Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет

   

1164 София,
бул. "Драган Цанков" 8
e-mail: bf-decanat@biofac.uni-sofia.bg

Рейтингова система на висшите училища в България

 
   

ВАЖНО ЗА СТУДЕНТИ, ПОПАДАЩИ В РИСКОВИ ГРУПИ

Студенти, които попадат в рискови групи по здравословни или други причини да подадат молба за обучение в електронна среда, придружена с документ, удостоверяващ причината, по електронната поща до съответния инспектор от отдел „Студенти“.

АКТУАЛНО

ПРОЕКТИ

НОВИНИ
(преподаватели и служители)
  НОВИНИ
(студенти, докторанти и СДК)

 

 
КАРИЕРА И ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
НАУЧНА ДЕЙНОСТ
КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