Начало / Университетът / Факултети / Медицински Факултет

   
Лого СУ

 

София 1407, ул. Козяк 1

Телефон: (+359) 2 9607 417

Факс: (+359) 2 9624 771

Лого МФ

НА ВНИМАНИЕТО НА СТУДЕНТИ И СПЕЦИАЛИЗАНТИ НА СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

Посолството на Мексиканските съединени щати в Будапеща обяви информация относно стипендиантска програма на мексиканското правителство за медицинско обучение (специализация) AMEXCID 2023.

Подробна информация и формуляри за кандидатстване за стипендията могат да бъдат намерени на следния електронен адрес: https://www.gob.mx/amexcid/documentos/convocatoria-de-especialidades-medicas-amexcid-2022?state=published

Заинтересованите кандидати следва да изпратят необходимите документи чрез платформата (Sistema de Gestión de Cooperación Académica/Система за управление на академичното сътрудничество): https://sigca.sre.gob.mx/login)

Крайният срок за регистрация на кандидатите е 30 март 2023 г.

Болница „Лозенец“ с нова инициатива – Клинични дни „Лозенец“ - Първото събитие е посветено на рака на панкреаса

Университетска болница „Лозенец“ започва нова инициатива – Клинични дни по различни теми. Първото събитие, което ще се състои на 20 януари 2023 г., поставя фокуса върху рака на панкреаса. Успоредно с това лечебното заведение разкрива първия у нас Панкреасен център. Хирургията на панкреаса е най-сложната висцерална хирургия и се извършва във високоспециализирани центрове, каквато е практиката в Европа и света. Такъв ще бъде и новосъздаденият център с ръководител доц. д-р Олег Чолаков, който е и модератор на първите Клинични дни „Лозенец“. Той е доказан специалист с над 25-годишен опит в панкреасната хирургия, специализирал и работил в двата най-големи немски панкреасни центрове в Хайделберг и Бохум, както и в Панкреасния център в Берн, Швейцария.

Гост-лектор на събитието е проф. Валдемар Уул – директор на Хирургичната клиника в болница „Сейнт Йозеф“, Бохум и професор по хирургия в Рур университет, Бохум, президент на Немското хирургично дружество и почетен член на Българското хирургично дружество.

Темата на неговата лекция е „Мултимодална терапия на карцинома на панкреаса“. Проф Уул ще проведе и дискусия със студенти, по време на която ще представи добри практики от своя опит.

Предвидена е пресконференция с проф. Валдемар Уул, която ще се състои в от 13.00 ч.

ГРАФИК НА РЕДОВНАТА ИЗПИТНА СЕСИЯ - Учебна 2022/2023 г. - Зимен семестър МЕДИЦИНА 23.01.2023г. - 17.02.2023г.

ГРАФИК НА РЕДОВНАТА ИЗПИТНА СЕСИЯ - Учебна 2022/2023 г. - Зимен семестър МЕДИЦИНСКА СЕСТРА 23.01.2023г. - 17.02.2023г.

ГРАФИК НА РЕДОВНАТА ИЗПИТНА СЕСИЯ - Учебна 2022/2023 г. - Зимен семестър МЕДИЦИНСКА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ЕРГОТЕРАПИЯ 23.01.2023г. - 17.02.2023г.

Winter semester of 2022-2023 academic year MEDICINE IN ENGLISH - SCHEDULE OF THE REGULAR EXAMINATION SESSION

Уважаеми студенти,

Във връзка с честванията на 60 години Геолого-географски факултет към Софийски университет „Св. Климент Охридски“ се организира семинар „Водата – онтологичен калейдоскоп“ до студентите от двете образователно-квалификационни степени („Бакалавър“ и „Магистър“). Семинарът ще се проведе на 11-12 май 2023г. Подаване на заявка за участие - до 15.02.2023г. В приложения файл са посочени примерни теми.

academy
Асоциацията на студентите по медицина – Софийски университет (АСМБ-СУ) организира 11 издание на Националната студентска академия по хирургия. То ще се проведе на 16-18 декември 2022 г. на територията на УМБАЛ „Лозенец“. Събитието съчетава лекционна и практична част, засягащи общата хирургия, кардиохирургията и акушерството и гинекологията. Лекторите ще разгледат интересни области от хирургията на гърда, чернодробната хирургия, кардиохирургията, миниинвазивната хирургия и др. Ще се обърне внимание на мястото на жените в хирургията.

