Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Архив / Архив "Магистърски програми" / Дати за предаване на магистърските тези по катедри

   

21.01.2014

 

Защити на магистърски тези февруари 2014 г.

 

Получаване на заявление за защита на магистърска теза и извлечение с оценки и кредити /академична справка/ през февруари 2014 от инспектор – студенти кабинет 401:

 

Стопанско управление: 28,29 януари 04 февруари 2014 г.от 16,00 до 18,00ч.

 

Икономика: 30 януари,03,05 февруари 2014г. от 16,00 до 18,00 ч.

 

 

Предаване на магистърски тези по катедри:

 

КАТЕДРА "ИКОНОМИКА"

 

гл.ас. д-р Роска Русинова каб. 503

 

03 февруари 2014 (понеделник) от16.30 до 17.30 ч.

 

07 февруари 2014 (петък) от16.30 до 17.30 ч.

 

12 февруари 2014 (сряда) от 14.00 до 17.30 ч. (каб.401)

 

 

КАТЕДРА "ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ПО ОТРАСЛИ"

 

ас. Атанас Георгиев каб. 122

 

07 февруари 2014(петък) от 17,00 до 19,00 ч. в стая 122

 

10 февруари 2014(понеделник) от 17,00 до 19,00 ч. в стая 122

 

 

КАТЕДРА "СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ"

 

ас. Иванка Михайлова каб. 326

 

30 януари 2014 (четвъртък) от 9,30 до13,00 ч.

 

04 февруари 2014 (вторник) от 9,30 до13,00 ч.

 

 

КАТЕДРА "СТАТИСТИКА И ИКОНОМЕТРИЯ”

 

ас. Боряна Пелова - каб. 504

 

10 февруари 2014г. (понеделник) от 17.00 до 19.00ч.

 

11 февруари 2014г. (вторник) от 12.00 до 14.00ч.

 

 

 

КАТЕДРА "ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО”

 

Счетоводство и контрол

 

гл.ас д-р Е. Станчева каб. 101

 

04 февруари 2014 (вторник) от 10,00 до16,00 ч.

 

05 февруари 2014 (сряда) от 10,00 до19,00 ч.

 

Финанси и банково дело

 

гл.ас. д-р Б. Банов каб.126

 

03 февруари 2014 (понеделник) от 16,00 до19,00 ч.

 

05 февруари 2014 (сряда) от 16,00 до19,00 ч.