Начало / Студенти / Административно обслужване / Стипендии

   

Именни стипендии на Фондация „ЕВРИКА"

Срок за кандидатстване: 1 септември - 15 октомври 2017 г.

 

 

ПРОЕКТ НА МОН „СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ“ – ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР уч. 2016/2017 г.

 

От 17 април 2017 г. започва кандидатстването за летния семестър на учебната 2016/2017 година за стипендии за успех и за стипендии за специални постижения по проект BG05М2OP001-2.003 „Студентски стипендии” – 1 фаза.

 

 1. График за провеждане на кампания за кандидатстване за стипендии за успех и за стипендии за специални постижения за летния семестър на учебната 2016/2017 г.
 2. Правила за реда и условията за кандидатстване
 3. Служебна бележка №1
 4. Служебна бележка №2
 5. Декларация , която се попълва от студенти приети по 103 и 228 ПМС и от страни извън ЕС

 

Подробна информация можете да намерите на интернет страницата на проекта: http://eurostipendii.mon.bg/

 

 

 

КАМПАНИЯ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ДЪРЖАВНИ СТИПЕНДИИ
ЗА ЛЕТНИЯ СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2016/2017 г.

 

Подаването на молби - декларации за участие в класирането за държавни стипендии ще се проведе от 10.03.2017 г. до 20.03.2017 г. съгласно „Правилата за отпускане на стипендии в СУ „Св. Климент Охридски“ .

 

Кандидатстване за стипендии по успех

 

 1. Всеки студент кандидатстващ за стипендия за успех се регистрира на адрес: http://stipendii.uni-sofia.bg/, с името и паролата си от СУСИ. Системата ще бъде активна от 8.00 ч. на 10.03.2017 г.
 2. Хартиеният вариант на молбата-декларация се разпечатва, след което се заверява от инспектор „Студенти” и се депозира при тях.
 3. Системата се затваря на 19 март 2017 г., (неделя), 20.00 часа.
 4. Краен срок за подаване на заявления при инспектор „Студенти“ на съответния факултет е 17.00 ч. на 20.03.2017 г. (понеделник).
 5. След изтичане на крайния срок (17.00 ч. на 20.03.2017 г.) заявления-декларации няма се приемат.
 6. Жалби и възражения се подават в Деловодството на университета – Ректорат, стая 114 или 115 на 27 и 28.03.2017 г.
 7. Постъпилите след 28.03.2017 г. жалби няма да бъдат разгледани.

 

Кандидатстване за стипендии без ограничения (целогодишни)

 

 1. Всеки студент кандидатстващ за стипендия за успех се регистрира на адрес: http://stipendii.uni-sofia.bg/, с името и паролата си от СУСИ. Системата ще бъде активна от 8.00 ч. на 10.03.2017 г.
 2. Хартиеният вариант на молбата-декларация се разпечатва, прилагат се необходимите документи удостоверяващи основанието за получаване на целогодишна стипендия, заверява се от инспектор „Студенти” и се депозира в сектор „Студенти“ на Ректората – стая 239.
 3. Системата се затваря на 19 март 2017 г., (неделя), 20.00 часа.
 4. Краен срок за подаване на заявления в стая 239 на Ректората – 20.03.2017 г.
 5. След изтичане на крайния срок (17.00 ч. на 20.03.2017 г.) заявления-декларации няма се приемат.
 6. Жалби и възражения се подават в Деловодството на университета – Ректорат, стая 114 или 115 на 27 и 28.03.2017 г.
 7. Постъпилите след 28.03.2017 г. жалби няма да бъдат разгледани.

 

 

 

 

Конкурс за награди на Студентския съвет
Срок за подаване на документите: 17.02 - 17.03.2017 г.

 

„Електроенергиен системен оператор“ /“ЕСО“/ ЕАД обявява стипендиантска програма за младежи с интереси в областта на енергетиката

 

 

ПРОЕКТ СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ – ЗИМЕН СЕМЕСТЪР уч. 2016/2017 г.

