Начало / Студенти / Административно обслужване / Стипендии

   

 

Конкурс за награди на Студентския съвет
Срок за подаване на документите: 17.02 - 17.03.2017 г.

 

„Електроенергиен системен оператор“ /“ЕСО“/ ЕАД обявява стипендиантска програма за младежи с интереси в областта на енергетиката

 

 

ПРОЕКТ СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ – ЗИМЕН СЕМЕСТЪР уч. 2016/2017 г.

 

От 28 ноември 2016 г. започва кандидатстването за зимния семестър на учебната 2016/2017 година за стипендии за успех и за специални стипендии по проект BG05М2OP001-2.003 „Студентски стипендии” – 1 фаза.

 

 1. Заповед на Ректора - График за провеждане на кампания за кандидатстване за стипендии за успех и за специални стипендии за зимния семестър на уч. 2016/2017 г.
 2. Правила за реда и условия за кандидатстване
 3. Служебна бележка №1
 4. Служебна бележка №2
 5. Декларация, която се попълва от студенти приети по 103 и 228 ПМС и от страни извън ЕС

 

Подробна информация можете да намерите на интернет страницата на проекта: http://eurostipendii.mon.bg/

 

 

ОКОНЧАТЕЛНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЪРЖАВНИ СТИПЕНДИИ

Класирането за държавна стипендия можете да проверите на http://stipendii.uni-sofia.bg/, като въведете потребителското име и паролата си от СУСИ

 

 

КАМПАНИЯ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ДЪРЖАВНИ СТИПЕНДИИ

ЗА ЗИМНИЯ СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2016/2017 г.

 

Подаването на молби - декларации за участие в класирането за държавни стипендии ще се проведе от 29.10.2016 г. до 08.11.2016 г. съгласно „Правилата за отпускане на стипендии в СУ „Св. Климент Охридски“ .

 

Кандидатстване за стипендии по успех

 1. Всеки студент кандидатстващ за стипендия за успех се регистрира на адрес: http://stipendii.uni-sofia.bg/, с името и паролата си от СУСИ. Системата ще бъде активна от 8.00 ч. на 29.10.2016 г.
 2. Хартиеният вариант на молбата-декларация се разпечатва, след което се заверява от инспектор „Студенти” и се депозира при тях.
 3. Системата се затваря на 07.11.2016 г. в 20.00 часа.
 4. След изтичане на крайния срок (08.11.2016 г., 12.00 ч.) заявления-декларации няма се приемат.
 5. Жалби и възражения се подават в Деловодството на университета – Ректорат, стая 114 или 115 на 14 и 15.11.2016 г.
 6. Постъпилите след 15.11.2016 г. жалби няма да бъдат разгледани.

 

Кандидатстване за стипендии без ограничения (целогодишни)

 1. Всеки студент кандидатстващ за стипендия за успех се регистрира на адрес: http://stipendii.uni-sofia.bg/, с името и паролата си от СУСИ. Системата ще бъде активна от 8.00 ч. на 29.10.2016 г.
 2. Хартиеният вариант на молбата-декларация се разпечатва, прилагат се необходимите документи удостоверяващи основанието за получаване на целогодишна стипендия, заверява се от инспектор „Студенти” и се депозира в сектор „Студенти“ на Ректората – стая 239
 3. Системата се затваря на 07.11.2016 г. в 20.00 часа.
 4. След изтичане на крайния срок (08.11.2016 г., 12.00 ч.) заявления-декларации няма се приемат.
 5. Жалби и възражения се подават в Деловодството на университета – Ректорат, стая 114 или 115 на 14 и 15.11.2016 г.
 6. Постъпилите след 15.11.2016 г. жалби няма да бъдат разгледани на 14 и 15.11.2016 г.

 

 

 

ПОИМЕННА СТИПЕНДИЯ “БРАТЯ ЕВЛОГИ И ХРИСТО ГЕОРГИЕВИ”

Срок за подаване на документите: 07 ноември 2016 г.

 

 

Конкурс за годишна стипендия на името на доц. д-р Вероника Вълканова за академичната 2016 - 2017 г.

Срок за кандидатстване: 14 ноември 2016 г.

 

 

 

ПРОЕКТ СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ – ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

 

От 10 май 2016 г. започва кандидатстването за летния семестър на учебната 2015/2016 година за стипендии за успех и за специални стипендии по проект BG05М2OP001-2.003 „Студентски стипендии” – 1 фаза.

 1. Заповед на Ректора - График за провеждане на кампания за кандидатстване за стипендии за успех и за специални стипендии за летния семестър на уч. 2015/2016 г.
 2. Правила за реда и условия за кандидатстване

Подробна информация можете да намерите на интернет страницата на проекта: http://eurostipendii.mon.bg/

 

 

ДЪРЖАВНИ СТИПЕНДИИ - ОКОНЧАТЕЛНО КЛАСИРАНЕ

Резултатът можете да проверите с паролата, с която сте се регистрирали

 

 

КАМПАНИЯ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ДЪРЖАВНИ СТИПЕНДИИ

ЗА ЛЕТНИЯ СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2015/2016 г.

 

Подаването на молби - декларации за участие в класирането за държавни стипендии ще се проведе от 12.03.2016 г. до 21.03.2016 г. съгласно Правилата за отпускане на стипендии в СУ „Св. Климент Охридски .

 

Кандидатстване за стипендии по успех

 

 1. Всеки студент кандидатстващ за стипендия за успех се регистрира на адрес: http://stipendii.uni-sofia.bg/, с името и паролата си от СУСИ. Системата ще бъде активна от 8.00 ч. на 12.03.2016 г.
 2. Хартиеният вариант на молбата-декларация се разпечатва, след което се заверява от инспектор „Студенти” и се депозира при тях.
 3. Системата се затваря на 20.03.2016 г. в 20.00 часа.
 4. След изтичане на крайния срок (21.03.2015 г., 17.00 ч.) молби-декларации няма да се приемат.
 5. Постъпилите след 31.03.2016 г. жалби няма да бъдат разгледани.

