Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Научна и международна дейност / Проект „Научна Инфраструктура по Клетъчни Технологии в Биомедицината (НИКТБ)” / НОВИНИ / Списание ЕМБРИОЛОГИЯ

   

Списание ЕМБРИОЛОГИЯ (Специализирано научно издание на Българска асоциация по репродуктивна човешка ембриология) е включено в националния референтен списък на изданията с научно рецензиране, публикуван на сайта на НАЦИД. Издава се с подкрепата на МОН и Национална пътна карта 2017-2023.

ЕМБРИОЛОГИЯ - ТОМ 8, КНИЖКА 1, 2018 година.

Национален референтен списък на изданията с научно рецензиране