Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет

   

1164 София,
бул. "Драган Цанков" 8

Рейтингова система на висшите училища в България

 
ПОКАНА: Общо събрание на Биологическия факултет
 
Годишник на Софийския университет - Том 100, книга 4 - 2015 г.
"Първа национална конференция по биотехнология - 2014 г."
 
Трети международен "Ден на очарованието на растенията"
Биологически факултет - 18-ти май 2015 г.
 
 

НОВИНИ
(преподаватели и служители)

Свободен достъп до колекцията от електронни книги на Springer
1 май 2015 г. до 30 юни 2015 г.

Съюз на учените в България
КОНКУРС за високи научни постижения 2015 г.

ВАЖНО: Попълване на данни в системата "Авторите"
Краен срок 25 април 2015 г.

Списък на избраните избираеми дисциплини за учебната 2014/2015

ПРОЕКТ "СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ" - ПРЕУСТАНОВЕНО Е ПОДАВАНЕТО НА ДОКУМЕНТИ

НОВИНИ
(студенти, докторанти и СДК)

Национален конкурс "Носители на просвета"

Студентски клуб С.К.О.Р. Е.Ц. - спечели проект

График за провеждане на лятна изпитна сесия - учебна 2014/2015 г.
(БАКАЛАВРИ, Задочно Обучение)

Разпис за летен семестър на уч. 2014/2015г. - бакалаври, редовно обучение

ПРОЕКТ "СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ"- ПРЕУСТАНОВЕНО Е ПОДАВАНЕТО НА ДОКУМЕНТИ

   

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Решения от заседанията на Факултетния съвет
Достъпът изисква потребителско име и парола

Учебна комисия на Биологическия факултет

Образци на документите, използвани в системата на СУ
(доклади, предложения, заявки, договори, заповеди)
Достъпът изисква потребителско име и парола за справки-администратори на БФ

ВАЖНО: Новоприети студенти в ОКС "Бакалавър" - ПОЛУЧАВАНЕ НА АКАУНТИ

ПОРТАЛ НА БИОЛОГИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ ЗА ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА
Пряка връзка с Управителя на сградата и системните администратори

Обществени поръчки - Договори
Достъпът изисква потребителско име и парола

Заявление за отпуск

 

НАУЧНА ДЕЙНОСТ

Пета Работна среща на тема:
"Експериментални модели и методи в биомедицинските изследвания"
12-14 май 2015 г.,Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей-БАН

IOBC-WPRS Working Group 'GMOs in Integrated Plant Production' 7th Working Group Meeting
1-3 June 2015, Agrobioinstitute (ABI), Sofia, Bulgaria

International Conference “Innovations in Agricultural Science for Efficient Farming”
24-25th of September, 2015, Agricultural Institute - Shumen

 

VI International Scientific Agriculture Symposium "Agrosym 2015"
Jahorina, 15-18 October 2015, Bosnia and Herzegovina

2nd International Conference on Natural Products Utilization:
From Plant to Pharmacy Shelf (ICNPU 2015)

FEBS Advanced Courses PROGRAMME 2015

Център за трансфер на технологии в НИС при СУ „Св.Климент Охридски“

Годишник на СУ, БФ, Книга 2- Ботаника

ВАЖНО: Horizon 2020 - The EU Framework Programme for Research and Innovation

50 ГОДИНИ БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
International Conference Bioscience-development and new opportunities-KLIMENT'S DAYS 2013

Първа национална конференция по Биотехнология
30 години Биотехнология в България, 17-18 октомври 2014

Младежка научна конференция "Климентови дни" 2014

 
КАНДИДАТСТУДЕНТИ

Кандидатстудентски курсове по Биология - КСК2015

Национална Олимпиада по Биология и Здравно Образование