На упражненията студентите ще се обучават в практически умения - хирургични възли и шевове, чернодробна резекция, холецистектомия, чревни анастомози, коронарен байпас, аортно клапно протезиране, абдоминална ехография, лумбална пункция, превръзка на рани, ехокардиография, акушерска ехография и други. Преподаватели ще бъдат лекари от УМБАЛ „Лозенец“, които са и преподаватели в Медицинския факултет към Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Освен тях ще се включат лектори от Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда, Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Сърдечно-съдов център и УМБАЛ Софиямед. Проектът ще възстанови едно събитие, което не е провеждано през последните 3 години поради пандемията. То ще бъде и най-голямото издание на Академията в нейната история. Студенти от цялата страна са записани за събитието в някой от трите панела – Advanced (3-6 курс), Junior (1, 2 курс) и Операционна сестра (студенти медицинска сестра). Лекциите и практическите упражнения са избрани според нивото на подготовка на различните курсове. Те ще дадат един уникален поглед върху хирургията, който ще бъде допълнение към редовното обучение на студентите.

img

УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СЛУЖИТЕЛИ НА МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ ПРИ СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“,

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ, СЪВМЕСТНО С УМБАЛ „ЛОЗЕНЕЦ“, ОРГАНИЗИРАТ АКЦИЯ ЗА ДАРЯВАНЕ НА КРЪВ НА 15.12.2022 Г., ОТ 9.00 – 13,30 ЧАСА, В ИМУНИЗАЦИОНЕН КАБИНЕТ НА УМБАЛ „ЛОЗЕНЕЦ“ – КРЪВОДАРИТЕЛИТЕ ТРЯБВА ДА НОСЯТ ЛИЧНА КАРТА.

ИСКРЕНО СЕ НАДЯВАМЕ, ЧЕ ЩЕ СЕ ОТЗОВЕТЕ НА ПРИЗИВА ЗА КРЪВОДАРЯВАНЕ, ЗА ДА СЕ ОСИГУРИ КРЪВ ЗА ТЕЗИ, ЧИЙТО ЖИВОТ ТРЯБВА ДА БЪДЕ СПАСЕН.

 

 

Aнкетна карта за проучване мнението на специализантите относно качеството на обучение и административно обслужване.

За попълване на анкетата моля посетете следния линк: Анкетна Карта, или сканирайте QR кода:

QR код за Анкета за специализанти

Уважаеми дипломанти,

На 09.12.2022г. от 11.00 часа, в Аулата на СУ ще се проведе тържествената церемония по връчването на дипломите на студентите, завършили през 2022 година.Завършващите, следва да се явят в 9,30 часа на площадката пред Аулата,за получаване на тоги, шапки и шалчета.

Софийският университет отбеляза патронния си празник с академично тържество.

 

1_44

Голямата награда за научна и изследователска дейност Софийски университет „Св. Климент Охридски“ за 2022 г. получиха проф. дхн инж. Иво Грабчев от Медицинския факултет и проф. дин Диляна Ботева с последовател гл. ас. д-р Лили Грозданова от Историческия факултет.

Повече информация

На 21.11.2022 г. в зала № 501 на Университетска болница „Лозенец“ проф. Иван Масларски, ръководител на Катедра “Анатомия и хистология, патология и съдебна медицина“ - МФ на СУ „Св. Климент Охридски“ и неговият екип представиха проект на интернет-атлас по неврохирургия и невроанатомия пред лекари и студенти.

Атласът е разработен от представители на Катедрата и Клиниката по неврохирургия - Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ „Токуда“. По-късно към тях се присъединяват и екипи от болници и университети от Германия, Дания и Италия.

Проектът включва фотореалистични анатомични триизмерни изображения по невроанатомия, триизмерни реконструкции на хирургични достъпи, базирани на образни изследвания. За постигане целта на проекта са направени специализирани анатомични дисекции у нас и в други европейски неврохирургични центрове и са генерирани фотореалистични анатомични модели. Всеки от тях може да се наблюдава с добавена реалност директно през телефон, независимо от операционната система, както и в условията на виртуална реалност с помощта на специализирано за целта устройство.

