Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет

   

1164 София,
бул. "Драган Цанков" 8

Рейтингова система на висшите училища в България

   
 
НОВИ специалности в ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър"
 
 

НОВИНИ
(преподаватели и служители)

ВАЖНО! НОВ ДОСТЪП ДО СЛУЖЕБНАТА ПОЩА

Пробен достъп до базата Cambridge Journals

За периода 21 април 2016 г. - 15 юни 2016 г.

Достъп до ресурсите на базата данни Nano Online Database

Списък на избраните избираеми дисциплини за учебна 2015/2016 г.

 

 

НОВИНИ
(студенти, докторанти и СДК)

ОБЯВА на Факултетния студентски съвет на Биологическия факултет

ВАЖНО: за завършващи БАКАЛАВРИ I-ва Държавна сесия 2015/2016 год.

ВАЖНО: за завършващи със ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА БАКАЛАВРИ I-ва Държавна сесия 2015/2016 год.

ВАЖНО: за завършващи МАГИСТРИ

График за провеждане на лятна изпитна сесия - учебна 2015/2016
(БАКАЛАВРИ, Редовно Обучение)

График за провеждане на лятна изпитна сесия - учебна 2015/2016 г.
(БАКАЛАВРИ, Задочно Обучение)

Лятна стажантска програма в Софийска вода - 2016

Селекция на студенти за практики по програма Еразъм

ВАЖНО: Новоприети студенти в ОКС "Бакалавър" - ПОЛУЧАВАНЕ НА АКАУНТИ

   

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Решения от заседанията на Факултетния съвет
Достъпът изисква потребителско име и парола

Учебна комисия на Биологическия факултет

Образци на документите, използвани в системата на СУ
(доклади, предложения, заявки, договори, заповеди)
Достъпът изисква потребителско име и парола за справки-администратори на БФ

ПОРТАЛ НА БИОЛОГИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ ЗА ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА
Пряка връзка с Управителя на сградата и системните администратори

Обществени поръчки - Договори
Достъпът изисква потребителско име и парола

Заявление за отпуск

 

НАУЧНА ДЕЙНОСТ

Участие в кръгла маса на тема „Примери за успешни иновации в изследователските университети у нас – Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Технически университет - гр. София и Химико-технологичен и металургичен университет - гр.София“

Четвърта национална конференция с международно участие

Хумусните вещества – и ролята им за смекчаване на климатичните промени"
08-10 СЕПТЕМВРИ 2016 г., Биологически факултет

10th European Summer School - EMBO Workshop - Advanced Proteomics

July 31st - 6th of August 2016,Bressanone/Brixen, South Tyrol, Italy

Конкурс за Наградата на Столична община за най-добър млад учен на СУ "Св. Кл. Охридски" за 2016 г.

ПЪРВА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО РЕИНТРОДУКЦИЯ НА КОНСЕРВАЦИОННО ЗНАЧИМИ ВИДОВЕ
19-20 ноември 2015 г. Биологически факултет

Младежка научна конференция „Климентови дни“ – 2015
19-20 ноември 2015 г. Биологически факултет

Годишник на Софийския университет - Том 100, книга 4 - 2015 г.
"Първа национална конференция по биотехнология - 2014 г."

Годишник на Софийския университет - Том 99, книга 2 БОТАНИКА - 2015 г.
Early View, On-line since 8 June 2015

Годишник на Софийския университет - Том 100, книга 2 БОТАНИКА - 2015 г.
Early view, On-line since 31st March 2016

Център за трансфер на технологии в НИС при СУ „Св.Климент Охридски“

ВАЖНО: Horizon 2020 - The EU Framework Programme for Research and Innovation

 
КАНДИДАТСТУДЕНТИ
Кандидатстудентски курсове по Биология - КСК 2016
Два бронзови медала за българите от 26-ата Международна олимпиада по биология
Национална Олимпиада по Биология и Здравно Образование