Начало / Университетът / Факултети / Медицински факултет

   

 

Лого СУ

София 1407, ул. Козяк 1

Телефон: 02 9607 417

Факс: 02 9624 771

Лого МФ
МФ Стара сграда
МФ Нова сграда

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 43, ал. 1, т. 1 от Правилника за устройството и дейността на Софийския университет „Св. Климент Охридски” и въз основа на решение на Факултетния съвет на Медицински факултет (17 март 2015 г.) Председателят на Общото събрание на Медицинския факултет свиква
Общо събрание на факултета,

което ще се проведе на 29 април 2015 год. (сряда) от 14.00 часа в Аулата на Университетска Болница „Лозенец“, ул. Козяк №1. Дневният ред на заседанието е:

1. Отчет на Ръководството за дейността на Медицинския факултет за изтичащия мандат.

2. Избор на Декан на Медицински факултет за периода 2015-2019 година.

3. Избор на членове на Факултетния съвет на Медицински факултет за периода 2015-2019 година.

4. Избор на членове на Контролния съвет на Медицински факултет за периода 2015-2019 година.

5. Разни.

 

 

Новини:

 

Краен срок за подаване на документи за лятна кандидатстудентска сесия: 22.05.2015гРекторат, бул. "Цар Освободител" 15, отдел "Прием", тел. 02/9308400

 

КАМПАНИЯ ЗА ДЪРЖАВНИ СТИПЕНДИИ ЗА УСПЕХ

ЗА ЛЕТНИЯ СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2014/2015 г.

 

Достъп до информационна система UpToDate от Библиотеката на Медицински факултет

Повече информация можете да получите директно в Библиотеката, сградата на УБ "Лозенец", ет.4

 

Картите за достъп на студентите са налични в Деканата.

 

Връзки:

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

 

Разпис летен семестър за академичната 2014/2015 година:

 

Медицина на английски език:

Медицина:

Медицински сестри:

Медицинска рехабилитация и ерготерапия:

 

Разпределение на зали

 

 

Администратор: admin@med.ucc.uni-sofia.bg