Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Академичен състав / Катедра Библиотекознание, научна информация и културна политика

   

проф. дфн Боряна Владимирова Христова
bhristova@phls.uni-sofia.bg
приемно време - вторник (13-15 ч.) и петък (15-16 ч.), каб. 425

 • Научна област и интереси: Специални библиотечни колекции; Библиотечен PR; Археография; Палеография; Книгознание; Писмено културно наследство; Стара българска литература.

проф. дфн Иванка Тодорова Мавродиева
mavrodieva@ phls.uni-sofia.bg
приемно време - понеделник (17-19 ч.), каб. 411

 • Научна област и интереси: реторика, виртуална реторика, политическа реторика, бизнес комуникация, връзки с обществеността и академично писане

проф.д-р Красимира Петрова Даскалова
daskalova@phls.uni-sofia.bg
приемно време - понеделник (17-19), каб. 414

 • Научна област и интереси: История на модерната европейска култура; История на книгата и четенето; История на цензурата; История на жените/половете

проф.дфн Оля Борисова Харизанова
oharizanov@phls.uni-sofia.bg
приемно време - понеделник (16-17 ч.) и сряда (16-17 ч.), каб. 427

 • Научна област и интереси: Информационно-търсещи системи; Бази от данни; Интернет комуникация; Презентация и презентиране; Реторика

проф.д.изк. Симеон Недков Недков
nedkov@phls.uni-sofia.bg
приемно време - петък (10-12 ч.), каб.418

 • Научна област и интереси: Музеология; История на музеите и музейното дело; Културно-историческо наследство

доц. д-р Десислава Александрова Лилова
dlilova@phls.uni-sofia.bg
приемно време - сряда (14–16 ч.), каб.411

 • Научна област и интереси: Национализъм и национална идентичност; Учебници и образователна система; Въобразени географии; Популярна култура

доц. д-р Елица Лозанова-Белчева
lozanovabe@phls.uni-sofia.bg
приемно време - понеделник (13 –15 ч.), каб. 422

 • Научна област и интереси: Електронно правителство; Инфорамционни системи; Информационна грамотност; Информационно търсене

доц. д-р Илко Ненчев Пенелов
ipenelov@phls.uni-sofia.bg
приемно време - сряда(12–14 ч.), каб. 425

 • Научна област и интереси: История на книгата и четенето; История на цензурата; История на библиотеките и библиографията

доц. д-р Милена Милена Миланова
mmilanovam@phls.uni-sofia.bg
приемно време - понеделник (14 -16 ч.), каб. 422

 • Научна област и интереси: Каталогизация; Библиография; Информационна грамотност; Дигитални библиотеки; Ресурси на открит достъп

проф. д-р Цветанка Христова Панчева
tsvetanka_panchevа@phls.uni-sofia.bg
приемно време - понеделник (10-11 ч.) и сряда (10-11), каб. 425

 • Научна област и интереси: Краезнание и краеведска електронна информация; Краеведска библиография; Ретроспективна национална библиография; Персонална библиография; Дигитализация на библиотечни документи и стандарти за информационно разкриване на дигитализираните източници.

доц. д-р Анета Дончева Дончева
adoncheva@phls.uni-sofia.bg
приемно време – вторник (13–15 ч.), каб. 412

 • Научна област и интереси: Библиотекознание; Организация и управление на библиотеките; Организация и управление на информационните ресурси; Национална библиотечна и информационна политика (библиотечно законодателство; стратeгическо планиране, проекти); Мениджмънт на промените; Оптимизиране и ефективност на библиотечната дейност; Връзки с обществеността и маркетинг на библиотеката; Международни библиотечни връзки; Ръководство и координация на проекти и програми.

доц. д-р Ели Драганова Попова
e_popova@phls.uni-sofia.bg
приемно време - вторник (13-15 ч), каб. 426

 • Научна област и интереси: Библиотекознание; Организация и управление на библиотеките; Внедряване на нови информационни технологии в библиотеките; Библиотечно-информационно обслужване; Потребители на библиотеката; Ползване на библиотеките в 21 век; Стратегии за развитие на библиотеките; Комуникации в библиотеките; Библиотеките в 21 век

гл. ас. д-р Валентина Милчова Миткова

v.mitkova@phls.uni-sofia.bg

приемно време -

 • Научна област и интереси: История на книгата

гл. ас. д-р Силвия Станчева
ssstanchev@phls.uni-sofia.bg
приемно време - вторник (11–13 ч.), каб.418

 • Научна област и интереси: Нова музеология; Културно наследство; Колективна памет; Национализъм и национална идентичност; Културна политика

гл. ас. д-р Петър Филипов Миладинов
miladinov@phls.uni-sofia.bg
приемно време - сряда (11–13 ч.), каб.412

 • Научна област и интереси: Автоматизирани информационни системи; Интернет комуникация; Презентации и презентиране; Нова музеология

гл. ас. д-р Мария Асенова Аврамова
mariaavramova@phls.uni-sofia.bg
приемно време - вторник (9–11 ч.), каб.412

 • Научна област и интереси: Каталогизация; Библиография; Информационна грамотност; Информационно търсене