Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Студенти

   

Факултетен Студентски Съвет - БФ

 
ВХОД: СУСИ-студент
ВХОД: Електронно Обучение (MOODLE)
ВХОД: Електронна поща
ВХОД: Алумни клуб на СУ
Връзка с администраторите

„Diaphanum” уеб-приложението към сайта на Студентския съвет (СС)

Студентски съвет при Софийски университет „Св. Климент Охрдиски”

ВАЖНО: Новоприети студенти в ОКС "Бакалавър" - ПОЛУЧАВАНЕ НА АКАУНТИ

Електронна поща за всеки студент

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ - по специалност и курс

 

Комисията по настаняване в общежитията на Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Студентски общежития

Стипендии

Пътеводител на студента

Академичен календар

Правила за студентите

Административно обслужване

Учебни процедури и срокове

Заплащане на административни услуги

Сайтът на студентите от БФ

Бланка за уверение

Молба за записване във факултативна дисциплина
Изисква се подпис на титуляра на курса.
Молбите се изпращат на e-mail: susi_4@biofac.uni-sofia.bg

 

Достъпът до по-долу изброените изисква потребителско име и парола
за справки - администратори на СУСИ