Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет

   

1164 София,
бул. "Драган Цанков" 8

Рейтингова система на висшите училища в България

 

НОВИНИ
(преподаватели и служители)

ВАЖНО! Нова конфигурация на служебните пощи

RSC Gold - Royal Society of Chemistry
Пробен достъп 01.02 – 28.02.2016

ШЕСТА НАЦИОНАЛНА СТИПЕНДИАНТСКА ПРОГРАМА „ЗА ЖЕНИТЕ В НАУКАТА“
Срок за кандидатстване от 1 ноември 2015 г. до 15 февруари 2016 г

Конкурс за Селекция на преподаватели по програма „Еразъм+“
Академична 2015/2016 година

Списък на избраните избираеми дисциплини за учебна 2015/2016 г.

 

EBOOKS FROM PALGRAVE MACMILLAN

НОВИНИ
(студенти, докторанти и СДК)

График за записване за летен семестър на уч. 2015/2016 - редовно обучение

ВАЖНО ЗА ЗАВЪРШВАЩИ МАГИСТРИ

ВАЖНО ЗА ЗАВЪРШВАЩИ БАКАЛАВРИ: специалност "География и биология"

График за провеждане на януарска изпитна сесия - учебна 2015/2016 (БАКАЛАВРИ, Редовно Обучение)

Разпис на очните занятия - задочно обучение, летен семестър, учебна 2015/2016 г.

Fourth Student Scientific Conference
“Ecology and Environment” April 22-23, 2016
Konstantin Preslavsky University of Shumen
Faculty of Natural Sciences Department of Biology

График за провеждане на зимна изпитна сесия - учебна 2015/2016 г.
БАКАЛАВРИ, Задочно Обучение

ВАЖНО: Новоприети студенти в ОКС "Бакалавър" - ПОЛУЧАВАНЕ НА АКАУНТИ

   

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Решения от заседанията на Факултетния съвет
Достъпът изисква потребителско име и парола

Учебна комисия на Биологическия факултет

Образци на документите, използвани в системата на СУ
(доклади, предложения, заявки, договори, заповеди)
Достъпът изисква потребителско име и парола за справки-администратори на БФ

ПОРТАЛ НА БИОЛОГИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ ЗА ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА
Пряка връзка с Управителя на сградата и системните администратори

Обществени поръчки - Договори
Достъпът изисква потребителско име и парола

Заявление за отпуск

 

НАУЧНА ДЕЙНОСТ

ПЪРВА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО РЕИНТРОДУКЦИЯ НА КОНСЕРВАЦИОННО ЗНАЧИМИ ВИДОВЕ
19-20 ноември 2015 г. Биологически факултет

Младежка научна конференция „Климентови дни“ – 2015
19-20 ноември 2015 г. Биологически факултет

Годишник на Софийския университет - Том 100, книга 4 - 2015 г.
"Първа национална конференция по биотехнология - 2014 г."

Годишник на Софийския университет - Том 99, книга 2 БОТАНИКА - 2015 г.
Early View, On-line since 8 June 2015

 

Център за трансфер на технологии в НИС при СУ „Св.Климент Охридски“

ВАЖНО: Horizon 2020 - The EU Framework Programme for Research and Innovation

50 ГОДИНИ БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
International Conference Bioscience-development and new opportunities-KLIMENT'S DAYS 2013

Първа национална конференция по Биотехнология
30 години Биотехнология в България, 17-18 октомври 2014

Младежка научна конференция "Климентови дни" 2014

 
КАНДИДАТСТУДЕНТИ
Кандидатстудентски курсове по Биология - КСК 2016
Два бронзови медала за българите от 26-ата Международна олимпиада по биология
Национална Олимпиада по Биология и Здравно Образование