Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Публични покани / АБОНАМЕНТНА ИЗВЪНГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА НА КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ПЕРИФЕРНИ УСТРОЙСТВА ЗА НУЖДИТЕ НА СУ

   

Срок за получаване на оферти - 25.04.2016 г. до 17.30 ч.

Отваряне на оферти - 26.04.2016 г., 10.00 ч., Зала 220, Ректорат

 

Публична покана АОП с изх. № 72-00-242/14.04.2016 г. с ID 9053055

14.04,2016 г.

Документация

14.04.2016 г.

Примерни образци

14.04.2016 г.

Протокол с вх. № 70-58-97/25.05.2016 г.

25.05.2016 г.

Договор № 80-09-81/07.06.2016 г. с "Джи Ди Пи" ООД

07.06.2016 г.