Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Клубове, лаборатории, центрове към Факултета / Център по образователни технологии

   

Центърът по образователни технологии е едно от научноизследователските звена към Факултета по педагогика. Центърът разработва иновативни образователни технологии, базирани на интегрирането на информационни и комуникационни технологии както в обучението, така и в социалната работа.

Екипът на Центъра участва в национални и международни изследователски проекти, последните два от които бяха в рамките на програма СОКРАТ на Европейската общност:

  • "OBSER ERASMUS – качеството на студентската мобилност в контекста на Общоевропейската политика за развитие на висшето образование" и
  • EENOVATE – Електронното обучение – нови възможности пред университетите от страните кандидат-членки на Европейския съюз.

Освен научноизследователската си дейност Центърът по образователни технологии изпълнява важна роля и в областта на обучението. В него се обучават студенти от бакалавърска, магистърска и докторска степен, учители и управленски педагогически кадри. Курсовете са от смесен тип, като предлагат комбинация от традиционно и електронно обучение.

 

Екип на Център по образователни технологии:

Zala 43

проф. д-р Румяна Пейчева-Форсайт - Ръководител

R.Peytcheva-Forsith@fp.uni-sofia.bg

проф. дпн Вася Делибалтова

V.Delibaltova@fp.uni-sofia.bg

ас. д-р Стоян Съев

S.Suev@fp.uni-sofia.bg

доц. д-р Благовесна Йовкова

b.yovkova@fp.uni-sofia.bg

докт. Явор Кардалев

бул. Цариградско шосе 125, бл.1

зала 43

тел. 971 10 02, в. 377