Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Научна и международна дейност / Проект „Научна Инфраструктура по Клетъчни Технологии в Биомедицината (НИКТБ)” / Научни постижения

   

Представяме новите броеве на списание „Ембриология“, с финансовата подкрепа на МОН и проект „Нучна Инфраструктура за Клетъчни Технологии в Биомедицината“ от НПКНИ 2020-2027