Начало / Университетът / Факултети / Медицински факултет

   
Лого СУ

 

София 1407, ул. Козяк 1

Телефон: (+359) 2 9607 417

Факс: (+359) 2 9624 771

Лого МФ
МФ Стара сграда
МФ Нова сграда

Новини:

П Л А Н – Р А З П И С А Н И Е

за продължаващо медицинско обучение на висшите медицински и немедицински специалисти

и професионалистите по здравни грижи

за 2015 / 2016г.

П Р А В И Л Н И К

за условията и реда за провеждане на обучението за придобиване на специалност и продължаващото медицинско обучение в

Медицински факултет

на Софийски университет “Св. Климент Охридски”

 

Кандидатстудентска кампания 2016

 

Достъп до информационна система UpToDate от Библиотеката на Медицински факултет

Повече информация за работа със системата можете да получите директно в Библиотеката, сградата на УБ "Лозенец", ет.4

 

Връзки:

Презентация на Медицински факултет в prezi.com

Проект "EUthyroid"

 

Разписи за 2015/2016 академична година, летен семестър:

Медицина

Медицинa на Английски език

Медицинска сестра

Медицинска рехабилитация и ерготерапия

Вътрешни болести

Упражнения по Хирургически болести

Разпределение на асистентите по Анестезиология и интензивно лечение

Държавен стаж

 

 

Администратор: admin@med.uni-sofia.bg