Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет

   

1164 София,
бул. "Драган Цанков" 8

Рейтингова система на висшите училища в България

   
Стартира проект „Студентски практики“
 
Стартира пилотна компостираща инсталация в двора на Биологическия факултет
 
Посещение в ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъци“ и запознаване с високите технологии там
 
Младежка научна конференция “Климентови дни”
17 и 18 ноември 2016 год.
 
 

НОВИНИ
(преподаватели и служители)

Конкурс за Селекция на преподаватели по програма „Еразъм+“ за Академичната 2016/2017 година

Конкурс за ръководител на катедрата по БОТАНИКА

Списък на избраните избираеми дисциплини за учебна 2016/2017 год.

ВАЖНО! НОВ ДОСТЪП ДО СЛУЖЕБНАТА ПОЩА

 

НОВИНИ
(студенти, докторанти и СДК)

Преиздаване на ISIC - СУ карта

ВАЖНО: Плащане на семестриалните такси

Разпис за зимен семестър на уч. 2016/2017 г. - бакалаври, редовно обучение

С ВЪВЕДЕНИ КОРЕКЦИИ

ПРИЕМ ЗА СДК „УЧИТЕЛ ПО БИОЛОГИЯ” ЗА УЧ.2016/2017г.

Втора селекция за практики по програма Еразъм+ за академичната 2016-2017 г.

Конкурси за стипендиите на фондация „Еврика“ 2016-2017 година

Срок за подаване на документи 01.09. - 15.10. 2016 г.

ВАЖНО: Новоприети студенти в ОКС "Бакалавър" - ПОЛУЧАВАНЕ НА АКАУНТИ

   

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Решения от заседанията на Факултетния съвет
Достъпът изисква потребителско име и парола

Учебна комисия на Биологическия факултет

Образци на документите, използвани в системата на СУ
(доклади, предложения, заявки, договори, заповеди)
Достъпът изисква потребителско име и парола за справки-администратори на БФ

ПОРТАЛ НА БИОЛОГИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ ЗА ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА
Пряка връзка с Управителя на сградата и системните администратори

Обществени поръчки - Договори
Достъпът изисква потребителско име и парола

Заявление за отпуск

 

НАУЧНА ДЕЙНОСТ

Нощта на учените - 30 септември 2016 год.

Годишник на СУ, Биологически факултет
ТОМ 101: Младежка научна конференция "Климентови дни" - 2015 г."

Годишник на СУ, Биологически факултет
ТОМ: Първа национална конференция по реинтродукция на консервационно значими видове - 2015 год.

Нова сесия за научни проекти към ФНИ на МОН 2016

Четвърта национална конференция с международно участие

Хумусните вещества – и ролята им за смекчаване на климатичните промени"
08-10 СЕПТЕМВРИ 2016 г., Биологически факултет
Програма на конференцията

ПЪРВА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО РЕИНТРОДУКЦИЯ НА КОНСЕРВАЦИОННО ЗНАЧИМИ ВИДОВЕ

19-20 ноември 2015 г. Биологически факултет

Младежка научна конференция „Климентови дни“ – 2015
19-20 ноември 2015 г. Биологически факултет

Център за трансфер на технологии в НИС при СУ „Св.Климент Охридски“

ВАЖНО: Horizon 2020 - The EU Framework Programme for Research and Innovation

 
КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ
Успех за българския отбор на 27-та Международна олимпиада по биология
Национална Олимпиада по Биология и Здравно Образование