Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет

   

1164 София,
бул. "Драган Цанков" 8

Рейтингова система на висшите училища в България

   
 
Обява на МОН - Конкурси за обучение, специализация, научни изследвания и др. на български граждани в чужбина
за учебната 2017-2018 год.
 
Стипендии “Фулбрайт” и “Хюбърт Хъмфри”
за учебната 2018-19 година
 
Кандидатстудентски курсове по Биология - КСК 2017
 
 

НОВИНИ
(преподаватели и служители)

Достъп до базите данни „Global Health“ и „Leisure and Tourism“ на CAB International
От 17 октомври до 17 ноември 2016 г.

Конкурс за Селекция на преподаватели по програма „Еразъм+“ за Академичната 2016/2017 година

Списък на избраните избираеми дисциплини за учебна 2016/2017 год.

ВАЖНО! НОВ ДОСТЪП ДО СЛУЖЕБНАТА ПОЩА

 

НОВИНИ
(студенти, докторанти и СДК)

Стартира проект „Студентски практики“

Конкурс за Селекция на студенти по програма „Еразъм+“ Ключова дейност 1 за мобилност в партниращи държави-Академична 2016/2017 година

График за провеждане на зимна изпитна сесия - учебна 2016/2017 г. (БАКАЛАВРИ, Задочно Обучение)

Разпис за зимен семестър на уч. 2016/2017 г. - бакалаври, редовно обучение

ВАЖНО: Новоприети студенти в ОКС "Бакалавър" - ПОЛУЧАВАНЕ НА АКАУНТИ

   

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Решения от заседанията на Факултетния съвет
Достъпът изисква потребителско име и парола

Учебна комисия на Биологическия факултет

Образци на документите, използвани в системата на СУ
(доклади, предложения, заявки, договори, заповеди)
Достъпът изисква потребителско име и парола за справки-администратори на БФ

ПОРТАЛ НА БИОЛОГИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ ЗА ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА
Пряка връзка с Управителя на сградата и системните администратори

Обществени поръчки - Договори
Достъпът изисква потребителско име и парола

Заявление за отпуск

 

НАУЧНА ДЕЙНОСТ

Младежка научна конференция “Климентови дни” - СБОРНИК С РЕЗЮМЕТА

Фотоизложба „Жива вода“ в Биологически факултет

Участие на Университетските ботанически градини в Младежката научна конференция „Климентови дни“

Младежка научна конференция „Климентови дни“ в Биологическия факултет на Софийския университет

Годишник на СУ, Биологически факултет
ТОМ 101: Младежка научна конференция "Климентови дни" - 2015 г."

Годишник на СУ, Биологически факултет
ТОМ: Първа национална конференция по реинтродукция на консервационно значими видове - 2015 год.

Център за трансфер на технологии в НИС при СУ „Св.Климент Охридски“

ВАЖНО: Horizon 2020 - The EU Framework Programme for Research and Innovation

 
КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ
Кандидатстудентски курсове по Биология - КСК 2017
Успех за българския отбор на 27-та Международна олимпиада по биология
Национална Олимпиада по Биология и Здравно Образование