Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Публични покани / Услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация за нуждите на СУ "Св. Климент Охридски"

   

включваща 2 обособени позиции:

1. Обособена позиция 1: Услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация в гр. София;
2. Обособена позиция 2: Услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация в страната

 

Срок за получаване на оферти - 15.06.2015 г. до 17.00 ч.

Отваряне на оферти - 16.06.2015 г., 11.00 ч., зала 220, Ректорат