Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Публични покани / ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ НА УЧЕБНИК

   

Срок за получаване на оферти - 28.03.2016 г. до 17.00 ч.

Отваряне на оферти - 29.03.2016 г., 11.00 ч., Зала 1, Ректорат

 

Публична покана АОП с изх. № 72-00-170/17.03.2016 г. с ID 9051429

17.03.2016 г.

Документация

17.03.2016 г.

Технически спецификации

17.03.2016 г.

Примерни образци

17.03.2016 г.

Проект на договор

17.03.2016 г.

Отговор на поставен въпрос с изх. № 72-00-174/18.03.2016 г.

21.03.2016 г.