Начало / Университетът / Факултети / Медицински факултет

   
Лого СУ

 

София 1407, ул. Козяк 1

Телефон: (+359) 2 9607 417

Факс: (+359) 2 9624 771

Лого МФ
МФ Стара сграда
МФ Нова сграда

Новини:

Съобщение от Деканатът при Медицински факултет на СУ "Св. Климент Охридски"

 

Информация за новоприетите студенти в специалностите медицина, медицинска сестра, медицинска рехабилитация и ерготерапия

 

Писмо от Национален Център за Информация и Документация от 03.07.2018 г.

 

Кошче за събиране на алкални батерии е разположено в Деканата на Медицински факултет, стая 5

 

Кандидатстудентска кампания 2018

 

Уважаеми преподаватели,

Във връзка с предаването на индивидуални отчети Ви информираме, че за всеки служител се генерира автоматично електронна пощенска кутия със следните данни за достъп:

Уеб адрес: https://email.uni-sofia.bg

Потребителско име: <потребителско_за_СУСИ>

Парола: <парола_за_СУСИ>

При проблеми с достъпа пишете на: zimbra@uni-sofia.bg

От Деканата на Медицински факултет

 

Класиране на кандидатите за заемане на места разпределени по специалности съгласно Заповед РД- 19-3/15.09.2017 г. на МЗ, за които държавата ще финансира теоретичното обучение на специализанти в МФ СУ “Св. Климент Охридски“

 

АНКЕТА ЗА ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ !!!

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, СТУДЕНТИ НА МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ,

Съгласно Закона за висшето образование – чл. 6, ал. (4), „Висшето училищеосигурява качеството на образованието и научните изследвания чрез вътрешна системаза оценяване и поддържане на качеството на обучението и на академичния състав,която включва и проучване на студентското мнение най-малко веднъж за учебнагодина.” В тази връзка, се обръщаme към Вас с молба за Вашите мнения и оценки закачеството на учебния процес.

Анкетата е анонимна и резултатите от нея ще бъдат използвани само катообобщена информация. Попълването и ще отнеме не повече от 15 минути.

Моля, бъдете активни!

Линк към картата: http://sites.uni-sofia.bg/sociologysurvey/survey.php?sid=292

 

Уважаеми преподаватели и студенти на Медицински факултет,

Във всяка учебна зала на територията на УМБАЛ “Лозенец” има стационарно разположен компютър с USB и CD/DVD четец, прожектор и озвучител с инсталиран софтуер лицензиран за СУ “Св. Климент Охридски” и достъп до Интернет. С цел нормалното протичане на учебните занятия използването на предоставените техниката и софтуер е необходимо да не се променя конфигурация от неоторизирани за това лица.Благодарим ви за разбирането!

От Деканата на Медицински факултет

 

Писмо на доц. д-р Елиза Стефанова, зам.-ректор по информационни дейности, академичен състав и администрация 70-92-71/02.10.2017 г.

 

Банкова сметка на Медицински факултет към СУ „Св. Климент Охридски“

IBAN BG90BNBG96613100122401
BIC BNBGBGSF

 

Достъп до информационна система UpToDate от Библиотеката на Медицински факултет

Повече информация за работа със системата можете да получите директно в Библиотеката, сградата на УБ "Лозенец", ет.4

 

Връзки:

Презентация на Медицински факултет в prezi.com

Проект "EUthyroid"

 

Разписи за 2017/2018 академична година, държавни изпити:

 

Разписи на 2017/2018 академична година, поправителна сесия:

Молба за промяна на оценката

 

 

Администратор: admin@med.uni-sofia.bg