Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет

   

1164 София,
бул. "Драган Цанков" 8

Рейтингова система на висшите училища в България

5-2

 

 

С пожелание за здраве, благополучие и светли Великденски празници.
Нека има мир и любов в сърцата ни!

   
ПОРТАЛ НА БИОЛОГИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ ЗА ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА
Пряка връзка с Управителя на сградата, системните администратори, телефонен указател на БФ.
 
Национална Олимпиада по Биология и Здравно Образование

Първа национална конференция по Биотехнология
"30 години Биотехнология в България" - 17-18 октомври 2014

 

BALKAN AGRICULTURAL CONGRESS
08-11 September, 2014, Edirne, TERKEY

 

16th EMBL PhD Symposium
“Inspired by Biology – Exploring Nature's Toolbox
23 - 25 October 2014, EMBL Advance Training Center, Heidelberg, Germany

 

НОВИНИ
(преподаватели и служители)

КОНКУРС за избор на Ръководител на катедрата по Зоология и антропология

ВАЖНО: Фонд "Научни изследвания" на СУ
Финансиране от държавния бюджет - конкурс 2014

Формат на учебна програма - матрица на английски език

Списък на избраните избираеми дисциплини за учебна 2013/2014 г.

ПРОЕКТ "СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ"

Нов формат на учебна програма

Образци на документите, използвани в системата на СУ
(доклади, предложения, заявки, договори, заповеди)
Достъпът изисква
потребителско име и парола
за справки-администратори на БФ

Заявление за отпуск

НОВИНИ
(студенти, докторанти и СДК)

РЕЗУЛТАТИ от конкурса за селекция на студенти -„Еразъм+“ Ключова дейност 1

Конкурс за Селекция на студенти по програма „Еразъм+“

График за провеждане на лятна изпитна сесия - учебна 2013/2014г. (бакалаври, задочно обучение)

Разпис за летен семестър на уч. 2013/2014 г. - бакалаври, редовно обучение

ВАЖНО: Новоприети студенти в ОКС "Бакалавър" - ПОЛУЧАВАНЕ НА АКАУНТИ

ПРОЕКТ "СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ"

   

Научна дейност

Награда на СУБ (2013 г.) за високи научни постижения на доц. д-р Марияна Любенова

PPGAC Conference 2014

PLANT PHYSIOLOGY AND GENETICS
Achievements and Challenges

ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ЛТУ-СОФИЯ
„40 ГОДИНИ ОБУЧЕНИЕ ПО ЕКОЛОГИЯ, ОПАЗВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА”

ВАЖНО: Horizon 2020 - The EU Framework Programme for Research and Innovation

Достъп до платформата с електронни книги - EBRARY

ШВЕЙЦАРСКАТА НАУЧНА ФОНДАЦИЯ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТИ в рамките на програмата SCOPES за научно сътрудничество между Швейцария и страните от Източна Европа за периода 2013 - 2016 г.

50 ГОДИНИ БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
International Conference Bioscience-development and new opportunities-KLIMENT'S DAYS 2013

 
Кандидатстуденти