Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Администрация / Сектор "Студенти"

   

Специалности ОСК "бакалавър" и ОКС "магистър"

БИОЛОГИЯ
БИОМЕНИДЖМЪНТ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
ЧУЖДЕСТРАННИ СТУДЕНТИ

г-жа Диди Наумова

каб. 268
тел: 02 8167 330
e-mail: naumova@uni-sofia.bg

Приемно време:
Понеделник, вторник, сряда и четвъртък
от 10.00 до 12.00 ч.
от 14.00 до 16.00 ч.

Петък
от 10.00 до 12.00 ч.

   

Специалности ОСК "бакалавър" и ОКС "магистър"

МОЛЕКУЛЯРНА БИОЛОГИЯ
ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
ЧУЖДЕСТРАННИ СТУДЕНТИ

г-жа Румяна Иванова

каб. 269
тел: 02 8167 206
e-mail: rumimivanova@uni-sofia.bg

Приемно време:
Понеделник, вторник, сряда и четвъртък
от 10.00 до 12.00 ч.
от 14.00 до 16.00 ч.

Петък
от 10.00 до 12.00 ч.

   

Специалности ОСК "бакалавър" и ОКС "магистър"

БИОТЕХНОЛОГИИ
АГРОБИОТЕХНОЛОГИИ
БИОЛОГИЯ И ХИМИЯ
ГЕОГРАФИЯ И БИОЛОГИЯ
БИОЛОГИЯ И АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
ЧУЖДЕСТРАННИ СТУДЕНТИ

г-жа Анелия Тончева

каб. 266
тел: 02 8167 356
e-mail: aptoncheva@biofac.uni-sofia.bg

Приемно време:
Понеделник, вторник, сряда и четвъртък
от 10.00 до 12.00 ч.
от 14.00 до 16.00 ч.

Петък
от 10.00 до 12.00 ч.