Начало / Университетът / Факултети / Медицински факултет

   
Лого СУ

 

София 1407, ул. Козяк 1

Телефон: (+359) 2 9607 417

Факс: (+359) 2 9624 771

Лого МФ
МФ Стара сграда
МФ Нова сграда

Новини:

Заповед на Декана 28/12.09.2017 г.

 

Ликвидационна сесия се обявявя от 18.09. до 29.09.2017 г.

Всеки студент, който ще се явява, трябва да подаде молба в Деканат – МФ, най-късно до 15.09.2017г., с приложена квитанция за платена такса от 30.00 лв.

Образец на молбата

 

Банкова сметка на Медицински факултет към СУ „Св. Климент Охридски“

IBAN BG90BNBG96613100122401
BIC BNBGBGSF

 

Регионален обучителен курс по Неврология на Европейската Академия по Неврология

 

Кандидатстудентска кампания 2017

Сектор "Прием на студенти"

Отдел „Образователни дейности“

на СУ "Св. Климент Охридски"

телефон 02/930 84 00 за специалности: "Медицина", "Медицинска сестра" и "Медицинска рехабилитация";

телефон 02/846 74 29 за специалност "Медицина на английски език"

 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

НА СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

ОБЯВЯВА МЕСТА

Достъп до информационна система UpToDate от Библиотеката на Медицински факултет

Повече информация за работа със системата можете да получите директно в Библиотеката, сградата на УБ "Лозенец", ет.4

 

Връзки:

Презентация на Медицински факултет в prezi.com

Проект "EUthyroid"

 

Разписи за 2016/2017 академична година, държавни изпити:

Медицина

Медицинска сестра

 

Разписи за 2016/2017 академична година, ликвидационна сесия:

Медицина

Медицина на английски

Медицинска сестра

Медицинска рехабилитация и ерготерапия

 

Администратор: admin@med.uni-sofia.bg