Начало / Студенти / Административно обслужване / Стипендии

   

СТИПЕНДИИ ЗА СИРАЦИ И ПОЛУСИРАЦИ ЗА НОВОПРИЕТИ СТУДЕНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 г.

 

Срок за кандидатстване: 1.09.2018 г.

 

„МОТО ПФОЕ“ ЕООД и БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ – СТОЛИЧНА ОРГАНИЗАЦИЯ отпускат стипендии за сираци и полусираци на новоприети студенти, завършили средното си образование през учебната 2017/2018 г.

Срок за кандидатстване – 1.09.2018 г. по програма „ С тениска на бала” www.steniskanabala.bg

Кандидатстването за стипендия става чрез собственоръчно попълнено заявление, което можете да изтеглите от Регламента за кандидатстване.

 

 

КАМПАНИЯ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ДЪРЖАВНИ СТИПЕНДИИ

ЗА ЛЕТНИЯ СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2017/2018 г.

 

Подаването на молби - декларации за участие в класирането за държавни стипендии ще се проведе от 03.03.2018 г. до 13.03.2018 г. съгласно „Правилата за отпускане на стипендии в СУ „Св. Климент Охридски“ .

 

Кандидатстване за стипендии по успех.

Всеки студент кандидатстващ за стипендия за успех се регистрира на адрес: http://stipendii.uni-sofia.bg/, с името и паролата си от СУСИ. Системата ще бъде активна от 8.00 ч. на 03.03.2018 г.

 1. Хартиеният вариант на заявлението-декларация се разпечатва, след което се заверява от инспектор „Студенти” и се депозира при тях.
 2. Системата се затваря на 12.03.2018 г. в 23.59 часа.
 3. Жалби и възражения се подават в Деловодството на университета – Ректорат, стая 114 или 115 на 20 и 21.03.2018 г.

 

Кандидатстване за стипендии без ограничения (целогодишни) – само за студенти, които към настоящия момент не получават такава

 1. Всеки студент кандидатстващ за стипендия за успех се регистрира на адрес: http://stipendii.uni-sofia.bg/, с името и паролата си от СУСИ. Системата ще бъде активна от 8.00 ч. на 03.03.2018 г.
 2. Хартиеният вариант на заявлението-декларация се разпечатва, прилагат се необходимите документи удостоверяващи основанието за получаване на целогодишна стипендия, заверява се от инспектор „Студенти” и се депозира в сектор „Студенти“ на Ректората – стая 239
 3. Системата се затваря на 12.03.2018 г. в 23.59 часа.
 4. Жалби и възражения се подават в Деловодството на университета – Ректорат, стая 114 или 115 на 20 и 21.03.2018 г.

 

Кандидатстване за стипендии по успех за студенти обучаващи се в специалност от приоритетни професионални направления, включени в списъка по чл.9, ал.8 от ЗВО, редовна форма на обучение, на места субсидирани от държавата.

 1. Всеки студент кандидатстващ за стипендия за успех за студенти обучаващи се в специалности от приоритетни професионални направления се регистрира на адрес: http://stipendii.uni-sofia.bg/, с името и паролата си от СУСИ. Системата ще бъде активна от 8.00 ч. на 03.03.2018 г.
 2. Хартиеният вариант на заявлението-декларация се разпечатва, заверява се от инспектор „Студенти” и се депозира при тях.
 3. Системата се затваря на 12.03.2018 г. в 23.59 часа.
 4. Жалби и възражения се подават в Деловодството на университета – Ректорат, стая 114 или 115 на 20 и 21.03.2018 г.

 

 

 

ПРОЕКТ НА МОН „СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ“ – ЗИМЕН СЕМЕСТЪР уч. 2017/2018

 

От 27 ноември 2017 г. започва кандидатстването за зимния семестър на учебната 2017/2018 г. за стипендии за успех и за специални стипендии по проект BG05М2OP001-2.003 „Студентски стипендии” – 1 фаза.

 

 1. Заповед на Ректора - График за провеждане на кампания за кандидатстване за стипендии за успех и за специални стипендии за зимния семестър на уч. 2017/2018 г.
 2. Правила за реда и условия за кандидатстване
 3. Служебна бележка №1
 4. Служебна бележка №2
 5. Декларация , която се попълва от студенти приети по 103 и 228 ПМС и от страни извън ЕС

 

Подробна информация можете да намерите на интернет страницата на проекта: http://eurostipendii.mon.bg/