Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет

   

 

1164 София,
бул. "Драган Цанков" 8
e-mail: bf-decanat@biofac.uni-sofia.bg

Рейтингова система на висшите училища в България

 
   

International Conference “Kliment's Days 2023 - 60 years Faculty of Biology“

9-11 November 2023, Conference area - Park Hotel Moskva, Sofia, Bulgaria

Satellite Scientific Symposium - MAPBIO

"Medicinal and Aromatic Plants for Innovative Bioactive Products"
10 November 2023, Conference area - Park Hotel Moskva, Sofia, Bulgaria

АКТУАЛНО ЗА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС
АКТУАЛНО
СЪОБЩЕНИЯ
 
СЪОБЩЕНИЯ
АКАДЕМИЧЕН СЪСТАВ
(преподаватели и служители)
  (СТУДЕНТИ, ДОКТОРАНТИ и СДК)
     
 
 • КОНСПЕКТИ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ утвърдени за учебна 2022/2023 год.
  Съдържа информация за формата и оценяването на Държавния изпит в ОКС „бакалавър“ през учебна 2022/2023 година
  Достъпът изисква потребителско име и парола
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
 • Обществени поръчки - ДОГОВОРИ
  Достъпът изисква потребителско име и парола
ПРОЕКТИ
КАРИЕРА И ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА

Фейсбук страницата на сектор „КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ“ на СУ

 

НАУЧНА ДЕЙНОСТ
 • Лекция ГЛ. АС. Д-Р ВЕСЕЛИН ПЕТРОВ
  РЪКОВОДИТЕЛ НА ОТДЕЛ "ФИНАНСИРАНЕ" В ЦРСББ;
  КАТЕДРА "ФИЗИОЛОГИЯ НА РАСТЕНИЯТА, БИОХИМИЯ И ГЕНЕТИКА" АГРАРЕН УНУВЕРСИТЕТ, ПЛОВДИВ
  10-ти май 2023 годи., 15:00 часа, Биологически факултет, зала 326
КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