Начало / Университетът / Факултети / Медицински факултет

   
Лого СУ

 

София 1407, ул. Козяк 1

Телефон: (+359) 2 9607 417

Факс: (+359) 2 9624 771

Лого МФ
МФ Стара сграда
МФ Нова сграда

Новини:

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НА СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" ОБЯВЯВА МЕСТА

Обява

Заявление

 

Уважаеми преподаватели и студенти на Медицински факултет,

Във всяка учебна зала на територията на УМБАЛ “Лозенец” има стационарно разположен компютър с USB и CD/DVD четец, прожектор и озвучител с инсталиран софтуер лицензиран за СУ “Св. Климент Охридски” и достъп до Интернет. С цел нормалното протичане на учебните занятия използването на предоставените техниката и софтуер е необходимо да не се променя конфигурация от неоторизирани за това лица.Благодарим ви за разбирането!

От Деканата на Медицински факултет

 

В срок до 01.11.2017г всеки студент следва да запише минимум една избираема дисциплина, от профилът си в СУСИ.

 

Писмо на доц. д-р Елиза Стефанова, зам.-ректор по информационни дейности, академичен състав и администрация 70-92-71/02.10.2017 г.

 

Банкова сметка на Медицински факултет към СУ „Св. Климент Охридски“

IBAN BG90BNBG96613100122401
BIC BNBGBGSF

 

Достъп до информационна система UpToDate от Библиотеката на Медицински факултет

Повече информация за работа със системата можете да получите директно в Библиотеката, сградата на УБ "Лозенец", ет.4

 

Връзки:

Презентация на Медицински факултет в prezi.com

Проект "EUthyroid"

 

Разписи за 2016/2017 академична година, ликвидационна сесия:

Медицина

Медицина на английски

Медицинска сестра

Медицинска рехабилитация и ерготерапия

 

Разписи за 2017/2018 академична година, зимна сесия:

Медицина

Медицина на английски

Медицинска сестра

Медицинска рехабилитация и ерготерапия

 

Списък студенти 2017/2018 академична година:

Медицина

Медицинска сестра

Медицинска рехабилитация и ерготерапия

 

Администратор: admin@med.uni-sofia.bg