Начало / Студенти / Административно обслужване / Правила за отпускане на награди и помощи на учащите се в СУ

   

 

 

 

Документите за помощи се подават на тримесечие по електронен път на адрес:
delovodstvo@uni-sofia.bg в следните срокове:

 

1. от 02 ноември до 12 ноември 2021 г.

2. от 04 януари до 14 януари 2022 г.

3. от 21 март до 01 април 2022 г.

4. от 30 май до 10 юни 2022 г.

 

Заявление за отпускане на финансова помощ