Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Академичен състав / Катедра История на философията

   

проф. дфн Александър Методиев Кънев

akunev@phls.uni-sofia.bg

 

проф. дфн Георги Теологов Каприев

g.kapriev@gmail.com

 

проф. д-р Димитър Ангелов Денков

denkov@phls.uni-sofia.bg

 

проф. д-р Иван Илиев Камбуров

kamburov_i@abv.bg

 

проф. дфн Стилиян Йотов

yotov@phls.uni-sofia.bg

 

проф. д-р Хараламби Георгиев Паницидис

harry_panicidis@abv.bg

 

доц. д-р Тодор Петков Тодоров

todorov.tod@gmail.com

 

доц. д-р Васил Бранимиров Видински

vidinsky@phls.uni-sofia.bg

 

доц. д-р Гергана Владимирова Динева

gdineva@phls.uni-sofia.bg

 

гл. ас. д-р Десислава Дамянова Дамянова

damyanova@phls.uni-sofia.bg

dessislavadd@yahoo.com

 

гл. ас. д-р Димитър Димитров Божков

dimitar_b_b@yahoo.com

 

гл. ас. д-р Лидия Боянова Кондова

 

гл. ас. д-р Мария Иванова Ванева