Начало / Университетът / Факултети / Медицински факултет / Библиотека

   

 

Библиотеката на УБ”Лозенец” е създадена в днешния вид през 1964 г. Разположена е на 182 кв.м. площ, има едно книгохранилище, читалня с 30 седящи и шест компютъризирани места, 8 компютъра, апарат Toshiba Studio 3 в 1 – цветен копир, мрежови принтер и скенер. Притежава 6 330 тома медицинска литература, 12 723 тома художествена литература (в това число философия, религия, обществени науки, математика, астрономия, физика, химия, геология, биология, ботаника, зоология, изкуство, техника, музика, литературознание, география, история, богат речников фонд). Библиотеката обслужва студентите и преподавателите от Медицинския факултет и персонала на Университетска болница „Лозенец“.

Работно време: от 8.00 до 16.30 ч.

Валентина Попова – библиотекар
тел. 960 7503

E-mail: valentinapop@abv.bg

library