Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Катедри / Картография и ГИС / Преподаватели

   
 • Проф. д-р Антон Попов
  Географски информационни системи и Геоинформатика
  каб. 260-А, тел. 02 9308 261
  popov@gea.uni-sofia.bg

 

 • Доц. д-р Стелиян Димитров
  Географски информационни системи, Устройство на територията
  каб. 279-А, тел. 02 9308 273
  stelian@gea.uni-sofia.bg

 

 • Гл. ас. д-р Евгения Сарафова
  Дистанционни изследвания и ГИС
  каб. 279-Б, тел. 02 9308 411
  evgenia@gea.uni-sofia.bg

 

 • Гл. ас. д-р Иван Иванов
  Дистанционни изследвания и безпилотни летателни системи
  каб. 279-Б, тел. 02 9308 441
  iivanov@gea.uni-sofia.bg

 

 • Гл. ас. д-р Леонид Тодоров
  Географски информационни системи
  каб. 279-А, тел. 02 9308 273
  leo_todorov@gea.uni-sofia.bg

 

 • Гл. ас. д-р инж. Стефан Петров
  ГИС и Картография, Геодезия, Кадастър
  каб. 279-Б, тел. 02 9308 441
  s.petrov@gea.uni-sofia.bg

 

 • Ас. Иво Ихтимански
  ГИС, Геопространствени анализи, Тематично картографиране
  каб. 279-Б, тел. 02 9308 441
  ihtimanski@gea.uni-sofia.bg

 

 • Ас. урб. Михаил Николов
  Географски информационни системи, Устройство на територията
  каб. 279-А, тел. 02 9308 273
  mihail@gea.uni-sofia.bg

 

 • Ас. Мартин Илиев
  ГИС, Геопространствени анализи, Дистанционни изследвания, Тематично картографиране
  каб. 279-А, тел. 02 9308 273
  martin@gea.uni-sofia.bg

 

 • Проф. дгн Иван Чолеев – пенсионер

 

 • Доц. д-р Борис Давидков – пенсионер

 

 • Доц. д-р Антон Филипов
  Дистанционни изследвания и безпилотни летателни системи

 

 • Ас. Ангел Луканов – пенсионер
  Кадастър и Аеорокосмически изследвания

 

 • Ина Илчева
  Инспектор Учебна дейност
  каб. 268 / 281-А, тел. 02 9308 384 / 277
  voislavova@gea.uni-sofia.bg