Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Публични покани / Застрахователни услуги за нуждите на СУ "Св. Климент Охридски"

   

Срок за получаване на оферти: 19.08.2015 г., 17.00 ч.
Отваряне на оферти: 20.08.2015 г., 11:00 ч., Ректорат

Покана изх. № 72-00-554/07.08.2015 г.

07.08.2015 г.

Публична покана АОП с ID 9044639
07.08.2015 г.

Документация

07.08.2015 г.

Технически спецификации
07.08.2015 г.

Примерни образци

07.08.2015 г.

Приложение 2 - Договор

07.08.2015 г.

Протокол с вх. № 70.58-135/25.08.2015 г.

25.08.2015 г.

Договор № 80.09-82/08.09.2015 г. с ЗАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп"
08.09.2015 г.