Начало / Университетът / Факултети / Медицински факултет

   
Лого СУ

 

София 1407, ул. Козяк 1

Телефон: (+359) 2 9607 417

Факс: (+359) 2 9624 771

Лого МФ
МФ Стара сграда
МФ Нова сграда

Новини:

"Социална компетентност в общуването" на дата: 28.11.2015г ще се проведе

в Стъклена аула, Деканат, 2 ет.

 

Класиране на специализанти

 

На 03 ноември 2015 година при сериозен интерес и убедителен кворум се проведе Общо събрание на Медицинския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Дневният ред включваше обсъждане и формиране на позиция на преподавателите и студентите от Медицинския факултет по отношение на предстоящия избор на Ректор от Общото събрание на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ на 17 ноември 2015 година. Представени бяха впечатления от проведените срещи и разговори на ръководството на факултета с всеки от двамата кандидати за поста чл.-кор. професор дхн Тони Георгиев Спасов и професор дфн Анастас Георгиев Герджиков, както и от проведения публичен диспут между кандидатите и срещите им с преподаватели и студенти от Софийския университет. Свои становища споделиха професор д-р Любомир Спасов, професор д-р Върбан Ганев, доцент Геновева Златева, доцент д-р Людмила Иванова, доцент д-р Ася Станчева, професор д-р Цветанка Маринова, професор д-р Христо Чучков, доцент д-р Иванка Атанасова, ас. Десислава Лазарова, гл. ас. Петър Райчев. Проведе се дискусия по темата и се оформи категоричното становище на Медицинския факултет да се подкрепи кандидатурата за Ректор на професор дфн Анастас Георгиев Герджиков на Общото събрание на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ на 17 ноември 2015 година. При проведеното гласуване формираното становище получи единодушна подкрепа от Общото събрание на Медицинския факултет със 112 гласа „за“. Нямаше гласове „против“ и „въздържал се“.

 

Отчетен доклад на ръководството на Медицинския факултет, Софийски университет "Св. Климент Охридски", за 2015 година.

 

Картите за достъп до УБ" Лозенец" на 1ви курс "медицина на български език", "медицинска сестра" и "медицинска рехабилитация и ерготерапия" и за прехвърлените във втори и трети курс са налични в Деканат, МФ

 

За 5-та година Комитетът по медицинско образование към Асоциацията на студентите по медицина - Софийски университет, подкрепени от преподаватели и ръководството на Медицински факултет и Университетска болница "Лозенец" организират Национална Студентска Академия по Хирургия. Събитието ще се проведе на 27-29 ноември 2015г. в УБ "Лозенец" и ще вземат участие както видни специалисти в областта на хирургията, така и студенти от шестте медицински факултета в страната.

 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

НА СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

ОБЯВЯВА МЕСТА

за специализанти за придобиване на специалност в системата на здравеопазването

Заповед

Приложения

 

УПРАЖНЕНИЯТА ПО "БИОЛОГИЯ НА ЧОВЕКА" ЗА 1ВИ КУРС МЕДИЦИНА ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ В ЛАБОРАТОРИЯ В УБ "ЛОЗЕНЕЦ".СТУДЕНТИТЕ, КОИТО СА НА СЪОТВЕТНОТО УПРАЖНЕНИЕ ДА ЧАКАТВ ДЕКАНАТА, КЪДЕТО ЩЕ БЪДАТ ПОСРЕЩНАТИ ОТ АСИСТЕНТ.

 

Достъп до информационна система UpToDate от Библиотеката на Медицински факултет

Повече информация за работа със системата можете да получите директно в Библиотеката, сградата на УБ "Лозенец", ет.4

 

Връзки:

Презентация на Медицински факултет в prezi.com

Проект "EUthyroid"

 

Информация за летен стаж за академичната 2014/2015 година:

Студентите от 3, 4, 5-ти курс (уч.2014/2015) при записването за по-горен курс, освен платената семестриална такса да носят и книжките си за изкаран летен стаж по "Основни грижи за болния" и "Професионални грижи за болнния".

 

Разписи за 2015/2016 академична година, зимен семестър:

Медицина

Медицинска сестра

Медицинска рехабилитация и ерготерапия

Уточнения на зали

 

Записани студенти за 2015/2016 академична година, зимен семестър:

 

 

Администратор: admin@med.uni-sofia.bg