Атласът ще служи като средство за обучение на студенти, специализанти и специалисти по неврохирургия, ортопедия, пластична, съдова хирургия, ангиология и др. Част от съдържанието му ще бъде достъпно и за потребители без медицинско образование.

Проектът е одобрен за финансиране от Фонда за научни изследвания към Европейската асоциация по неврохирургия, заедно с още седем други от общо 90 и е сред наградените на Конференцията на Европейската асоциация на неврохирургичните дружества.

3D Atlas of Heurological Surgery

На вниманието на всички студенти на Медицински факултет!

За тези, които не са взели един изпит, ликвидационната сесия е до 30.11.2022г. Датите ще бъдат уточнени допълнително със съответния преподавател. При не вземане на изпита студентa няма да бъде записан за втори семестър.

Ликвидационна сесия - Учебна 2021/2022 г. Медицина

Ликвидационна сесия - Учебна 2021/2022 г. Бакалаври

Прием за учебната 2022-2023 г.

Приемът на документи на кандидат-докторанти се извършва ежегодно в изпълнение на решение на Министерския съвет и с индивидуално заплащане на обучението в сектор „Докторанти”.

ПРОГРАМА за зимен семестър на учебната 2022/2023 г. – специалност „Медицина“
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс
Държавен стаж 2022/2023г.
PROGRAM winter semester of 2022/2023 academic year - Medicine in English
1 year 2 year 3 year 4 year 5 year
State Intership 2022/2023
ПРОГРАМА за зимен семестър на учебната 2022/2023 г. – специалност „Медицинска сестра“
1 курс 2 курс 3 курс
ПРОГРАМА за зимен семестър на учебната 2022/2023 г. – специалност „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“
2 курс 3 курс 4 курс

На 08.09.2022 г. се проведе публична защита на дисертационния труд на д-р Калин Йорданов Лисички за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" в професионално направление 7.1. Медицина, специалност Педиатрия.

IMG-895443a4b111c55f4ee5cb03d670face-V
IMG-d6213916c158da887ed1032c4eb7e0ce-V

Научното жури даде единодушно положителната си оценка за работата на кандидата. Откритото заседание се проведе в Аулата на УМБАЛ "Лозенец".

Заповед No 9 от 12.09.2022г. за провеждане на ликвидационна сесия от 26.09.2022г. до 30.09.2022 г. за всички студенти от Медицински факултет.

График Ликвидационна сесия:
Ликвидационна сесия Мед. сестра Учебна 2021-2022 г.
Ликвидационна сесия Медицина Учебна 2021-2022 г.
Ликвидационна сесия МРЕ Учебна 2021-2022 г.

Конкурс по Национална програма "Млади учени и постдокторанти-2"

Медицинският факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за подбор на млади учени и постдокторанти, които да бъдат финансирани през 2022 - 2023 г. по Национална програма „Млади учени и постдокторанти-2“.

На вниманието на всички студенти от Медицински факултет!

Напомняме на всички студенти от всички специалности на Медицинския факултет, че не се допуска записване в по-горен курс с невзети изпити от предишен курс! Всички неуспешно положени изпити следва да бъдат успешно положени в рамките на редовната поправителна и ликвидационната извънредна сесия, която ще се проведе през последната седмица на септември!

От деканското ръководство

Златните олимпийци на България виждат своето бъдеще в медицината

20220717_203221

Проф. Албена Йорданова е преподавател по биохимия в Медицинския факултет на Софийския университет. Тя е ръководител на националния отбор на България по биология. Само преди месец отборът ни спечели един златен, един сребърен и два бронзови медала на Международната олимпиада по биология.

Повече информация.

 

 

 

Заповед за удължаването на поправителната септемврийска сесия

График септемврийска сесия
Поправителна изпитна сесия мед. сестра Учебна 2021-2022 г.
Поправителна изпитна сесия медицина Учебна 2021-2022 г.
Поправителна изпитна сесия МРЕ Учебна 2021-2022 г.
Schedule of the reexamination session - medicine in english 2021 - 2022 Academic year

График за редовна изпитна сесия за летен семестър Учебна 2021 / 2022 г.

