Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет

   

1164 София,
бул. "Драган Цанков" 8

Рейтингова система на висшите училища в България

 
ПЪРВА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО РЕИНТРОДУКЦИЯ НА КОНСЕРВАЦИОННО ЗНАЧИМИ ВИДОВЕ
19-20 ноември 2015 г. Биологически факултет
СРОКЪТ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ЗАПЛАЩАНЕ НА ТАКСАТА ЗА УЧАСТИЕ СЕ УДЪЛЖАВА ДО 20.10.2015Г.
 
Младежка научна конференция „Климентови дни“ – 2015
19-20 ноември 2015 г. Биологически факултет
 
Международна научна конференция РАСТИТЕЛНО РАЗНООБРАЗИЕ В ПОЛЗА НА ОБЩЕСТВОТО
23 октомври 2015 г.Биологически факултет
 

НОВИНИ
(преподаватели и служители)

Събрание на общостта на хабилитираните преподаватели в Биологически факултет

Събрание на общостта на нехабилитираните преподаватели в Биологически факултет

Университетската библиотека предоставя свободен достъп до BioOne Complete
15.09.2015-15.10.2015 г

Списък на избраните избираеми дисциплини за учебна 2015/2016 г.

Пробен достъп до IOPscience extra
период 08.07.2015-10.11.2015 г

Достъпът до EBSCO е възстановен

EBOOKS FROM PALGRAVE MACMILLAN

Съюз на учените в България
КОНКУРС за високи научни постижения 2015 г.

НОВИНИ
(студенти, докторанти и СДК)

Разпис за зимен семестър на уч. 2015/2016г. - бакалаври, редовно обучение

Именни стипендии на Фондация "Еврика" за учебната 2015/2016 г.
Кандидатстване: 01.09.2015 г. - 15.10.2015 г.

ВАЖНО: Новоприети студенти в ОКС "Бакалавър" - ПОЛУЧАВАНЕ НА АКАУНТИ

Разпис на очните занятия - задочно обучение, зимен семестър, учебна 2015/2016 г.

ПРИЕМ-МАГИСТРИ за учебна 2015/2016 г.

ПРИЕМ ДОКТОРАНТИ
01.09. - 31.10.2015 г.

 

   

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Решения от заседанията на Факултетния съвет
Достъпът изисква потребителско име и парола

Учебна комисия на Биологическия факултет

Образци на документите, използвани в системата на СУ
(доклади, предложения, заявки, договори, заповеди)
Достъпът изисква потребителско име и парола за справки-администратори на БФ

ПОРТАЛ НА БИОЛОГИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ ЗА ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА
Пряка връзка с Управителя на сградата и системните администратори

Обществени поръчки - Договори
Достъпът изисква потребителско име и парола

Заявление за отпуск

 

НАУЧНА ДЕЙНОСТ

Юбилейна научна конференция на Институт по молекулярна биология “Акад. Румен Цанев”
5 и 6 октомври 2015 г.

Годишник на Софийския университет - Том 100, книга 4 - 2015 г.
"Първа национална конференция по биотехнология - 2014 г."

Годишник на Софийския университет - Том 99, книга 2 БОТАНИКА - 2015 г.
Early View, On-line since 8 June 2015

Втора Национална конференция за млади учени “Биологичeски науки за по-добро бъдеще”
30-31 Октомври 2015, ПУ „Паисий Хилендарски“

VI International Scientific Agriculture Symposium "Agrosym 2015"
Jahorina, 15-18 October 2015, Bosnia and Herzegovina

Excellent Science Days - November 5-6, 2015, Wrocław (Poland)

2nd International Conference on Natural Products Utilization:
From Plant to Pharmacy Shelf (ICNPU 2015)

FEBS Advanced Courses PROGRAMME 2015

Център за трансфер на технологии в НИС при СУ „Св.Климент Охридски“

ВАЖНО: Horizon 2020 - The EU Framework Programme for Research and Innovation

50 ГОДИНИ БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
International Conference Bioscience-development and new opportunities-KLIMENT'S DAYS 2013

Първа национална конференция по Биотехнология
30 години Биотехнология в България, 17-18 октомври 2014

Младежка научна конференция "Климентови дни" 2014

 
КАНДИДАТСТУДЕНТИ
Два бронзови медала за българите от 26-ата Международна олимпиада по биология
Национална Олимпиада по Биология и Здравно Образование