Начало / Университетът / Факултети / Медицински факултет

   
Лого СУ

 

София 1407, ул. Козяк 1

Телефон: (+359) 2 9607 417

Факс: (+359) 2 9624 771

Лого МФ

 

 

МЕДИЦИНСКИЯТ ФАКУЛТЕТ на СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

ОБЯВЯВА

 

К О Н К У Р С

за подбор на млади учени и постдокторанти, които да бъдат финансирани по програмата на МОН „Млади учени и постдокторанти – 2“

 

за подаване на документите: до 31 юли 2024 г.

 

 

ГРАФИК НА СЕСИЯТА

2023/2024, летен семестър

 

 

 

РАЗПИС НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ

2023/2024, летен семестър

 

Разпис на занятията за бакалавърските специалности

Специалност I курс II курс III курс IV курс
Медицинска сестра
Медицинска рехабилитация и ерготерапия

 

Разпис на занятията за специалност „Медицина“

 

Специалност I курс II курс III курс IV курс V курс Държавен стаж
Медицина

 

Разпис на занятията за специалност „Медицина на анлийски език“

 

Специалност I курс II курс III курс IV курс V курс Държавен стаж
Медицина на английски