 

Специалност медицина Специалност медицинска сестра Специалност медицинска
рехабилитация и ерготерапия

Schedule of the regular examination session Summer semester of 2021-2022 academic year MEDICINE IN ENGLISH

Частно средно училище "ЕСПА", търси да наеме студент, на 4 часов работен ден, на позиция Медицинска сестра. Желаещите, да оставят координати в Деканата, стая 1.

ПРОГРАМА за летен семестър на учебната 2021/2022 г. – специалност „Медицина“, ОКС „Магистър“
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс
PROGRAM summer semester of 2021/2022 academic year - Medicine in English
1 year 2 year 3 year 4 year 5 year
ПРОГРАМА за летен семестър на учебната 2021/2022 г. – специалност „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“, ОКС „Бакалавър“
1 курс 2 курс 3 курс

ПРОГРАМА за летен семестър на учебната 2021/2022 г. – специалност „Медицинска сестра“, ОКС „Бакалавър“

1 курс 2 курс 3 курс

На 15 февруари 2022 г. е публикувана обявата на СУ "Св. КлиментОхридски" в Държавен вестник, брой 13 за допълнителния прием на докторанти за учебната 2021-2022 г. Информацията за конкурса е публикувана и на сайта на Университета - Допълнителен прием за учебната 2021-2022 г.

Медицина График за зимна сесия 2021 2022

Медицинска сестра График за зимна сесия 2021 2022

МРЕ График за зимна сесия 2021 2022

SCHEDULE OF THE REGULAR EXAMINATION SESSION Winter semester of 2021-2022 academic year MEDICINE IN ENGLISH

Промяна в графика на учебните занятия в Медицински факултет за зимния семестър на 2021-2022 учебна година

Провеждането на учебните занятия и сесии за всички специалности в МФ за учебната 2021-2022 година се променят, както следва

1. Периодът за провеждане на учебните занятия се удължава до 04.02.2022 г., включително.

2. Зимната изпитна сесия за МФ ще се проведе в периода от 07.02 до 27.02. 2022 г.

3. Летният семестър ще започне на 28.02.2022 г.

Считано от 16.12.2021 г. се възстановяват всички учебни занятия и стажове за всички специалности в Медицинския факултет.

С протокол № РД 16-694 от 08.12.2021 г. на Министъра на здравеопазването, като едноличен собственик на капитала на МБАЛ „Лозенец“, е взето решение за преобразуване на МБАЛ „Лозенец“ чрез вливане в СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“. С този акт на министъра на здравеопазването МБАЛ „Лозенец“ ЕАД на практика престава да съществува.

В знак на протест срещу взетото решение, всички учебни занятия и стажове за всички специалности в Медицинския факултет се прекъсват до изясняване на обстоятелствата, считано от 10.12.2021 г.

 

 

Заповед възстановяване на обучение от 08-11-2021

Order Dean Faculty of Medicine resporation on-cite classes

ЗАПОВЕД № 7 /20.10.2021 г.на Декана на Медицински факултет

Internal order № 7/20.10.2021

As per order № РД-01-856/19.10.2021, of Minister of Health, for enforcement of temporary anti-epidemic measures ALL academic/educational activities in the Faculty of Medicine, SU “St. Kliment Ohridski” to be SUSPENDED, for the period 21.10 - 03.11.2021 incl.
Within that timeframe, the most optimal means for restarting the educational process will be reviewed and implemented.
All students, lecturers and employees of Faculty of Medicine to get acquainted with this internal order.

Dean: Assoc. prof. Dorina Asenova, MD, PhD

ОТКРИВАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА УЧЕБНА ГОДИНА 2021/2022
УВАЖАЕМИ ПЪРВОКУРСНИЦИ,
ОФИЦИАЛНОТО ОТКРИВАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА УЧЕБНА ГОДИНА 2021/2022 ЩЕ СЕ СЪСТОИ НА 01.10.2021 г., В 13:00 ЧАСА, НА ОТКРИТАТА ПЛОЩАДКА ЗАД ЗИМНАТА ГРАДИНА НА БОЛНИЦА „ЛОЗЕНЕЦ“.НОВОПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ ДА СЕ ЯВЯТ В 12:30 ПРЕД СГРАДАТА НА БОЛНИЦА „ЛОЗЕНЕЦ“

Предоставяни от правителството на Конфедерация Швейцария стипендии за кандидати от България.

