Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Учебна дейност / бакалаври, магистри, докторанти, СДК / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Флутра Муста, Факултет по педагогика

Защитата ще бъде проведена онлайн.

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/83782909750?pwd=KzZ0M0FCR1NpL3ZsNlI1V1l4WURJZz09
Meeting ID: 837 8290 9750
Passcode: 744308

Защита на докторската дисертация на Флутра Муста на тема „Сравнителен анализ на европейски модели на социална работа за хора с психични разтройства“ по професионално направление 3.4 Социални дейности (Социални дейности). Редовен докторант. Отчислен, с право на защита.

 

Председател на научното жури: доц. д-р Вержиния Боянова Станиславова

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: