Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет

   

1164 София,
бул. "Драган Цанков" 8

Рейтингова система на висшите училища в България

   
 
Годишник на СУ, Биологически факултет
ТОМ 101: Младежка научна конференция "Климентови дни" - 2015 г."
 
Годишник на СУ, Биологически факултет
ТОМ: Първа национална конференция по реинтродукция на консервационно значими видове - 2015 год.
 
ПРИЕМ - МАГИСТРИ за учебната 2016/2017 година
 
Кандидатмагистърска кампания 2016/2017
 
МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ
 
Младежка научна конференция “Климентови дни”
17 и 18 ноември 2016 год.
 
Нова сесия за научни проекти към ФНИ на МОН 2016
 
 
 

НОВИНИ
(преподаватели и служители)

ВАЖНО! НОВ ДОСТЪП ДО СЛУЖЕБНАТА ПОЩА

Пробен достъп до базата Cambridge Journals

За периода 21 април 2016 г. - 15 юни 2016 г.

Достъп до ресурсите на базата данни Nano Online Database

 

 

НОВИНИ
(студенти, докторанти и СДК)

Разпис на очните занятия - ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ, зимен семестър, учебна 2016/2017 г.

ВАЖНО ЗА ЗАВЪРШВАЩИ БАКАЛАВРИ II-ра ДЪРЖАВНА СЕСИЯ 2015/2016 год.

ВАЖНО ЗА ЗАВЪРШВАЩИ СЪС ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА БАКАЛАВРИ II-,а ДЪРЖАВНА СЕСИЯ 2015/2016 год.

График за провеждане на поправителна изпитна сесия - учебна 2015/2016 (БАКАЛАВРИ, Редовно Обучение)

График за провеждане на поправителна изпитна сесия - учебна 2015/2016 г. (БАКАЛАВРИ, Задочно Обучение)

ВАЖНО: Новоприети студенти в ОКС "Бакалавър" - ПОЛУЧАВАНЕ НА АКАУНТИ

   

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Решения от заседанията на Факултетния съвет
Достъпът изисква потребителско име и парола

Учебна комисия на Биологическия факултет

Образци на документите, използвани в системата на СУ
(доклади, предложения, заявки, договори, заповеди)
Достъпът изисква потребителско име и парола за справки-администратори на БФ

ПОРТАЛ НА БИОЛОГИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ ЗА ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА
Пряка връзка с Управителя на сградата и системните администратори

Обществени поръчки - Договори
Достъпът изисква потребителско име и парола

Заявление за отпуск

 

НАУЧНА ДЕЙНОСТ

Четвърта национална конференция с международно участие

Хумусните вещества – и ролята им за смекчаване на климатичните промени"
08-10 СЕПТЕМВРИ 2016 г., Биологически факултет

10th European Summer School - EMBO Workshop - Advanced Proteomics

July 31st - 6th of August 2016,Bressanone/Brixen, South Tyrol, Italy

Конкурс за Наградата на Столична община за най-добър млад учен на СУ "Св. Кл. Охридски" за 2016 г.

ПЪРВА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО РЕИНТРОДУКЦИЯ НА КОНСЕРВАЦИОННО ЗНАЧИМИ ВИДОВЕ
19-20 ноември 2015 г. Биологически факултет

Младежка научна конференция „Климентови дни“ – 2015
19-20 ноември 2015 г. Биологически факултет

Център за трансфер на технологии в НИС при СУ „Св.Климент Охридски“

ВАЖНО: Horizon 2020 - The EU Framework Programme for Research and Innovation

 
КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ
Успех за българския отбор на 27-та Международна олимпиада по биология
Национална Олимпиада по Биология и Здравно Образование