Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Архив / Архив "Магистърски програми" / ГРАФИК за кандидатстване за стипендии по проект BG051PO001-4.2.06 „Студентски стипендии”, съфинансиран от Европейския социален фонд

   

28.03.2014

 

Г Р А Ф И К

за провеждане на кампания за кандидатстване за стипендии за успех и за специални стипендии за летния семестър на учебната 2013/2014 г. по проект BG051PO001-4.2.06 „Студентски стипендии”, съфинансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

 

 

ДЕЙНОСТ

 

 

СРОК

 

 

Начало на подаване от студентите на формуляри за кандидатстване за стипендии за успех и за специални стипендии през интернет страницата на Проекта

 

1 април 2014 г.

 

Начало на потвърждаване на подадените от студентите формуляри при инспектор „Студенти“ - кабинет 401

 

 

Икономика

 

1, 9, 10, 15, 16, 29 април 2014 г.

 

Стопанско управление

 

2, 3, 7, 8, 23, 24, 28 април 2014 г.

9:00-12:00 / 14:00-16:00

 

 

Край на подаване от студентите на формуляри за кандидатстване през интернет страницата на Проекта

 

 

27 април 2014 г. (неделя), 23:59 часа

 

 

Край на подаване от студентите на формулярите за кандидатстване (подадени през интернет страницата на Проекта до 27 април 2014 г.) и съпътстващите документи във висшите училища

 

 

30 април 2014 г. (сряда), според работното време на висшето училище