Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Администрация / Сектор "Студенти"

   

Специалности ОСК "бакалавър" и ОКС "магистър"

БИОЛОГИЯ
БИОМЕНИДЖМЪНТ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
ЧУЖДЕСТРАННИ СТУДЕНТИ

г-жа Диди Наумова

каб. 268
тел: 02 8167 330
Приемно време:
понеделник, сряда и петък
от 10.00 до 12.00 ч.
от 14.00 до 16.00 ч.
вторник и четвъртък
от 14.00 до 16.00 ч.

   

Специалности ОСК "бакалавър" и ОКС "магистър"

МОЛЕКУЛЯРНА БИОЛОГИЯ
ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
ЧУЖДЕСТРАННИ СТУДЕНТИ

г-жа Румяна Иванова

каб. 269
тел: 02 8167 206
Приемно време:
понеделник, сряда и петък
от 10.00 до 12.00 ч.
от 14.00 до 16.00 ч.
вторник и четвъртък
от 14.00 до 16.00 ч.

   

Специалности ОСК "бакалавър" и ОКС "магистър"

БИОТЕХНОЛОГИИ
АГРОБИОТЕХНОЛОГИИ
БИОЛОГИЯ И ХИМИЯ
ГЕОГРАФИЯ И БИОЛОГИЯ
БИОЛОГИЯ И АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
ЧУЖДЕСТРАННИ СТУДЕНТИ

г-жа Анелия Тончева

каб. 266
тел: 02 8167 356
Приемно време:
понеделник, сряда и петък
от 10.00 до 12.00 ч.
от 14.00 до 16.00 ч.
вторник и четвъртък
от 14.00 до 16.00 ч.