Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Управление и органи / ФСС на БФ

   

Факултетният студентски съвет (ФСС) при БФ е организацията защитаваща и представляваща интересите на студентите и докторантите във БФ пред ръководство, администрация и други университетски структури. Членовете на ФСС представляват учащите вОбщото събрание на БФ, където нашата тежест е от 18 до 20 %. ФСС при БФ има за главна цел да изгражда връзка между студентите и преподавателите и да подпомага академичната среда.

Facebook страница

 

Адрес:бул.
Бул. "Драган Цанков" № 8,
Биологически факултет,
етаж 2 - кабинет 236
София
БЪЛГАРИЯ