Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Катедри / Дидактика / Преподаватели / гл. ас. д-р Марияна Косева

   
   
Длъжност
 • Преподавател
Области на научен интерес
 • Начална училищна педагогика;
 • Педагогическа социология;
 • Педагогика
Преподавателска дейност

Бакалавърска степен

 • Педагогика,
 • Начална училищна педагогика,
 • Обучение на деца със затруднения в ученето,
 • Проектно-базирани подходи в образованието,
 • Мениджмънт на социални групи и среди,
 • Педагогика на свободното време
Изследователска работа
Научно ръководство - докторантури  
Избрани публикации
 • Косева, М. Организация на учебната среда в началното училище. – В: Съвременното обучение между теорията и практиката. С., 2010.
 • Косева, М. Процесът на мониторинг в подкрепа на добрите практики. – В: Ефекти от промяната. С., 2010.
 • Косева, М. Авторитетът на учителя – между ролята и личността. В: Педагогиката и социалната работа през ХХI век- предизвикателства и перспективи, С., 2016.
 • Косева, М.Теорията за множеството интелигентности: приложение в началното училище. - В: Детето и педагогиката, С. 2018.
Езици
 • английски, руски, немски
За връзка