Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Академичен състав

   

Преподаватели и служители

КАТЕДРА БИОТЕХНОЛОГИЯ

доц. д-р Диляна Николова - Ръководител
доц. д-р Валентин Савов
доц. д-р Вяра Маматаркова
гл. ас. д-р Орлин Гемишев
доц. д-р Яна Евстатиева
гл. ас. д-р Цветана Личева
гл. ас. д-р Росица Тропчева
химик Валентина Василева
биолог Надежда Панова
биолог Даниела Гълъбова
химик Светлана Христова

КАТЕДРА БИОФИЗИКА И РАДИОБИОЛОГИЯ

доц. д-р Валентина Ганева- Ръководител
проф. д-р Василий Голцев
доц. д-р Виржиния Долчинкова
доц. д-р Божидар Галуцов
доц. д-р Детелин Стефанов Стаменов
гл.ас. д-р Маргарита Кузманова
гл. ас. д-р Кольо Данков
биолог Елизабета Бантутова
биолог Мария Гурманова

КАТЕДРА БИОХИМИЯ

проф. д-р Светла Петрова - Ръководител
проф. д-р Мариела Оджакова
чл. кор. проф. дбн Здравко Лалчев
проф. д-р Магдалена Чорбаджиева
доц. д-р Ивелин Панчев
доц. д-р Иванка Цачева
доц. д-р Стоян Чакъров
доц. д-р Йордан Думанов
доц. д-р Любен Загорчев
гл. ас. д-р Деница Теофанова
биолог Мария Николова
биохимик Ева Попова
химик Людмила Миланова
химик Мариана Модрева

КАТЕДРА БОТАНИКА

доц. д-р Вяра Маматаркова - Ръководител
проф. дбн Майя Стойнева
проф. дбн Спасимир Тонков
доц. д-р Доля Павлова-Тонкова
доц. д-р Юлияна Атанасова
проф. д-р Димитрина Колева
доц. д-р Анели Неделчева
ас. Борис Ценов
гл.ас. д-р Пламен Иванов
доц. д-р Благой Узунов
доц. д-р Анита Тошева
доц. д-р Мирослава Стефанова
доц. д-р Цвета Ганева
биолог Анна Киркова
биолог Благовеста Богоева
д-р Асен Асенов - кустос на Хербариума

КАТЕДРА ЕКОЛОГИЯ И ООС

доц.. д-р Анелия Кенарова - Ръководител
доц. д-р Валентин Богоев
проф. д-р Марияна Любенова
проф. д-р Даниела Николова
доц. д-р Росен Цонев
доц. д-р Иван Трайков
гл. ас. д-р Кръсьо Димитров
гл. ас. д-р Калина Пачеджиева
гл. ас. д-р Силвена Ботева
биолог Владимир Стефанов
биолог Нелия Пърлева

ЛАБОРАТОРИЯ ВИРУСОЛОГИЯ

доц. д-р Стоян Шишков - Ръководител
гл. ас. д-р Калина Шишкова
гл. ас. д-р Антон Хинков
биолог Паулина Стамболийска

КАТЕДРА ОБЩА И ПРОМИШЛЕНА МИКРОБИОЛОГИЯ

доц. д-р Петя Христова - Ръководител
проф. д-р Пенка Мончева
проф. дбн Искра Иванова
проф. д-р Венета Грудева
доц. д-р Анна Куюмджиева
доц. д-р Благовеста Гочева
доц. д-р Траяна Недева
доц. д-р Илиана Иванова
доц. д-р Михаил Илиев
доц. д-р Венцислава Петрова
гл.ас. Сава Тишков
биолог Диляна Трандева
биолог Мария Ценова
биолог Валентина Чипева

КАТЕДРА ФИЗИОЛОГИЯ НА ЖИВОТНИТЕ И ЧОВЕКА

доц. д-р Мариела Чичова - Ръководител
проф. д-р Христо Гагов
гл. ас. д-р Илияна Саздова
гл.ас. д-р Милена Шкодрова
гл. ас. Милена Мишонова
ас. Биляна Илиева
биолог Нели Ангелова
биолог Диляна Дончева

