Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Публични покани / Определяне на пространствения обхват на подтиповете екосистеми и създаване на карти за нуждите на проект „За по-добро разбиране на екосистемните услуги в градска среда чрез оценка и картиране (TUNESinURB)"

   

Срок за получаване на оферти - 21.01.2016 г. до 17.00 ч.

Отваряне на оферти - 22.01.2016 г., 11.00 ч., Ректорат

 

Публична покана изх. № 72-00-19/11.01.2016 г.

11.01.2016 г.

Публична покана АОП с ID 9049514

11.01.2016 г.

Документация

11.01.2016 г.

Техническа спецификация

11.01.2016 г.

Примерни образци

11.01.2016 г.

Проект на договор

11.01.2016 г.

Отговори на поставени въпроси с изх. № 72-00-40/15.01.2016 г.

15.01.2016 г.

Протокол с вх. № 70.58-35/05.02.2016 г.

08.02.2016 г.

Договор № 80.09-13/16.02.2016 г. с "Макроплан" ЕООД

17.02.2016 г.