Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Академичен състав

   

Преподаватели и служители

КАТЕДРА БИОТЕХНОЛОГИЯ

доц. д-р Диляна Николова - Ръководител
доц. д-р Вяра Маматаркова
доц. д-р Яна Евстатиева
гл. ас. д-р Орлин Гемишев
гл. ас. д-р Цветана Личева
гл. ас. д-р Росица Тропчева
ас. Емануела Лукач
химик Валентина Василева
биолог Надежда Панова
биолог Даниела Гълъбова
химик Светлана Христова

КАТЕДРА БИОФИЗИКА И РАДИОБИОЛОГИЯ

доц. д-р Детелин Стефанов Стаменов - Ръководител
доц. д-р Валентина Ганева
доц. д-р Виржиния Долчинкова
гл.ас. д-р Маргарита Кузманова
гл. ас. д-р Кольо Данков
гл. ас. д-р Бояна Ангелова
гл. ас. д-р Момчил Паунов
биолог Елизабета Бантутова
биолог Мария Гурманова

КАТЕДРА БИОХИМИЯ

проф. д-р Светла Петрова - Ръководител
проф. д-р Стоян Чакъров
доц. д-р Ивелин Панчев
доц. д-р Иванка Цачева
доц. д-р Йордан Думанов
доц. д-р Любен Загорчев
доц. д-р Деница Теофанова
гл. ас. д-р Кирилка Младенова
ас. Павел Видев
биолог Мария Николова
химик Людмила Миланова

КАТЕДРА БОТАНИКА

доц. д-р Анита Тошева - Ръководител
проф. дбн Майя Стойнева
проф. д-р Доля Павлова-Тонкова
проф. д-р Димитрина Колева
доц. д-р Благой Узунов
доц. д-р Мирослава Стефанова
доц. д-р Цвета Ганева
гл. ас. д-р Виктория Христова
ас. Габриела Петрова
ас. д-р Георги Кунев
биолог Борис Ценов
биолог Анна Киркова
биолог Благовеста Богоева
д-р Асен Асенов - кустос на Хербариум

КАТЕДРА ЕКОЛОГИЯ И ООС

доц.. д-р Анелия Кенарова - Ръководител
проф. д-р Даниела Николова
проф. д-р Росен Цонев
доц. д-р Иван Трайков
доц. д-р Силвена Ботева
гл. ас. д-р Кръсьо Димитров
гл. ас. д-р Калина Пачеджиева
гл. ас. д-р Венислава Спасова
биолог Владимир Стефанов
биолог Нелия Пърлева

ЛАБОРАТОРИЯ ВИРУСОЛОГИЯ

проф. д-р Стоян Шишков - Ръководител
гл. ас. д-р Калина Шишкова
гл. ас. д-р Антон Хинков
гл. ас. д-р Даниел Тодоров
биолог Паулина Стамболийска

КАТЕДРА ОБЩА И ПРОМИШЛЕНА МИКРОБИОЛОГИЯ

проф. д-р Петя Христова - Ръководител
доц. д-р Траяна Недева
доц. д-р Илиана Иванова
доц. д-р Михаил Илиев
доц. д-р Венцислава Петрова
гл.ас. д-р Илияна Рашева
гл.ас. д-р Анна Томова
гл. ас. д-р Йоана Кижева
гл. ас. д-р Ралица Илиева
гл. ос. д-р Емилия Писарева
биолог Маргарита Ценова
биолог Боянка Ангелова
биолог Милена Петрова

КАТЕДРА ФИЗИОЛОГИЯ НА ЖИВОТНИТЕ И ЧОВЕКА

доц. д-р Мариела Чичова - Ръководител
проф. д-р Христо Гагов
гл. ас. д-р Илияна Саздова
гл.ас. д-р Милена Шкодрова
гл. ас. д-р Милена Мишонова
гл. ас. д-р Милена Керемидарска
ас. Биляна Илиева
биолог Нели Ангелова
биолог Диляна Дончева

