Начало / Университетът / Факултети / Медицински факултет

   
Лого СУ

 

София 1407, ул. Козяк 1

Телефон: (+359) 2 9607 417

Факс: (+359) 2 9624 771

Лого МФ

 

 

СКЪПИ СТУДЕНТИ, УВАЖАЕМИ БЪДЕЩИ КОЛЕГИ,
Напомняме ви, че редовният учебен процес ще продължи след отмяната на извънредното положение в страната. Лекциите и упражненията по всички дисциплини, ще продължат от там, от където са прекъснати.
Уважаеми колеги, Деканското ръководство уточнява, че издаденото нареждане не ограничава предоставянето на учебни материали на студентите от страна на преподаватели, под форма която и ако всеки от тях прецени, което е било част от учебния процес до момента, но дефинира, че този процес не може да се приема официално като Дистанционно обучение, заместващо редовното такова.
Бъдете здрави и се пазете!
Ръководство на МФ

Заповед № 22/16.03.2020 г. от декана на МФ в изпълнение на заповед № РД-19-139/13.03.2020 г. на ректора на Софийския университет с цел ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19 (коронавирус)

Заповед № РД-19-139/13.03.2020 г. на ректора на Софийския университет с цел ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19 (коронавирус)

 

Телефон за Кандидат студентска кампания 2020 / 2021 за специалности Медицина, Медицински сестри и Медицинска рехабилитация : 02 / 9308 400

 

ЮБИЛЕЙНАТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

15 години Българска Асоциация по Клинична имунология, която ще се проведе от 06 до 08 ноември 2020 г. в хотел Хилтън, София

Повече информация

 

Студентски електронни анкетни карти за качеството на образователния процес в отделните дисциплини Краен срок: 14 февруари 2020 г.

Ръководство за попълване на електронните анкетни карти

 

КОНКУРСИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ"

Медицински факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за подбор на млади учени и постдокторанти, които да бъдат финансирани през 2019 г. по програмата на МОН „Млади учени и постдокторанти“.

Обява

Документи за кандидатстване:

 

Писмо на доц. д-р Елиза Стефанова, зам.-ректор по информационни дейности, академичен състав и администрация 70-92-71/02.10.2017 г.

 

Банкова сметка на Медицински факултет към СУ „Св. Климент Охридски“

IBAN BG90BNBG96613100122401
BIC BNBGBGSF

МФ Стара сграда
МФ Нова сграда
 

 

Връзки:

Презентация на Медицински факултет в prezi.com

Проект "EUthyroid"

Разписи за летен семестър на учебната 2019/2020 г. – специалност „Медицина“, ОКС „Магистър“
Разпис I курс медици летен 2019-2020 Разпис II курс медици летен 2019-2020
Разпис III курс медици летен 2019-2020 Разпис IV курс медици летен 2019-2020
Разпис V курс медици летен 2019-2020  
Разписи за летен семестър на учебната 2019/2020 г. – специалност „Медицина на Английски“
I course Summer 2019-2020 II course Summer 2019-2020
III course Summer 2019-2020 IV course Summer 2019-2020
V course Summer 2019-2020  
Разписи за летен семестър на учебната 2019/2020 г. – специалност "Медицинска рехабилитация и ерготерапия"
MРE - I курс - летен 2019-2020 MРE - II курс - летен 2019-2020 MРE - III курс - летен 2019-2020
Разписи за летен семестър на учебната 2019/2020 г. – специалност „Медицинска сестра“
MС - I курс - летен 2019-2020 MС - II курс - летен 2019-2020 MС - III курс - летен 2019-2020
Разпределение на упражнения по хирургия
 
Заповед за назначаване на комисия за провеждане на държавни изпити на студентите по специалност "Медицинска сестра" на втора държавна сесия за учебната 2018 / 2019 г.
 
Държавен стаж на 6 ти курс медицина
Списък на студентите I курс – учебна 2019/2020г
Списък на III курс

 

 

Разписи за 2019/2020 академична година, държавни изпити:

Разписи за 2018/2019 академична година, държавни изпити: