Начало / Университетът / Факултети / Медицински факултет

   
Лого СУ

 

София 1407, ул. Козяк 1

Телефон: (+359) 2 9607 417

Факс: (+359) 2 9624 771

Лого МФ

 

 

ЮБИЛЕЙНАТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

15 години Българска Асоциация по Клинична имунология, която ще се проведе от 06 до 08 ноември 2020 г. в хотел Хилтън, София

Повече информация

 

Студентски електронни анкетни карти за качеството на образователния процес в отделните дисциплини Краен срок: 14 февруари 2020 г.

Ръководство за попълване на електронните анкетни карти

 

КОНКУРСИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ"

Медицински факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за подбор на млади учени и постдокторанти, които да бъдат финансирани през 2019 г. по програмата на МОН „Млади учени и постдокторанти“.

Обява

Документи за кандидатстване:

 

Писмо на доц. д-р Елиза Стефанова, зам.-ректор по информационни дейности, академичен състав и администрация 70-92-71/02.10.2017 г.

 

Банкова сметка на Медицински факултет към СУ „Св. Климент Охридски“

IBAN BG90BNBG96613100122401
BIC BNBGBGSF

МФ Стара сграда
МФ Нова сграда
 

 

Връзки:

Презентация на Медицински факултет в prezi.com

Проект "EUthyroid"

Разписи за летен семестър на учебната 2019/2020 г. – специалност „Медицина“, ОКС „Магистър“
Разпис I курс медици летен 2019-2020 Разпис II курс медици летен 2019-2020
Разпис III курс медици летен 2019-2020 Разпис IV курс медици летен 2019-2020
Разпис V курс медици летен 2019-2020  
Разписи за летен семестър на учебната 2019/2020 г. – специалност „Медицина на Английски“
I course Summer 2019-2020 II course Summer 2019-2020
III course Summer 2019-2020 IV course Summer 2019-2020
V course Summer 2019-2020  
Разписи за летен семестър на учебната 2019/2020 г. – специалност "Медицинска рехабилитация и ерготерапия"
MРE - I курс - летен 2019-2020 MРE - II курс - летен 2019-2020 MРE - III курс - летен 2019-2020
Разписи за летен семестър на учебната 2019/2020 г. – специалност „Медицинска сестра“
MС - I курс - летен 2019-2020 MС - II курс - летен 2019-2020 MС - III курс - летен 2019-2020
Разпределение на упражнения по хирургия
 
Заповед за назначаване на комисия за провеждане на държавни изпити на студентите по специалност "Медицинска сестра" на втора държавна сесия за учебната 2018 / 2019 г.
 
Държавен стаж на 6 ти курс медицина
Списък на студентите I курс – учебна 2019/2020г
Списък на III курс

 

 

Разписи за 2019/2020 академична година, държавни изпити:

Разписи за 2018/2019 академична година, държавни изпити: