

Неподалите заявка колеги, както и подалите заявка след изтичането на този срок, ще бъдат класирани служебно.

 

За допълнителни въпроси се обръщайте към доц. д-р Соня Милева на адрес smileva@feb.uni-sofia.bg.