 

Кандидатстване за стипендии без ограничения (целогодишни)

ЗА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ СТИПЕНДИИ МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ САМО ТЕЗИ, КОИТО НЕ ПОЛУЧАВАТ ВЕЧЕ ТАКАВА СТИПЕНДИЯ

 1. Всеки студент кандидатстващ за стипендия за успех се регистрира на адрес: http://stipendii.uni-sofia.bg/, с името и паролата си от СУСИ. Системата ще бъде активна от 8.00 ч. на 12.03.2016 г.
 2. Хартиеният вариант на молбата-декларация се разпечатва, прилагат се необходимите документи удостоверяващи основанието за получаване на целогодишна стипендия, заверява се от инспектор „Студенти” и се депозира при тях.
 3. Системата се затваря на 20.03.2016 г. в 20.00 часа.
 4. След изтичане на крайния срок (21.03.2016 г., 17.00 ч.) молби-декларации няма да се приемат.
 5. Постъпилите след 31.03.2016 г. жалби няма да бъдат разгледани.

 

Класирането на студентите за летен семестър на учебната 2015/2016 г. може да се види в интернет сайта http://stipendii.uni-sofia.bg/.

 

 

 

Програма „Сасакава” към СУ „Св. Климент Охридски” обявява конкурс за еднократни докторантски стипендии в размер до 2000 щатски долара

Срок за кандидатстване: 1 март 2016 г.

 

 

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Обявява конкурси за отпускане на стипендии

на български граждани за обучение, специализации и научни изследвания в чужбина

за академичната 2016/2017 г.

 

I. СТУДЕНТИ

1. Частичен срок на обучение

Срок за подаване на документи: 17 декември 2015 г. вкл.

Събеседване с кандидатите: от 10 ч. на 21 и 22 декември 2015 г., МОН

2. Пълен срок на обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен "Магистър" след завършена образователно-квалификационна степен "Бакалавър" или "Магистър"

Срок за подаване на документи: 12 януари 2016 г.

Събеседване с кандидатите: от 10 ч. на 15 януари 2016г.

3. Летни езикови курсове и семинари

Срок за подаване на документи: 21 януари 2016 г.

Събеседване с кандидатите: от 10 ч. на 26 и 28 януари 2016 г.

4. Пълен срок на обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен "Бакалавър" или "Магистър" след завършено средно образование

Срок за подаване на документи: 18 март 2016 г.

Събеседване с кандидатите: от 10 ч. на 23 и 25 март 2016 г.

II. ПРЕПОДАВАТЕЛИ, ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ И ДОКТОРАНТИ

Срок за подаване на документи: 14 декември 2015 г.

Събеседване с кандидатите: от 10 ч. на 18 декември 2015 г.

 

 

ПРОЕКТ СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ – ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

 

От 22 октомври 2015 г. започва кандидатстването за зимния семестър на учебната 2015/2015 година за стипендии за успех и за специални стипендии по проект BG051PO001-4.2.06 „Студентски стипендии” – 3 фаза.

 1. График за провеждане на кампания за кандидатстване за стипендии за успех и за специални стипендии за зимния семестър на учебната 2015/2016 г.
 2. Ред и условия за кандидатстване
 3. Заповед на Ректора
 4. Служебна бележка № 1
 5. Служебна бележка № 2

Подробна информация можете да намерите на интернет страницата на проекта: http://eurostipendii.mon.bg/

 

КАМПАНИЯ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ДЪРЖАВНИ СТИПЕНДИИ

ЗА ЗИМНИЯ СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2015/2016 г.

 

Подаването на молби - декларации за участие в класирането за държавни стипендии ще се проведе от 26.10.2015 г. до 09.11.2016 г. съгласно Правилата за отпускане на стипендии в СУ „Св. Климент Охридски .

 

Кандидатстване за стипендии по успех

 1. Всеки студент кандидатстващ за стипендия за успех се регистрира на адрес: http://stipendii.uni-sofia.bg/, с името и паролата си от СУСИ. Системата ще бъде активна от 8.00 ч. на 26.10.2015 г.
 2. Хартиеният вариант на молбата-декларация се разпечатва, след което се заверява от инспектор „Студенти” и се депозира при тях.
 3. Системата се затваря на 08.11.2015 г. в 20.00 часа.
 4. След изтичане на крайния срок (09.11.2015 г., 12.00 ч.) молби-декларации няма да се приемат.
 5. Постъпилите след 19.11.2015 г. жалби няма да бъдат разгледани.

 

Кандидатстване за стипендии без ограничения (целогодишни)

 1. Всеки студент кандидатстващ за стипендия за успех се регистрира на адрес: http://stipendii.uni-sofia.bg/, с името и паролата си от СУСИ. Системата ще бъде активна от 8.00 ч. на 26.10.2015 г.
 2. Хартиеният вариант на молбата-декларация се разпечатва, прилагат се необходимите документи удостоверяващи основанието за полууучаване на целогодишна стипендия, заверява се от инспектор „Студенти” и се депозира при тях.
 3. Системата се затваря на 08.11.2015 г. в 20.00 часа.
 4. След изтичане на крайния срок (09.11.2015 г., 12.00 ч.) молби-декларации няма да се приемат.
 5. Постъпилите след 19.11.2015 г. жалби няма да бъдат разгледани.

 

 

 

Chinese Government Scholarship Program in Northeast Forestry University

(За нива магистратура и докторантура)