Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет

   

1164 София,
бул. "Драган Цанков" 8

Рейтингова система на висшите училища в България

 
ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА БИОЛОГИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ
проведено на 09 юни 2015 год.
 
Международна научна конференция РАСТИТЕЛНО РАЗНООБРАЗИЕ В ПОЛЗА НА ОБЩЕСТВОТО
23 октомври 2015 г.Биологически факултет
 
ПЪРВА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО РЕИНТРОДУКЦИЯ НА КОНСЕРВАЦИОННО ЗНАЧИМИ ВИДОВЕ
19-20 ноември 2015 г. Биологически факултет
 
Младежка научна конференция „Климентови дни“ – 2015
19-20 ноември 2015 г. Биологически факултет
 

НОВИНИ
(преподаватели и служители)

Свободен достъп до бази на ProQuest
период 11.06.2015-15.07.2015 г

Достъп до периодичните издания на NPG (Nature Publishing Group)
период 10.06.2015-30.06.2015г.

Достъпът до EBSCO е възстановен

EBOOKS FROM PALGRAVE MACMILLAN

Свободен достъп до колекцията от електронни книги на Springer
1 май 2015 г. до 30 юни 2015 г.

Съюз на учените в България
КОНКУРС за високи научни постижения 2015 г.

НОВИНИ
(студенти, докторанти и СДК)

ВАЖНО: Срещи на Деканското ръководство с четвъртокурсниците, във връзка с Държавния изпит

График за провеждане на лятна изпитна сесия - учебна 2014/2015
(БАКАЛАВРИ, Редовно Обучение)

ВАЖНО ЗА ЗАВЪРШВАЩИ БАКАЛАВРИ І-ва ДЪРЖАВНА СЕСИЯ 2014/2015 г.

ВАЖНО ЗА ЗАВЪРШВАЩИ МАГИСТРИ

ВАЖНО: КОНТРОЛНИ ТАЛОНИ ЗА ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ

Национален конкурс "Носители на просвета"

Студентски клуб С.К.О.Р. Е.Ц. - спечели проект

   

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Решения от заседанията на Факултетния съвет
Достъпът изисква потребителско име и парола

Учебна комисия на Биологическия факултет

Образци на документите, използвани в системата на СУ
(доклади, предложения, заявки, договори, заповеди)
Достъпът изисква потребителско име и парола за справки-администратори на БФ

ВАЖНО: Новоприети студенти в ОКС "Бакалавър" - ПОЛУЧАВАНЕ НА АКАУНТИ

ПОРТАЛ НА БИОЛОГИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ ЗА ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА
Пряка връзка с Управителя на сградата и системните администратори

Обществени поръчки - Договори
Достъпът изисква потребителско име и парола

Заявление за отпуск

 

НАУЧНА ДЕЙНОСТ

Годишник на Софийския университет - Том 100, книга 4 - 2015 г.
"Първа национална конференция по биотехнология - 2014 г."

Годишник на Софийския университет - Том 99, книга 2 БОТАНИКА - 2015 г.
Early View, On-line since 8 June 2015

Втора Национална конференция за млади учени “Биологичeски науки за по-добро бъдеще”
30-31 Октомври 2015, ПУ „Паисий Хилендарски“

International Conference “Innovations in Agricultural Science for Efficient Farming”
24-25th of September, 2015, Agricultural Institute - Shumen

VI International Scientific Agriculture Symposium "Agrosym 2015"
Jahorina, 15-18 October 2015, Bosnia and Herzegovina

2nd International Conference on Natural Products Utilization:
From Plant to Pharmacy Shelf (ICNPU 2015)

FEBS Advanced Courses PROGRAMME 2015

Център за трансфер на технологии в НИС при СУ „Св.Климент Охридски“

Годишник на СУ, БФ, Книга 2- Ботаника

ВАЖНО: Horizon 2020 - The EU Framework Programme for Research and Innovation

50 ГОДИНИ БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
International Conference Bioscience-development and new opportunities-KLIMENT'S DAYS 2013

Първа национална конференция по Биотехнология
30 години Биотехнология в България, 17-18 октомври 2014

Младежка научна конференция "Климентови дни" 2014

 
КАНДИДАТСТУДЕНТИ

Кандидатстудентски курсове по Биология - КСК2015

Национална Олимпиада по Биология и Здравно Образование