Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет

   

 

 

 

 

1164 София,
бул. "Драган Цанков" 8

Рейтингова система на висшите училища в България

 
24май
 
Проект BG05M2OP001-1.002-0019 Център за компетентност Clean & Circle „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика"
 
Проект BG05M2OP001-1.002-0012-C01 Център за компетентност „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“
 
АКТУАЛНО
   
НОВИНИ
(преподаватели и служители)
НОВИНИ
(студенти, докторанти и СДК)
   

 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
НАУЧНА ДЕЙНОСТ

КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