Начало / Университетът / Факултети / Медицински факултет / Специалности

   

 

Приемът на студенти по всички специалности в Медицински факултет се осъществява съгласно приемания ежегоден Правилник за организиране на учебния процес в Софийския университет. Указанията за приемане на студентите са представени на http://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/priem.

 

Информация за преподаваните специалностите в Медицинския факултет според образователно-квалификационна степен: