Начало / Университетът / Факултети / Медицински факултет / Новини / Конкурс по Национална програма "Млади учени и постдокторанти-2"

   

Медицинският факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за подбор на млади учени и постдокторанти, които да бъдат финансирани през 2022 - 2023 г. по Национална програма „Млади учени и постдокторанти-2“.

 

Обява

Карта за оценка на проектно предложение

Заявление по образец с изискваните приложения към него

Декларация по образец

Формуляр за проектно предложение

Карта за оценка

Вътрешни правила за работа в МФ на СУ „Св. Кл. Охридски“ по НП „Млади учени и постдокторант"

Класирани кандидати