 

От 28 ноември 2016 г. започва кандидатстването за зимния семестър на учебната 2016/2017 година за стипендии за успех и за специални стипендии по проект BG05М2OP001-2.003 „Студентски стипендии” – 1 фаза.

 

 1. Заповед на Ректора - График за провеждане на кампания за кандидатстване за стипендии за успех и за специални стипендии за зимния семестър на уч. 2016/2017 г.
 2. Правила за реда и условия за кандидатстване
 3. Служебна бележка №1
 4. Служебна бележка №2
 5. Декларация, която се попълва от студенти приети по 103 и 228 ПМС и от страни извън ЕС

 

Подробна информация можете да намерите на интернет страницата на проекта: http://eurostipendii.mon.bg/

 

 

ОКОНЧАТЕЛНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЪРЖАВНИ СТИПЕНДИИ

Класирането за държавна стипендия можете да проверите на http://stipendii.uni-sofia.bg/, като въведете потребителското име и паролата си от СУСИ

 

 

КАМПАНИЯ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ДЪРЖАВНИ СТИПЕНДИИ

ЗА ЗИМНИЯ СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2016/2017 г.

 

Подаването на молби - декларации за участие в класирането за държавни стипендии ще се проведе от 29.10.2016 г. до 08.11.2016 г. съгласно „Правилата за отпускане на стипендии в СУ „Св. Климент Охридски“ .

 

Кандидатстване за стипендии по успех

 1. Всеки студент кандидатстващ за стипендия за успех се регистрира на адрес: http://stipendii.uni-sofia.bg/, с името и паролата си от СУСИ. Системата ще бъде активна от 8.00 ч. на 29.10.2016 г.
 2. Хартиеният вариант на молбата-декларация се разпечатва, след което се заверява от инспектор „Студенти” и се депозира при тях.
 3. Системата се затваря на 07.11.2016 г. в 20.00 часа.
 4. След изтичане на крайния срок (08.11.2016 г., 12.00 ч.) заявления-декларации няма се приемат.
 5. Жалби и възражения се подават в Деловодството на университета – Ректорат, стая 114 или 115 на 14 и 15.11.2016 г.
 6. Постъпилите след 15.11.2016 г. жалби няма да бъдат разгледани.

 

Кандидатстване за стипендии без ограничения (целогодишни)

 1. Всеки студент кандидатстващ за стипендия за успех се регистрира на адрес: http://stipendii.uni-sofia.bg/, с името и паролата си от СУСИ. Системата ще бъде активна от 8.00 ч. на 29.10.2016 г.
 2. Хартиеният вариант на молбата-декларация се разпечатва, прилагат се необходимите документи удостоверяващи основанието за получаване на целогодишна стипендия, заверява се от инспектор „Студенти” и се депозира в сектор „Студенти“ на Ректората – стая 239
 3. Системата се затваря на 07.11.2016 г. в 20.00 часа.
 4. След изтичане на крайния срок (08.11.2016 г., 12.00 ч.) заявления-декларации няма се приемат.
 5. Жалби и възражения се подават в Деловодството на университета – Ректорат, стая 114 или 115 на 14 и 15.11.2016 г.
 6. Постъпилите след 15.11.2016 г. жалби няма да бъдат разгледани на 14 и 15.11.2016 г.

 

 

 

ПОИМЕННА СТИПЕНДИЯ “БРАТЯ ЕВЛОГИ И ХРИСТО ГЕОРГИЕВИ”

Срок за подаване на документите: 07 ноември 2016 г.

 

 

Конкурс за годишна стипендия на името на доц. д-р Вероника Вълканова за академичната 2016 - 2017 г.

Срок за кандидатстване: 14 ноември 2016 г.

 

 

Програма „Сасакава” към СУ „Св. Климент Охридски” обявява конкурс за еднократни докторантски стипендии в размер до 2000 щатски долара

Срок за кандидатстване: 1 март 2016 г.