Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Новини / Издаване на индивидуални протоколи

   

Издаване на индивидуални протоколи

 

Във връзка с мерките за ограничаване на разпространението на CoVid-19, издаването на индивидуални протоколи за зимна изпитна сесия на 2020/2021 уч. г., ще се извършва онлайн. За целта е необходимо студентът да получи потвърждение от преподавателя, че е изпълнил изискванията за явяване на изпит по съответната дисциплина при провеждането на занятия в извънредна ситуация и след това да заплати по банков път необходимата такса, което става по следния начин:

 

С БАНКОВ превод във ВСЯКА ТЪРГОВСКА БАНКА по сметката на СУ “Свети Климент Охридски”:

БНБ - централно управление; BIC: BN BG BG SD, IBAN: BG 52 BNBG 9661 3100 1743 01.

Таксите са :

  • За редовни студенти - 30лв.
  • За семестриално завършили 50лв.

При плащане по банков път задължително се вписват и следните атрибути :

  • Трите имена ( на обучаващият се)
  • ЕГН (на обучаващият се)
  • факултет

След това студентът трябва да изпрати по имейл до изброените по-долу служители на отдел „Студенти“, трите си имена, наименованието на дисциплината/ните, по която е изпитът и факултетен номер, както и сканираното бордеро. След издаване на протокола, той ще го получи по имейл.

 

И-мейли на съответните служители от отдел „Студенти“ на ФКНФ :

 

- за сграда Ректорат:

  • Гергана Зашева, g.zasheva@uni-sofia.bg :

Катедра Англицистика и американистика (МП Език и култира, МП Комуникация, език, литература, медии, МП Конферентен превод) , Катедра Германистика и скандинавистика ( МП Нодристика, МП Език, култира, превод) и катедра Методика на чуждоезиковото обучение

 

Катедра класически филологии (Класическа, Новогръцка и Унгарска филологии, МП Антична Култура и Литература), Катедра Романистика (Френска, Италианска и Румънска филология, МП Превод, МП Франкофония, многоезичие и медиация, МП Антропологически Изследвания на Средиземноморието и Балканите: Италия-България ), Катедра Испанскистика и Португалистика (МП Приложна лингвистика, МП Семиотика, език и реклама).

 

- за специалностите от ЦИЕК :

  • mztodorina@uni-sofia.bg - Мария Тодорина-Виденова;
  • tnatanasov@uni-sofia.bg - Тина Атанасова