Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности

   

ПPЕПОРЪКИ за критериите при придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ за професионални направления - 4.3. „Биологически науки” и 5.11. "Биотехнологии".