Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Администрация / Администратори

   

Администратор на сайта и на СУСИ за Биологическия факултет:

г-жа Мариана Модрева
ел. поща: susi_4@biofac.uni-sofia.bg

 

Пощенски сървър на Биологически факултет

 

Администратор информационна система „Авторите“ за Биологическия факултет:

г-жа Нели Райкова
ел. поща: neliraikova@biofac.uni-sofia.bg

 

Администратор системата за електронно обучение MOODLE за Биологическия факултет:

доц. д-р Благой Узунов
ел. поща: buzunov@uni-sofia.bg