Начало / Университетът / Факултети / Медицински факултет

   
Лого СУ

 

София 1407, ул. Козяк 1

Телефон: (+359) 2 9607 417

Факс: (+359) 2 9624 771

Лого МФ
МФ Стара сграда
МФ Нова сграда

Новини:

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НА СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

отправя публична покана за избор на асоциирани партньори за проект по ОП НОИР

 

Oт 26.12.2016г. стажант-лекарите започват, както следва:

3 и 5 гр. „Хирургия“ - доц. д-р Горнев, УМБАЛ "Лозенец";

4 и 6 гр. „Педиатрия“ - доц. д-р Митрова, УМБАЛ "Лозенец";

1 гр. „Гастроентерология“ - доц. д-р Василева, УМБАЛ "Лозенец";

2 гр. „Гастроентерология“ - д-р Стоянова и гл.ас. д-р Сираков, ВМА;

8 и 10 гр. „Педиатрия“ - доц. д-р Митрова УМБАЛ "Лозенец";

7 и 9 гр. "Ревматология" - д-р Опаранов; "Пневмология" - проф. д-р Костов "Ендокринология" - проф. д-р Ивона Даскалова, доц.д-р Ангелина Цетанова ВМА;

 

Пропуските за достъп на новоприетите студенти са налични в Деканат - МФ.

 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

НА СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

ОБЯВЯВА МЕСТА

Достъп до информационна система UpToDate от Библиотеката на Медицински факултет

Повече информация за работа със системата можете да получите директно в Библиотеката, сградата на УБ "Лозенец", ет.4

 

Връзки:

Презентация на Медицински факултет в prezi.com

Проект "EUthyroid"

 

Разписи за 2016/2017 академична година, зимна изпитна сесия:

 

Разписи за 2016/2017 академична година, летен семестър:

Медицина

Медицина на английски

Медицинска сестра

Медицинска рехабилитация и ерготерапия

 

Списък студенти за 2016/2017 академична година, зимен семестър

Медицина

Медицинска сестра

Медицинска рехабилитация и ерготерапия

 

Администратор: admin@med.uni-sofia.bg