Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Катедри / Климатология, хидрология и геоморфология / Академичен състав

   

НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКО НАПРАВЛЕНИЕ КЛИМАТОЛОГИЯ

 

 • Ас. д-р Христо Попов
  Климатология
  каб. 263-А, тел 02 9308 262
  hpopov@gea.uni-sofia.bg

 

 • Ас. д-р Симеон Матев
  Климатология
  каб. 263, тел 02 9308 362
  smatev@gea.uni-sofia.bg

 

 • Проф. д-р Георги Рачев, пенсионер
  Климатология, Изменение на климата, Климатични ресурси,
  Възобновяеми енергийни източници
  каб. 263, тел. 02 9308 362
  ratchevg@gea.uni-sofia.bg

 

 • Доц. д-р Бистра Векилска
  пенсионер

 

 • Проф. дгн Димитър Топлийски
  пенсионер

 

НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКО НАПРАВЛЕНИЕ ХИДРОЛОГИЯ

 

 • Гл. ас. д-р Калина Радева
  Хидрология на сушата и водните ресурси
  каб. 264, тел. 02 9308 217
  kradeva@gea.uni-sofia.bg

 

 • Доц. д-р Иван Пенков, пенсионер
  Хидрология на сушата и водните ресурси
  каб. 264, тел. 02 9308 217
  penkov@gea.uni-sofia.bg

 

НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКО НАПРАВЛЕНИЕ ГЕОМОРФОЛОГИЯ

 

 

 • Гл. ас. д-р Димитър Кренчев
  Геоморфология
  каб. 281-А, тел. 02 9308 277
  dkrenchev@gea.uni-sofia.bg

 

 • Гл. ас. д-р Цветан Петров
  Геоморфология
  каб. 281-А, тел. 02 9308 277
  tz_p@gea.uni-sofia.bg

 

Специалисти: