Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Публични покани / Разпространение на специализирана литература за нуждите на проект: Изграждане на съвременна образователна и научноизследователска среда

   

за развитието на докторанти, постдокторанти и млади учени във Физически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ по договор за безвъзмездна финансова помощ № ДО1-4236/22.07.2013 г. с ръководител проф. дфзн Николай Витанов

 

Срок за получаване на оферти - 17.06.2015 г. до 17.00 ч.

Отваряне на оферти - 18.06.2015 г., 14.00 ч., Ректорат