Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Клубове, лаборатории, центрове към Факултета / Кариерен център на Факултета по педагогика

   

ЗА НАС...

Ние помагаме на студентите да развият практическите си умения и да натрупат опит в сферата на дейност, предмет на тяхното обучение. Освен стажантските програми и възможности за работа, които предлагаме, осигуряваме и експертна помощ в процеса на професионална реализация.

Ние предлагаме консултантски услуги свързани с индивидуалното развитие на студентите, както и тяхното професионално израстване за постигане на максимални резултати.

Следвайки идеята за “учене през целия живот” , при нас студентите имат възможност да получат професионална подкрепа и насоки за обогатяване и надграждане на кариерните си умения. Мотивацията, подплътена с ясни насоки на дейност е основна движеща сила по пътя към успеха и ние поставяме акцента върху нея, провокирайки таланти...

Основните дейности на Кариерния център са свързани с кариерното ориентиране, планиране и развитие на студентите от Факултета по педагогика. Чрез предоставянето на информация и консултации относно тенденциите на пазара на труда и възможностите за развитие, Кариерният център подкрепя студентите в тяхната академична и професионална реализация и повишава конкурентноспособността им. Кариерният център инвестира в студентите от Факултета по педагогика, защото вярваме в потенциала им и се стремим да го развиваме. Нашата основна мисия е създаването на трайни връзки между Факултета по педагогика и както частния, така и държавния и общински сектор , в отговор на нуждите на обществото и бизнеса от не само от компетентен и квалифициран човешки капитал, а от истински мотивирани таланти.

 

НАШИТЕ МЕНТОРИ

Най-общо казано, менторството се определя като професионална взаимовръзка, в която по-опитния човек (менторът) подпомага друг човек (менториран) в развитието на специфични знания и умения, които ще спомогнат за по-бързото професионално и личностно израстване и развитие на последния.

Менторството е нещо, което ще ти помогне:

 • да се ориентираш в себе си и във възможностите пред теб;
 • да се фокусираш върху тези неща;
 • да начертаеш целите;
 • и да се концентрираш върху развитието на личностните и професионални качества, свързани с тях и тяхното постигане!

Какво точно прави менторът?

Менторът е човекът, който:

 • ще ти даде ориентир по най-различни въпроси, които те вълнуват;
 • ще ти споделя своя собствен опит;
 • ще ти помогне да преодолееш притесненията си, да задаваш въпрос след въпрос, да бъдеш инициаативен, деен, също така ще те научи как да показваш потенциала, който носиш;
 • ще бъде изцяло фокусиран върху твоето личностно и професионално израстване и развитие;
 • ще те провокира да предприемаш все повече предизвикателства и инициативи, които биха подпомогнали твоето активно израстване;
 • ще те изслушва относно проблемите, които срещаш и ще ти оказва подкрепа в намирането на нужните ресурси за тяхното решаване;
 • ще те обучава

Ние сме екип от студенти от ФП и като твои предшественици се заехме с нелеката задача да те запознаем с живота на университета и по специално с някои детайли и особености, с които се сблъскахме сами по време на обучението си.

Ние най-добре знаем, че всеки начинаещ има нужда от менторство – онази специална подкрепа, необходима му за да преоткрие възможностите си и развие себе си. Колкото повече споделяме своите знания и опит, толкова повече оформяме култура на растеж около самите нас.

Ние разбираме идеята за менторството, чрез максимата: „Насърчаването на успех е само по себе си успех“.

Другото оставяме на теб!

 

Ръководител доц. д-р Илиана Петкова

Кариерен консултант София Георгиева / s.georgieva@fp.uni-sofia.bg

 

Facebook страница https://www.facebook.com/career.center.fpsu

Facebook група във Facebook https://www.facebook.com/groups/3097760587170367

Instagram страница https://www.instagram.com/career.center.fpsu/

https://unlab-pnoikov.org/