Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Катедри / Картография и ГИС / Преподаватели

   
 • Доц. д-р Антон Филипов
  ръководител на катедра
  Дистанционни изследвания и безпилотни летателни системи
  каб. 279-Б, тел. 02 9308 441
  fil@gea.uni-sofia.bg

 

 • Проф. д-р Антон Попов
  Географски информационни системи и Геоинформатика
  каб. 260-А, тел. 02 9308 261
  popov@gea.uni-sofia.bg

 

 • Доц. д-р Стелиян Димитров
  Географски информационни системи, Устройство на територията
  каб. 260-А, тел. 02 9308 261
  stelian@gea.uni-sofia.bg

 

 • Доц. д-р Александър Коцев
  Онлайн ГИС
  каб. 260-А, тел. 02 9308 261
  akotsev@gea.uni-sofia.bg

 

 • Гл. ас. д-р Евгения Сарафова
  Дистанционни изследвания и ГИС
  каб. 279-Б, тел. 02 9308 411
  evgenia@gea.uni-sofia.bg

 

 • Гл. ас. д-р Иван Иванов
  Дистанционни изследвания и безпилотни летателни системи
  каб. 279-Б, тел. 02 9308 441
  iivanov@gea.uni-sofia.bg

 

 • Ас. Леонид Тодоров
  Географски информационни системи
  каб. 260-А, тел. 02 9308 261
  leo_todorov@gea.uni-sofia.bg

 

 • Ас. урб. Михаил Николов
  Географски информационни системи, Устройство на територията
  каб. 260-А, тел. 02 9308 261
  mihail@gea.uni-sofia.bg

 

 

 • Доц. д-р Борис Давидков – пенсионер
  каб. 279-Б, тел. 02 9308 441
  boby@gea.uni-sofia.bg

 

 • Ас. Ангел Луканов – пенсионер
  Кадастър и Аеорокосмически изследвания
  каб. 279-А, тел. 02 9308 273
  lukanov@gea.uni-sofia.bg

 

 • Ина Воиславова
  Инспектор Учебна дейност
  каб. 281-А, тел. 02 9308 277
  voislavova@gea.uni-sofia.bg