Начало / Университетът / Факултети / Медицински факултет

   
Лого СУ

 

София 1407, ул. Козяк 1

Телефон: (+359) 2 9607 417

Факс: (+359) 2 9624 771

Лого МФ
МФ Стара сграда
МФ Нова сграда

Новини:

Уважаеми студенти, преподаватели, родители!

Дипломирането на Випуск 2018, ще се проведе на 9 Декември 2018 г. от 11.00ч. в Аулата на СУ “Св.Климент Охридски“.

Студентите трябва да бъдат в 9:30ч. пред гардеробната към Аулата в официално облекло.

Бакалаврите ще се разписват в книгата при получаване на комплект тога, шал и шапка;

Магистрите ще се разписват в книгата след приключване на церемонията при връщането на комплекта

 

Класиране на кандидатите за заемане на места разпределени по специалности съгласно Заповед РД- 19-3/01.10.2018 г. на МЗ, за които държавата ще финансира теоретичното обучение на специализанти в Мeдицински факултет при СУ “Св. Климент Охридски“

 

Картите за достъп на I курс „Медицина“, „Медицинска сестра“ и „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“ са налични в Деканата на Mедицински факултет

 

Медицински факултет на СУ “Св. Климент Охридски“ обявява места

 

Именни стипендии 2018/2019 фондация Еврика

Информация

Основни правила

Формуляр

 

Писмо от Национален Център за Информация и Документация от 03.07.2018 г.

 

Кошче за събиране на алкални батерии е разположено в Деканата на Медицински факултет, стая 5

 

Уважаеми преподаватели,

Във връзка с предаването на индивидуални отчети Ви информираме, че за всеки служител се генерира автоматично електронна пощенска кутия със следните данни за достъп:

Уеб адрес: https://email.uni-sofia.bg

Потребителско име: <потребителско_име_за_СУСИ>

Парола: <парола_за_СУСИ>

При проблеми с достъпа пишете на: zimbra@uni-sofia.bg

От Деканата на Медицински факултет

 

Уважаеми преподаватели и студенти на Медицински факултет,

Във всяка учебна зала на територията на УМБАЛ “Лозенец” има стационарно разположен компютър с USB и CD/DVD четец, прожектор и озвучител с инсталиран софтуер лицензиран за СУ “Св. Климент Охридски” и достъп до Интернет. С цел нормалното протичане на учебните занятия използването на предоставените техниката и софтуер е необходимо да не се променя конфигурация от неоторизирани за това лица.Благодарим ви за разбирането!

От Деканата на Медицински факултет

 

Писмо на доц. д-р Елиза Стефанова, зам.-ректор по информационни дейности, академичен състав и администрация 70-92-71/02.10.2017 г.

 

Банкова сметка на Медицински факултет към СУ „Св. Климент Охридски“

IBAN BG90BNBG96613100122401
BIC BNBGBGSF

 

 

Връзки:

Презентация на Медицински факултет в prezi.com

Проект "EUthyroid"

 

Разписи за 2018/2019 академична година, държавни изпити:

 

Разписи на 2018/2019 академична година, зимен семестър:

Медицина

Медицина на английски

Медицинска сестра

Медицинска рехабилитация и ерготерапия

Упражнения по хирургия

 

Записани студенти за 2018/2019 академична година:

 

 

Администратор: admin@med.uni-sofia.bg