Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Администрация / Сектор "Учебен"

   

г-жа Дениза Юзирова
инспектор Учебна дейност
каб. 204

ел. поща: deniza_d@biofac.uni-sofia.bg
тел: 02 8167 250

Приемно време:
Понеделник, вторник, сряда и четвъртък
от 10.00 до 12.00 ч.
от 14.00 до 16.00 ч.

Петък
от 10.00 до 12.00 ч.

г-жа Мариана Модрева
каб. 238

За проблеми, свързани с акаунтите в СУСИ,
моля пишете на ел. поща: susi_4@biofac.uni-sofia.bg

ел. поща: m_modreva@biofac.uni-sofia.bg
тел: 02 8167 371

Приемно време:
Понеделник, вторник, сряда и четвъртък
от 10.00 до 12.00 ч.
от 14.00 до 16.00 ч.

Петък
от 10.00 до 12.00 ч.