Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Кандидатстудентска информация

   

 

Програма за кандидатстудентския изпит по БИОЛОГИЯ
Програмата включва:

 • Пълен списък на тематичните единици от учебниците по биология и здравно образование за 8-ми, 9-ти и 10-клас;
 • Критерии за оценка на писмена работа (пример);
 • Примерен тест (прикачен файл с верни отговори);
 • Методически указания;
 • Препоръчителна литература.

СПЕЦИАЛНОСТИ:

 1. БИОЛОГИЯ - редовно и задочно обучение;
 2. МОЛЕКУЛЯРНА БИОЛОГИЯ - редовно обучение;
 3. БИОТЕХНОЛОГИИ - редовно и задочно обучение;
 4. ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА - редовно и задочно обучение;
 5. БИОЛОГИЯ И ХИМИЯ - редовно обучение;
 6. ГЕОГРАФИЯ И БИОЛОГИЯ - редовно обучение.
 7. БИОМЕНИДЖМЪНТ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ - редовно обучение;
 8. БИОЛОГИЯ И АНГЛИЙСКИ ЕЗИК - редовно обучение
 9. АГРОБИОТЕХНОЛОГИИ - редовно обучение

 

Кандидатстудентски курсове по Биология

 

 

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ

 

Кандидатстудентска кампания 2018