КАТЕДРА ФИЗИОЛОГИЯ НА РАСТЕНИЯТА

доц. д-р Ганка Чанева - Ръководител
проф. д-р Венета Капчина-Тотева
проф. д-р Евгени Ананиев
проф. д-р Юлиана Марковска
гл. ас. д-р Петър Спасов Струмин
доц. д-р Женя Йорданова
доц. д-р Мирослава Жипонова
гл.ас. д-р Детелина Петрова
гл. ас. Даниела Драголова
гл.ас. д-р Милена Димитрова
биолог Даниела Станчева
биолог Анелия Райчева
химик Ивайла Петкова

КАТЕДРА МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БИОЛОГИЯ

доц. д-р Надежда Райчева - Ръководител
проф. д-р Наташа Цанова
доц. д-р Ася Асенова
гл. ас. д-р Иса Хаджиали
гл. ас. д-р Камелия Стайкова
доц. д-р Анелия Кременска
ас.д-р Виктория Нечева
биолог Маргарита Боянова

КАТЕДРА ОБЩА И ПРИЛОЖНА ХИДРОБИОЛОГИЯ

доц. д-р Ирина Шнайдер - Ръководител
проф. дбн Яна Топалова
доц. д-р Галерида Райкова-Петрова
доц. д-р Димитър Кожухаров
доц. д-р Елиза Узунова
гл. ас. д-р Йована Тодорова
гл.ас.д-р Любомир Кендеров
гл. ас. д-р Десислава Роздина
гл. ас. д-р Михаела Белухова
биолог Елмира Даскалова
биолог д-р Мариета Станачкова

КАТЕДРА ЗООЛОГИЯ И АНТРОПОЛОГИЯ

доц. д-р Елена Ташева-Терзиева - Ръководител
доц. д-р Даниело Пешев
проф. д-р Пламен Митов
доц. д-р Венцислав Делов
проф. д-р Мария Шишиньова
доц. д-р Албена Гьонова
гл.ас. д-р Ганина Лъвчиева-Начева
гл.ас. д-р Денис Градинаров
гл.ас. д-р Славка Георгиева
доц. д-р Илиян Илиев
доц. д-р Диана Златанова
гл.ас. Венета Ангелова
гл.ас. Севдан Неделчев
гл. ас. д-р Елена Тодорова
гл. ас. Магдалена Пиринска-Апостолу
гл .ас. д-р Румяна Костова
гл. ас. д-р Атанас Грозданов
гл. ас. Надежда Параскова
кустос д-р Боян Златков
биолог д-р Невена Коларова
гл. ас. д-р Петър Петров

КАТЕДРА ЦИТОЛОГИЯ, ХИСТОЛОГИЯ И ЕМБРИОЛОГИЯ

проф. дбн Росица Цвяткова Конакчиева - Ръководител
чл. кор. проф. дбн Румен Панков
доц. д-р Таня Топузова
гл.ас. д-р Пламен Георгиев
доц. д-р Веселина Москова-Думанова
гл. ас. д-р Надежда Стефанова
гл. ас. д-р Георги Н. Георгиев
гл. ас. д-р. Борислав Арабаджиев
химик Деница Мелнишка

КАТЕДРА ГЕНЕТИКА

доц. д-р Светослав Димов - Ръководител
доц. д-р Маргарита Пешева
доц. д-р Роберт Димитров Пенчовски
доц. д-р Володя Георгиев
гл.ас. д-р Олга Кръстанова
гл. ас. д-р Тереза Декова
гл. ас. д-р Меглена Китанова
гл. ас.д-р Димитрина Георгиева
гл. ас. д-р Мартин Димитров
биолог Анета Михайлова

УЕБ ДРАГАЛЕВЦИ

Георги Пеев
Нийко Георгиев

ТЕХНИЧЕСКА СЛУЖБА

Константин Димитров

АДМИНИСТРАЦИЯ

секретар Божидара Генчева
Управител на сградата Стефан Чанков
инспектор Диди Наумова
инспектор Румяна Иванова
инспектор Екатерина Афенлиева
инспектор Дениза Юзирова
инспектор Анелия Тончева
счетоводител Ваня Кирилова
касиер Димитринка Петрова
магазинер Малинка Георгиева