Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Публични покани / ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТЕХНИКА ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ И ОХРАНА за нуждите на Физически факултет на СУ

   

Срок за получаване на оферти - 23.02.2016 г. до 17.00 ч.

Отваряне на оферти - 24.02.2016 г., 11.00 ч., Зала 2, Ректорат

 

Публична покана АОП с изх. № 72-00-119/11.02.2016 г. с ID 9050338

11.02.2016 г.

Документация

11.02.2016 г.

Технически спецификации

11.02.2016 г.

Примерни образци

11.02.2016 г.

Проект на договор

11.02.2016 г.