Начало / Студенти / Административно обслужване / Бланки за изтегляне

   

Ако ти трябва Уверение

Образец 16 - Молба за издаване на дубликат на диплома

Образец 17 - Молба за обучение в нова специалност

Образец 18 - Молба за възстановяване на студентски права

Образец 19 - Молба за прекъсване на учебна година

Образец 20 - Уверение за студентско кредитиране

Образец 21 - Декларация за здравно осигуряване

Образец 22 - Заявление за издаване на европейско дипломно приложение

Образец 23 - Молба–декларация за отпускане на стипендия

Образец 24 - Молба за отпускане на финансова помощ