КАТЕДРА ФИЗИОЛОГИЯ НА РАСТЕНИЯТА

доц. д-р Ганка Чанева - Ръководител
доц. д-р Женя Йорданова
доц. д-р Мирослава Жипонова
гл.ас. д-р Детелина Петрова
гл. ас. д-р Мариета Христозкова
ас. д-р Мария Рогова
ас. Десислава Мантовска
биолог Анелия Райчева

КАТЕДРА МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БИОЛОГИЯ

доц. д-р Анелия Кременска - Ръководител
доц. д-р Надежда Райчева
доц. д-р Ася Асенова
доц. д-р Иса Хаджиали
доц. д-р Камелия Стайкова
ас. д-р Виктория Нечева
биолог Маргарита Боянова

КАТЕДРА ОБЩА И ПРИЛОЖНА ХИДРОБИОЛОГИЯ

доц. д-р Йована Тодорова - Ръководител
проф. дбн Яна Топалова
доц. д-р Димитър Кожухаров
доц. д-р Елиза Узунова
доц. д-р Ирина Шнайдер
доц. д-р Любомир Кендеров
гл. ас. д-р Десислава Роздина
гл. ас. д-р Михаела Белухова
биолог д-р Мариета Станачкова

КАТЕДРА ЗООЛОГИЯ И АНТРОПОЛОГИЯ

доц. д-р Елена Ташева-Терзиева - и.д. Ръководител
проф. д-р Пламен Митов
доц. д-р Венцислав Делов
доц. д-р Албена Гьонова
гл.ас. д-р Ганина Лъвчиева-Начева
гл.ас. д-р Денис Градинаров
гл.ас. д-р Славка Георгиева
доц. д-р Илиян Илиев
доц. д-р Диана Златанова
гл .ас. д-р Румяна Костова
гл. ас. д-р Атанас Грозданов
гл. ас. д-р Петър Петров
гл. ас. д-р Невена Коларова
гл. ас. д-р Елена Тодорова
ас. Венета Ангелова
ас. д-р Магдалена Пиринска-Апостолу
ас. Надежда Параскова
д-р Огнян Сивилов - кустос на Зоологическа колекция

КАТЕДРА ЦИТОЛОГИЯ, ХИСТОЛОГИЯ И ЕМБРИОЛОГИЯ

доц. д-р Таня Топузова - Ръководител
чл. кор. проф. дбн Румен Панков
проф. дбн Росица Цвяткова Конакчиева
доц. д-р Веселина Москова-Думанова
гл. ас. д-р Надежда Стефанова
гл. ас. д-р Петър Ефтимов
гл. ас. д-р Георги Н. Георгиев
гл. ас. д-р. Борислав Арабаджиев
ас. Ралица Велева
химик Деница Мелнишка

КАТЕДРА ГЕНЕТИКА

доц. д-р Светослав Димов - и.д. Ръководител
проф. д-р Роберт Димитров Пенчовски
доц. д-р Сена Карачанак-Янкова
гл.ас. д-р Олга Кръстанова
гл. ас. д-р Тереза Декова
гл. ас. д-р Меглена Китанова
гл. ас.д-р Димитрина Георгиева
гл. ас. д-р Мартин Димитров
гл. ас. д-р Славил Пейков
гл. ас. д-р Мартина Трайковска

УЕБ ДРАГАЛЕВЦИ

Георги Пеев
Нийко Георгиев

ТЕХНИЧЕСКА СЛУЖБА

Константин Димитров

АДМИНИСТРАЦИЯ

Главен инспектор администрация на факултет Божидара Генчева
Управител на сградата Стефан Чанков
инспектор Диди Наумова
инспектор Румяна Иванова
инспектор Екатерина Афенлиева
инспектор Дениза Юзирова
инспектор Анелия Тончева
инспектор Мариана Модрева
счетоводител Ваня Кирилова
касиер Еленка Мартинова
магазинер Малинка Георгиева