ГРАФИК:

Държавен стаж на VI курс Медицина

State Internship VI course Medicine in English

Медицинският факултет и УМБАЛ „Лозенец“ с дълбоко прискърбие съобщават, че на 12.09.2021г. внезапно почина проф. д-р Георги Едрев Едрев, дмн дългогодишен, много уважаван и обичан лекар и преподавател по „УНГ Болести“. Да е светла паметта му.

Заповед № 5 от 14.09.2021 г. за провеждане на извънредна ликвидационна сесия

График за ликвидационна сесия:

Медицинският факултет и УМБАЛ „Лозенец“ с дълбоко прискърбие съобщават, че на 15.04.2021г. почина доц. д-р Кирил Димов Праматаров,дм дългогодишен, многоуважаван и обичан лекар и преподавател по „Дерматология и венерология“.

Уважаеми студенти,

Бихме искали да Ви уведомим, че във връзка с усложнената епидемиологична обстановка, се набират доброволци сред студентите от 1-ви до 6-ти курс за работа в учебните бази на Медицински факултет. Работата на студентите няма да е безвъзмездна и ще бъде само в отделения не ангажирани с "Covid-19", за да се освободи ресурс от служители на болниците за обезпечаване на тези отделения.

Призоваваме Ви, да откликнете на призива за помощ!

Уважаеми колеги,

Във връзка със създалата ситуация с COVID-19 и с цел успешно приключване на учебната година след възстановяване на учебните занятия в МФ, за занятията са осигурени по-големи аудитории (на територията на Ректората за най-големите потоци), създадена е организация по почистване и дезинфекция и е изготвен нов разпис на учебните занятия. В него е удължена седмичната продължителност на лекциите и упражненията по дисциплини, съобразно покриване на всички хорариуми и периодът предвиден за завършване на учебната година.

На територията на всички учебни бази (СУ и клинични бази) е задължително носенето на предпазни маски!

Достъпът до МБАЛ „Лозенец“ се осъществява само през служебния вход на болницата. Още при влизане в болницата студентите са задължени да обличат престилките и екипите си:

- Първи и втори курс – студентите да бъдат задължително облечени със закопчани престилки. Всички останали вещи да бъдат прибрани в чантите им, които се оставят само на определените от преподавателите места в учебните зали и лаборатории.

- След трети курс – студентите обличат екипи си още при влизане в болницата, в съблекалните. Задължително е носенето на обувки, които се използват само на територията на болницата. На занятия се носи само необходимото за учебните часове, останалите вещи се оставят в шкафчетата. Необходимо е редовно да почистват стетоскопите си с дезинфектант.

Не се допуска влизане и престой в зоната за пациентски посещения!

Движението по коридорите се осъществява на дистанция един от друг, без допускане на струпвания на хора. Достъпът до залите, разположени на етаж 4 и 5 се осъществява по стълбите или с двата малки асансьора. Забранен е достъпът до големите асансьори, които се използват от пациенти и роботи за снабдяване.

Задължително е да се следват всички инструкции на други клинични бази, ако има допълнителни такива!

Забранява се достъпът до Деканата. При необходимост от издаване на документи или въпроси, заявките се изпращат по е-майл на:

Учебен отдел – г-жа Боряна Стоянова – bstoyanova@med.uni-sofia.bg;

Отдел „Студенти“ – г-жа Мария Мишелова – mariameshalova@abv.bg (специалност „Медицина“)

Отдел „Студенти“ – г-жа Мария Начева - m.nacheva.mf@gmail.com (специалност „Медицина на английски език“)

Отдел „Студенти“ – г-жа Нонка Минева – nlmineva@med.uni-sofia.bg (специалност „Медицинска сестра“ и „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“)

СДО – г-жа Елена Димитрова – sdo-mf-su@abv.bg

СДО – г-жа Мария Иванова – sdo-mf-su@abv.bg

Получаването на документите ще бъде допълнително уточнено и ще се извършва в нормативно определените срокове.

Призоваваме всички студенти да изпират престилките и екипите си всяка вечер на висока температура.

