Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет

   

1164 София,
бул. "Драган Цанков" 8

Рейтингова система на висшите училища в България

 

International Conference “Innovations in Agricultural Science for Efficient Farming”

24-25th of September, 2015, Agricultural Institute - Shumen

 
IOBC-WPRS Working Group 'GMOs in Integrated Plant Production'
7th Working Group Meeting
1-3 June 2015, Agrobioinstitute (ABI), Sofia, Bulgaria
 
Пета Работна среща на тема:
"Експериментални модели и методи в биомедицинските изследвания"
12-14 май 2015 г.,Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей-БАН
 

НОВИНИ
(преподаватели и служители)

ВАЖНО: Попълване на данни в системата "Авторите"
Краен срок 25 април 2015 г.

Списък на избраните избираеми дисциплини за учебната 2014/2015

ПРОЕКТ "СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ" - ПРЕУСТАНОВЕНО Е ПОДАВАНЕТО НА ДОКУМЕНТИ

НОВИНИ
(студенти, докторанти и СДК)

Национален конкурс "Носители на просвета"

СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ – ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

График за провеждане на лятна изпитна сесия - учебна 2014/2015 г.
(БАКАЛАВРИ, Задочно Обучение)

Разпис за летен семестър на уч. 2014/2015г. - бакалаври, редовно обучение

ПРОЕКТ "СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ"- ПРЕУСТАНОВЕНО Е ПОДАВАНЕТО НА ДОКУМЕНТИ

   

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Решения от заседанията на Факултетния съвет
Достъпът изисква потребителско име и парола

Учебна комисия на Биологическия факултет

Образци на документите, използвани в системата на СУ
(доклади, предложения, заявки, договори, заповеди)
Достъпът изисква потребителско име и парола за справки-администратори на БФ

ВАЖНО: Новоприети студенти в ОКС "Бакалавър" - ПОЛУЧАВАНЕ НА АКАУНТИ

ПОРТАЛ НА БИОЛОГИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ ЗА ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА
Пряка връзка с Управителя на сградата и системните администратори

Обществени поръчки - Договори
Достъпът изисква потребителско име и парола

Заявление за отпуск

 

НАУЧНА ДЕЙНОСТ

Иновационни семинари за преподаватели и студенти от медицински и биологични специалности
Организатори - Amgen и Джуниър Ачийвмънт България

Пробен достъп до базите на ProQuest
„SciTech Collection” и „Ebrary – Естествени науки и Технологии” в периода 09.03 -09.05.2015 г.

Студентски клуб С.К.О.Р. Е.Ц. - спечели проект

6th International Scientific Agriculture Symposium “Agrosym 2015

Семинар по екология с международно участие - 2015
23-24 април, ИБЕИ-БАН

2nd International Conference on Natural Products Utilization:
From Plant to Pharmacy Shelf (ICNPU 2015)

II-ра НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ХРАНИ“

FEBS Advanced Courses PROGRAMME 2015

„Екологично инженерство и опазване на околната среда” (ЕИООС'2015)
Четвърта национална конференция с международно участие и младежка научна сесия „Екологично инженерство и опазване на околната среда” (ЕИООС'2015), 4-6 юни 2015 г., БУРГАС

Център за трансфер на технологии в НИС при СУ „Св.Климент Охридски“

Годишник на СУ, БФ, Книга 2- Ботаника

ВАЖНО: Horizon 2020 - The EU Framework Programme for Research and Innovation

50 ГОДИНИ БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
International Conference Bioscience-development and new opportunities-KLIMENT'S DAYS 2013

Първа национална конференция по Биотехнология
30 години Биотехнология в България, 17-18 октомври 2014

Младежка научна конференция "Климентови дни" 2014

 
КАНДИДАТСТУДЕНТИ

Кандидатстудентски курсове по Биология - КСК2015

Национална Олимпиада по Биология и Здравно Образование