Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Официални издания / Годишник на Софийския университет - КНИГА 2 Ботаника

   

Състав на редколегията:

Главен редактор: проф. дбн Майя Стойнева
проф. дбн Димитър Иванов
проф. д-р Александър Ташев
порф. д-р Димитрина Колева
проф. д-р Ива Апостолова
проф. д-р Марияна Любенова
проф. д-р Петер Шьонсветер
проф. д-р Вим Веверман
доц. д-р Анели Неделчева
доц. д-р Анна Ганева
доц. д-р Доля Павлова
доц. д-р Ганка Чанева
доц. д-р Юлияна Атанасова
доц. д-р Мелания Гьошева
доц. д-р Росен Цонев
доц. д-р инж. Анелия Кременска
доц. д-р Блогой Узунов - секретар

 

Изисквания към авторите - тук

 

Годишник на Софийския университет - Том 99, книга 2 БОТАНИКА - 2015 г.

Годишник на Софийския университет - Том 100, книга 2 БОТАНИКА - 2016 г.

Годишник на Софийския университет - Том 101, книга 2 БОТАНИКА - 2017 г.