Освен създадената организация за почистване и дезинфекция от Ръководството на МФ, разчитаме и на личната отговорност на всички – студенти и преподаватели, за опазване здравето на пациенти, студенти и преподаватели. Вярваме, че в рамките на този кратък период с общи усилия ще приключим успешно учебната година.

От Ръководството

 

Dear colleagues,

In regards to the situation with COVID-19 and in order to successfully complete the academic year after the resumption of classes at the Faculty of Medicine, larger halls have been provided for the lectures, a new cleaning and disinfection process has been established and a new schedule of classes has been prepared. The weekly duration of lectures and exercises has been extended, to cover all hours within the period for completion of the academic year.

It is mandatory to wear protective masks on the territory of all university and clinical facilities!

The access to Hospital "Lozenetz" is allowed only through the staff entrance of the hospital. Upon entering the hospital, students are required to wear their aprons and medical clothing:

- First and second year - students must be dressed in aprons all buttoned up. All other personal belongings should be stored in their bags, which are to be left only in places, selected by the lecturers in the classrooms and laboratories.

- After the third year - students dress their medical clothing in the dressing rooms, right upon entering the hospital. It is mandatory to wear shoes that are used only on the territory of the hospital. Only what is necessary for the lectures is allowed to be brought in, the rest of the personal belongings must be left in the lockers. Students need to clean their stethoscopes regularly with disinfectant.

It is forbidden to enter and stay in the patient’ visits area!

The movement along the corridors is allowed with keeping a distance, without groups of people at one place. The access to the halls, located on floors 4 and 5, is via the stairs or with the two small elevators. Access to large elevators, used by patients and supply robots, is prohibited.

It is mandatory to follow all safety instructions at other clinical bases, if there are additional ones!

Access to the Dean's Office is prohibited. All questions or document related requests should be sent by e-mail to:

Department of Еducation – Mrs. Boryana Stoyanova – bstoyanova@med.uni-sofia.bg;

Department of Student Affairs – Mrs. Maria Meshalova – mariameshalova@abv.bg (Medicine)

Department of Student Affairs – Mrs. Maria Nacheva – m.nacheva.mf@gmail.com (Medicine in English)

Department of Student Affairs – Mrs. Nonka Mineva – nlmineva@med.uni-sofia.bg (Nurses and Medical Rehabilitation and Ergotherapy)

Post-graduate qualification – Mrs. Elena Dimitrova – sdo-mf-su@abv.bg

Post-graduate qualification – Mrs. Maria Ivanova – sdo-mf-su@abv.bg

The receipt of the documents will be further specified and will be carried out within the statutory deadlines.

We encourage all students to wash their aprons and medical clothing every night at high temperatures.

In addition to the organization for cleaning and disinfection established by the Management of the Faculty of Medicine, we strongly rely on the personal responsibility of all, to protect the health of patients, students and lecturers. We believe that within this short period, with the collective efforts of all of us, we will successfully complete the academic year.

Management of Faculty of Medicine

Българската асоциация на микробиолозите организира електронно обучение в три модула.

Във връзка с непрекъснато нарастващата антимикробна резистентност - един от глобалните проблеми на съвременното общество, Българската асоциация на микробиолозите организира електронно обучение в три модула. Целта на обучителната програма е лекарите и студентите по медицина, да получат допълнителна информация по проблема, както и начините за лечение на широк кръг заболявания, с прилагане на точните за всеки конкретен случай медикаменти, в най-подходящите за целта концентрации.

Повече информация

Писмо от РЗИ Относно: Доброволци за работа с real-time PCR системи за изследване на проби за COVID-19 .

Студентски електронни анкетни карти за качеството на образователния процес в отделните дисциплини
Краен срок: 14 февруари 2020 г.

Ръководство за попълване на електронните анкетни карти

 

КОНКУРСИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ"

Медицински факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за подбор на млади учени и постдокторанти, които да бъдат финансирани през 2019 г. по програмата на МОН „Млади учени и постдокторанти“.

Обява

Документи за кандидатстване:

 

Банкова сметка на Медицински факултет към СУ „Св. Климент Охридски“

IBAN BG90BNBG96613100122401
BIC BNBGBGSF

МФ Стара сграда
МФ Нова сграда
 

 

Връзки:

Презентация на Медицински факултет в prezi.com

Проект "EUthyroid"